Awareness about disease and pulmonary rehabilitation in chronic obstructive pulmonary disease: A survey study

Purpose: Superiority of pulmonary rehabilitation (PR) in patients with COPD have been entered the major guidelines of the disease and become gold standard of care in the management of COPD. Our aim is to evaluate the patients’ awareness about their own illness and PR which supports behavioral interventions by encouraging exercise training, cooperative self-management depending on the patients themselves. Materials and methods: The study was included 200 patients. Patients who are competent enough to complete the questionnaire and diagnosed as COPD according to Global Inıtıatıve for Chronic Obstructive Lung Disease(GOLD) criteria and at least 1 year on follow patients enrolled in the study. Questionnaire which is employed in our study is developed by a review of the current literature and consist of 3 parts. First part aims to investigate socio-demographics like age, gender, education and whereabouts. Second part (questions 1-9) evaluate the knowledge and awareness of COPD and 3rd part (10-22) investigate the awareness of PR. Results: Among the patients 93% (n=186) were male and 7% (n=14) were female. Mean age was 65.11±10.00 years. Mean duration of the disease was 7.8±6.69 years. Correct answer rates to the questions “is there another treatment modality for COPD other than medication” and “have you ever heard a treatment named pulmonary rehabilitation” were 14.5% and 7.5%, respectively. Conclusion: We found that the awareness of pulmonary rehabilitation is very low. Therefore, in our opinion it is essential to find out new methods, novel strategies to increase the awareness of pulmonary rehabilitation in COPD patients.

Kronik obstrüktif akciğer hastalığında hastalık ve pulmoner rehabilitasyon farkındalığı: Bir anket çalışması

Amaç: KOAH tanısı olan hastalarda pulmoner rehabilitasyonun (PR) üstünlüğü hastalığın majör rehberlerine girmiştir ve KOAH’ lı hastaların standart bakımı olarak kabul edilmiştir. Bizde mevcut hastalıkları hakkında bilgi düzeylerini ölçmek ve eksersizeğitimleri, işbirlikçi özyönetimi teşvik eden programlarıyla davranışşal müdahaleleri destekleyen, pulmoner rehabilitasyonun hastalar tarafından bilinip bilinmediğini araştırmak istedik. Gereç ve Yöntem: Çalışmaya 200 hasta dahil edildi. Global Inıtıatıve for Chronic Obstructive Lung Disease (GOLD) kriterlerine göre KOAH tanısı almış, en az 1 yıldır takipte, anketteki soruları cevaplayabilecek fizik ve mental yeterli kapasiteye sahip olan hastalar çalışmaya dahil edildi. Çalışmada kullandığımız literatür derlenerek hazırlanan anket, 3 bölümden oluşmaktadır. Birinci bölüm hastanın yaş, cinsiyet, eğitim düzeyi, yaşadığı yer gibi sosyodemografik özellikleri sorgulayan bölümdür. İkinci bölüm (1-9 arası sorular) KOAH bilgi düzeyi ve farkındalığını, üçüncü bölüm (10-22 arası sorular) ise PR farkındalığını değerlendiren bölümdür. Bulgular: Hastaların %93 (n=186)’ ü erkek, %7 (n=14) kadındı. Ortalama yaşları ise 65.11±10.00. Ortalama KOAH süresi ise 7.8±6.69. KOAH’da ilaç tedavisi dışında bir tedavi duydunuz mu ve pulmoner rehabilitasyon isimli bir tedavi duydunuz mu sorularına verilen doğru cevap oranı %14.5 ve %7.5 dur. Sonuç:KOAH hastalarında pulmoner rehabilitasyonun farkındalığını oldukça düşük bulduk. Bu nedenle bu hastalarda farkındalığı artırmak için yeni stratejiler, yeni methodlar geliştirilmelidir.

Kaynakça

Lacasse Y, Martin S, Lasserson TJ, Goldstein RS. Meta-analysis of respiratory rehabilitation in chronic obstructive pulmonary disease. A Cochrane systematic review. EuraMedicophys 2007;43:475-485.

Rugbjerg M, Iepsen UW, Jørgensen KJ, Lange P. Effectiveness of pulmonary rehabilitation in COPD with mild symptoms: a systematic review with meta-analyses. Int J Chron Obstruct Pulmon Dis 2015;10:791-801.

Sarıkaya S, Tur BS, Kurtaiş Y, et al. The awareness of physicians and allied health professionals about cardiopulmonary rehabilitation: A cross-sectional survey study. Turk J Phys Med Rehab 2014;60:19-24.

