Ses Temelli Cümle Yöntemi ve Cümle Yöntemi ile Okuma Yazma Öğrenen Öğrencilerin Okuma Becerilerinin Öğretmen Görüşlerine Göre Değerlendirilmesi/Comparing Reading Skills Of First Grade Students Who Learn Reading-Writing with Sound-Based Clause Method and

Öz Ses temelli cümle yöntemi ve cümle yöntemi ile okuma yazma öğrenen birinci sınıf öğrencilerinin okuma becerilerinin karşılaştırılmasını amaçlayan bu araştırma betimsel bir çalışmadır. Araştırma 2004-2005 eğitim öğretim yılında ses temelli cümle yöntemini uygulayan bir pilot okul ve cümle yöntemine göre eğitim yapan bir ilköğretim okulunda yapılmıştır. Elde edilen bulgulara göre yöntemler arasında okuduğunu anlama, dakikada okunan kelime sayısı, okuma hızı bakımından bir farklılık görünmemektedir. Okuma sırasında öğrenciler heceleme, ekleme, tekrarlı okuma, düzeltme, yanlış okuma gibi okuma hataları yapmışlardır. Okuduğunu anlamaya yönelik sorulan sorulara her iki gruptan da öğrencilerin doğru cevap verdikleri görülmektedir. Öğretmenler, elde edilen bulguları anne babanın eğitim düzeyi, kardeş sayısı, günlük gazete alımı, kitap okuma alışkanlığı, okul dışında öğrenciyle ilgilenilmesi gibi değişkenlerin etkilediği görüşündedirler. Anahtar kelimeler: ilk okuma yazma, okuma hızı, okuma hataları, Türkçe öğretimiAbstract From teachers' perspectives, this qualitative research aims to evaluate reading skills of students who learned reading through Phonics Based Sentence Method or Sentence Method. Research has been carried out in two elementary schools. In the first school reading was taught through Phonics Based Sentence Method while in the second school only Sentence Method used during 2004-2005 teaching year. According to the results, regarding reading comprehension, vocabulary reading for per minute and reading speeds there were no differences between methods. During reading, students have made different mistakes such as substitutions, insertions, repeating, self-corrections, and omissions.  Teachers' opinions are that findings were influenced by parents' educational level, number of child in a family, buying daily newspapers, reading habits, and extra curricular activities. Key words: reading acquisition, reading speed, reading miscues, teaching Turkish

Kaynakça

Akyol, H. (2005). Türkçe İlk Okuma – Yazma Öğretimi. Pegem A Yayıncılık. Ankara.

Akyol. H. (2005). İlk okuma – Yazma Programı ve Öğretimi. Eğitimde Yansımalar VIII: Yeni İlköğretim Programlarını Değerlendirme Sempozyumu. Kayseri.

Aukerman, C. R. (1971). Approaches To Begining Reading. John Willey  Sons Inc. Canada

Avery, C. (2002). Learning About Reading , Writing and Teaching With First Graders. Heineman

Bertelson, P. (1987). The Oneset of Literacy: Cognitive Processes in Reading Acquisition. A Cognition Special Issue. The MIT Press.

Brabham, L.- Brown (2002). “Effects of Teachers' Reading-aloud Styles on Vocabulary acquisiton and comprehension of Students in the Early Elementary Grades”. Journal of Educational Psychology, 94 (3), 465-473.

Chall, S. J. (1983). Stages of Reading Development. McGraw- Hill Book Company. USA.

Coşkun, E. (2003) “Çeşitli Değişkenlere Göre Lise Öğrencilerinin Etkili Okuma Becerileri ve Bazı Öneriler”. Türklük Bilimi Araştırmaları, Sayı:13, Niğde. 101-130

Çelenk, S. (2002). “İlk Okuma Yazma Öğretiminde Karşılaşılan Sorunlara İlişkin Öğretmen Görüşleri”. 1(2), 2002, 40-47, http://www.ilkogretim-online.org.tr

Çelenk, S. (2005). “Yeni İlk Okuma Yazma Öğretim Programının Değişik Öğretim Yaklaşımları Işığında Değerlendirilmesi”. Eğitimde Yansımalar VIII: Yeni İlköğretim Programlarını Değerlendirme Sempozyumu. Kayseri.

Güneş, F. (2005). “Niçin Ses Temelli Cümle Yöntemi”. Eğitimde Yansımalar VIII: Yeni İlköğretim Programlarını Değerlendirme Sempozyumu. Kayseri.

Özcan, A.O. (1992). “İlk Okuma Yazma Öğretim Programlarını Geliştirilmesi”. H.Ü. Eğitim Fakültesi Dergisi. Sayı: 8, s. 167.

