İnstabil intertrokanterik femur kırıklarında proksimal femur çivisi ile hemiartroplasti sonuçlarının karşılaştırılması

Amaç: İntertrokanterik femur kırıkları tedavisinde osteosentez kabul gören bir tedavi yöntemidir. İleri yaş grubunda görülen instabil intertrokanterik femur kırıkları tedavisinde osteosentez ve artroplasti uygulanmakta olan tedavi seçenekleridir. Çalışmamızda bu iki tedavi yöntemini karşılaştırarak sonuçlarını ortaya koymayı planladık. Gereç ve yöntem: Kliniğimizde yapmış olduğumuz geriye dönük çalışmada ortalama yaşı 77 olan 53 hastaya uygulanan iki farklı cerrahi yöntemin sonuçlarını karşılaştırdık. 26 hastaya proksimal femur çivisi, 27 hastaya hemiartroplasti uygulandı. Bulgular:Hastaların preoperatif değerlendirmesinde gruplar arasındahasta sayısı, yaş ortalaması ve cinsiyet dağılımı yönünden anlamlı bir farklılık görülmedi. Ameliyat sonrası yapılan değerlendirmede proksimal femur çivisi ile tedavi edilen grupta Harris kalça skoru anlamlı olarak daha yüksekti. Hemiartroplasti uygulanan grupta eritrosit süspansiyonu ihtiyacı, yoğun bakım gereksinimi ile mortalite oranı proksimal femur çivisi uygulanan hastalara oranla anlamlı olarak daha yüksek gözlemlendi. Sonuç:Yaşlı, instabil intertrokanterik femur kırıklı hastalarda proksimal femur çivisi uygulaması sonuçlarının hemiartroplastiye oranla daha iyi olduğu görüldü.

Comparison of proximal femoral nail and hemiarthroplasty results in unstable intertrochanteric femur fractures

Purpose: Osteosynthesis is an accepted treatment modality in the treatment of intertrochanteric femur fractures. Osteosynthesis and arthroplasty are the treatment options for treatment of unstable intertrochanteric femur fractures in advanced age group. We planned to compare the results of these two treatment modalities in our study. Materials and methods: We retrospectively compared the results of two different surgical procedures on 53 patients with an average age of 77 years. Proximal femoral nailing performed in 26 patients and hemiarthroplasty in 27 patients. Results:Preoperative evaluation of the patients did not show any significant difference between the groups in terms of number of patients, age average and gender distribution. Harris hip score was significantly higher in the group treated with proximal femoral nails after the operation. In hemiarthroplasty group, the need for erythrocyte suspension, intensive care need and mortality rate were significantly higher than the patients treated with proximal femoral nails. Conclusion: In elderly, unstable intertrochanteric femur fracture patients, proximal femoral nailing surgery results were found to be better than hemiarthroplasty

Kaynakça

Geiger F, Zimmermann-Stenzel M, Heisel C, Lehner B, Daecke W. Trochanteric fractures in the elderly: the influence of primary hip arthroplasty on 1-year mortality. Arch Orthop Trauma Surg 2007;127:959-966.

Kesmezacar H, Oğüt T, Bilgili MG, Gökay S, Tenekecioğlu Y. Treatment of intertrochanteric femur fractures in elderly patients: internal fixation or hemiarthroplasty. Acta Orthop Traumatol Turc 2005;39:287-294.

Tang P, Hu F, Shen J, Zhang L, Zhang L. Proximal femoral nail antirotation versus hemiarthroplasty: a study for the treatment of intertrochanteric fractures. Injury 2012;43:876-881.

Harris WH. Traumatic arthritis of the hip after dislocation and acetabular fractures: treatment by mold arthroplasty. An end-result study using a new method of result evaluation. J Bone Joint Surg Am 1969;51:737-755.

Saklad M. Grading of patients for surgical procedures. Anesthesiology 1941;2:281-284.

Jensen J. S. Classification of trochanteric fractures. Actaorthop. Scand 1980;51:803-810.