Asai M, Tanaka T, Kozu R, Kitagawa C, Tabusadani M, Senjyu H. Effect of a Chronic Obstructive Pulmonary Disease (COPD) intervention on COPD awareness in a regional city in Japan. Intern Med 2015;54:163-169.

Carré PC, Roche N, Neukirch F, et al. The effect of an information leaflet upon knowledge and awareness of COPD in potential sufferers. Respiration 2008;76:53-60.

Yıldız F, BingölKarakoç G, ErsuHamutçu R, Yardım N, Ekıncı B, Yorgancıoğlu A. The evaluation of asthma and COPD awareness in Turkey (GARD Turkey Project-National Control Program of Chronic Airway Diseases. TuberkToraks2013;61:175-182.

White R, Walker P, Roberts S, Kalisky S, White P. Bristol COPD Knowledge Questionnaire (BCKQ): Testing what we teach patients about COPD. ChronRespir Dis 2006;3:123‑131.

Nici L, ZuWallack RL. Pulmonary rehabilitation future directions. Clin Chest Med2014;35:439-444

Spruit MA, Singh SJ, Garvey C, et al. An official American Thoracic Society/European Respiratory Society statement: key concepts and advances in pulmonary rehabilitation. Am J RespirCrit Care Med 2013;188:13-64.

Global Initiative for Chronic Obstructive Lung Disease (GOLD). Global strategy for the diagnosis, management, and prevention of chronic obstructive pulmonary disease: updated2014.http://www. goldcopd.org/uploads/users/files/GOLD_Report2014_ Feb07.pdf)

Thakrar R, Alaparthi GK, Kumar SK, Vaishali K, Zulfeequer CP, Aanad R. Awareness in patients with COPD about the disease and pulmonary rehabilitation: A survey. Lung India 2014;31:134-138

Hurd S. The impact of COPD on lung health worldwide epidemiology and incidence. Chest 2000;117:1-4.

Vestbo J, Hurd SS, Agustí AG, et al. Global strategy for the diagnosis, management, and prevention of chronic obstructive pulmonary disease. Am J RespirCrit Care Med 2013;187:347-65.

Kaynak Göster

  • ISSN: 1309-9833
  • Yayın Aralığı: Yılda 4 Sayı
  • Başlangıç: 2008

421 95

Sayıdaki Diğer Makaleler

Gallstone ileus: Computed tomography findings

FURKAN UFUK, PINAR ÇAKMAK

Tip 1 diyabetli çocukların hastalığa uyumunda eğitimin ve sosyal desteğin etkisi

SEBAHAT ALTUNDAĞ

İnstabil intertrokanterik femur kırıklarında proksimal femur çivisi ile hemiartroplasti sonuçlarının karşılaştırılması

Mehmet Birol ILGIN, AHMET NADİR AYDEMİR, MURAT SONGÜR, SELÇUK KESER, AHMET BAYAR

Çanakkale ili 112 acil sağlık hizmetleri istasyonlarında çalışan personelin afet tıbbı konusundaki bilgi düzeyleri

Özgür SEVİNÇ, Yusuf GÜNER, Ayşen TİL

Nöroendokrin diferansiasyon gösteren prostat adenokarsinomu

Betül DEMİRCİLER YAVAŞ, Esra ASLAN, Cemil AY, Kürşat ZENGİN, Hasan İlyas ÖZARDALI

Düşük kemik mineral yoğunluğu olan kadınlarda kuramlar üstü modelin egzersiz yapma alışkanlığı kazandırma üzerine etkisinin incelenmesi

NERİMAN TEMEL AKSU, KEMAL ALPARSLAN ERMAN

Klomifen sitrat ile ovulasyon indüksiyonu ve doğal ilişki sonrası ender görülen heterotopik gebelik

İlyas TURAN, ÜMİT ÇABUŞ, Veysel FENKCİ

Awareness about disease and pulmonary rehabilitation in chronic obstructive pulmonary disease: A survey study

ERHAN UĞURLU, HAKAN ALKAN, Göksel ALTINIŞIK, Öznur ATAMAN, Mukaddes ŞENER, Esra Huriye GÖÇER, Sibel ÖZKURT, Fatma EVYAPAN

Ameliyat öncesi aç kalma: Sistematik derleme

FADİME GÖK, Meryem YAVUZ VAN GIERSBERGEN

Huntington hastalığında lisan fonksiyonlarının değerlendirilmesi

MURAT GÜLTEKİN, Ruslan BAYRAMOV