Görmeli G, Korkmaz MF, Görmeli CA, Adanaş C, Karataş T, Şimşek SA. Comparison of femur intertrochanteric fracture fixation with hemiarthroplasty and proximal femoral nail systems. Ulus Travma Acil Cerrahi Derg 2015;21:503-508.

Emami M, Manafi A, Hashemi B, Nemati A, Safari S. Comparison of intertrochanteric fracture fixation with dynamic hip screw and bipolar hemiarthroplasty techniques. Arch Bone Jt Surg 2013;1:14-17.

Fichman SG, Mäkinen TJ, Safir O, Vincent A, Lozano B, Kashigar A, Kuzyk PR. Arthroplasty for unstable pertrochanteric hip fractures may offer a lower reoperation rate as compared to cephalomedullary nailing. Int Orthop 2016;40:15-20.

Roth T, Kammerlander C, Gosch M, Luger TJ, Blauth M. Outcome in geriatric fracture patients and how it can be improved. Osteoporos Int 2010;21:615-619.

Kesmezacar H, Ayhan E, Unlu MC, Seker A, Karaca S. Predictors of mortality in elderly patients with an intertrochanteric or a femoral neck fracture. J Trauma 2010;68:153-158.

Kaynak Göster

  • ISSN: 1309-9833
  • Yayın Aralığı: Yılda 4 Sayı
  • Başlangıç: 2008

376 80

Sayıdaki Diğer Makaleler

Ameliyat öncesi aç kalma: Sistematik derleme

FADİME GÖK, Meryem YAVUZ VAN GIERSBERGEN

Adolesan yaş grubunda adneksiyel kitle nedeniyle opere edilen hastaların analizi: 104 hastalık tek merkez deneyimi

Meryem KURU PEKCAN, AYTEKİN TOKMAK, Özgür AĞLAMIŞ, Kübra AKKAYA, Yasemin TAŞCI

Çanakkale ili 112 acil sağlık hizmetleri istasyonlarında çalışan personelin afet tıbbı konusundaki bilgi düzeyleri

Özgür SEVİNÇ, Yusuf GÜNER, Ayşen TİL

Interleukin-1 gene variants and the risk of non-syndromic microtia

AYŞE FEYDA NURSAL, MEHMET BEKERECİOĞLU, Berker BÜYÜKGÜRAL, SACİDE PEHLİVAN

Transüretral Prostat Rezeksiyonu Sonrası Medikal Tedaviye Devam Durumunun Öngörülmesinde Preoperatif Prostat Boyutu Belirleyici midir?

MURAT ZOR, ENGİN KAYA, Turgay EBİLOĞLU, Emrah ÇOĞUPLUGİL, SELAHATTİN BEDİR

İnstabil intertrokanterik femur kırıklarında proksimal femur çivisi ile hemiartroplasti sonuçlarının karşılaştırılması

Mehmet Birol ILGIN, AHMET NADİR AYDEMİR, MURAT SONGÜR, SELÇUK KESER, AHMET BAYAR

Gallstone ileus: Computed tomography findings

FURKAN UFUK, PINAR ÇAKMAK

Longus colli kasının kalsifik tendiniti

Mustafa Aziz YILDIRIM, Gökşen GÖKŞENOĞLU, Ali Kürşat GANİYUSUFOĞLU, Nurdan PAKER, KADRİYE ÖNEŞ

Awareness about disease and pulmonary rehabilitation in chronic obstructive pulmonary disease: A survey study

ERHAN UĞURLU, HAKAN ALKAN, Göksel ALTINIŞIK, Öznur ATAMAN, Mukaddes ŞENER, Esra Huriye GÖÇER, Sibel ÖZKURT, Fatma EVYAPAN

Çocuk Acil Servisine başvuran nadir bir zehirlenme nedeni: Dieffenbachia süs bitkisi

MUHAMMET MESUT NEZİR ENGİN, Hatice BALCI, Furkan TİMUR, Ramazan Cahit TEMİZKAN, ÖNDER KILIÇASLAN, Kenan KOCABA