Poplewell, S.R. and Doty, D.E. (2001). “Classroom Instruction and Reading Comprehension: A Comparison of one Basal Reader Approach and the Four-blocks Framework”. Reading Psychology. 22, 83-94.

Rasinski, V. T. (2003). The Fluent Reader. Schollastic Professional Books.USA.

Şenel, G. H. (2004). “Öğretmenlerin İlk Okuma – Yazma Öğretiminde Tercih Ettikleri Yöntemler”. İlköğretim-online, 3(2), 48-53, http://ilkögretim-online.org.tr

Tok, Ş. (2001). “İlk Okuma Yazma Öğretiminde Kullanılan Yöntemlerin Değerlendirilmesi”. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi. 7 (26), 257-275).

Tuncel, B. (1992). Okuma-Anlama Başarısı. İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü. Yayımlanmamış Doktora Tezi, İstanbul.

Şahin, A. (2005). İlk Okuma Yazma Öğretiminde Kullanılan Yöntemlerden Çözümleme ve Bireşim Yöntemlerinin Uygulamalı Karşılaştırılması. G. Ü. Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Yayımlanmamış Doktora Tezi, Ankara.

Şahin, İ.- İnci, İ., Turan, H., Apak, Ö. (2005) “İlk Okuma Öğretiminde Ses Temelli Cümle Yöntemiyle Çözümleme Yönteminin Karşılaştırılması”. Eğitimde Yansımalar VIII: Yeni İlköğretim Programlarını Değerlendirme Sempozyumu. Kayseri.

www.halcyon.org/wholelan.html. 22.02.2005,

Kaynak Göster

Bibtex @ { mkusbed208530, journal = {Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi}, issn = {1304-429X}, address = {}, publisher = {Mustafa Kemal Üniversitesi}, year = {2014}, volume = {5}, pages = {79 - 95}, doi = {}, title = {Ses Temelli Cümle Yöntemi ve Cümle Yöntemi ile Okuma Yazma Öğrenen Öğrencilerin Okuma Becerilerinin Öğretmen Görüşlerine Göre Değerlendirilmesi/Comparing Reading Skills Of First Grade Students Who Learn Reading-Writing with Sound-Based Clause Method and}, key = {cite}, author = {Akyol, Hayati and Temur, Turan} }
APA Akyol, H , Temur, T . (2014). Ses Temelli Cümle Yöntemi ve Cümle Yöntemi ile Okuma Yazma Öğrenen Öğrencilerin Okuma Becerilerinin Öğretmen Görüşlerine Göre Değerlendirilmesi/Comparing Reading Skills Of First Grade Students Who Learn Reading-Writing with Sound-Based Clause Method and . Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi , 5 (9) , 79-95 .
MLA Akyol, H , Temur, T . "Ses Temelli Cümle Yöntemi ve Cümle Yöntemi ile Okuma Yazma Öğrenen Öğrencilerin Okuma Becerilerinin Öğretmen Görüşlerine Göre Değerlendirilmesi/Comparing Reading Skills Of First Grade Students Who Learn Reading-Writing with Sound-Based Clause Method and" . Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 5 (2014 ): 79-95 <
Chicago Akyol, H , Temur, T . "Ses Temelli Cümle Yöntemi ve Cümle Yöntemi ile Okuma Yazma Öğrenen Öğrencilerin Okuma Becerilerinin Öğretmen Görüşlerine Göre Değerlendirilmesi/Comparing Reading Skills Of First Grade Students Who Learn Reading-Writing with Sound-Based Clause Method and". Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 5 (2014 ): 79-95
RIS TY - JOUR T1 - Ses Temelli Cümle Yöntemi ve Cümle Yöntemi ile Okuma Yazma Öğrenen Öğrencilerin Okuma Becerilerinin Öğretmen Görüşlerine Göre Değerlendirilmesi/Comparing Reading Skills Of First Grade Students Who Learn Reading-Writing with Sound-Based Clause Method and AU - Hayati Akyol , Turan Temur Y1 - 2014 PY - 2014 N1 - DO - T2 - Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 79 EP - 95 VL - 5 IS - 9 SN - 1304-429X- M3 - UR - Y2 - 2021 ER -
EndNote %0 Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Ses Temelli Cümle Yöntemi ve Cümle Yöntemi ile Okuma Yazma Öğrenen Öğrencilerin Okuma Becerilerinin Öğretmen Görüşlerine Göre Değerlendirilmesi/Comparing Reading Skills Of First Grade Students Who Learn Reading-Writing with Sound-Based Clause Method and %A Hayati Akyol , Turan Temur %T Ses Temelli Cümle Yöntemi ve Cümle Yöntemi ile Okuma Yazma Öğrenen Öğrencilerin Okuma Becerilerinin Öğretmen Görüşlerine Göre Değerlendirilmesi/Comparing Reading Skills Of First Grade Students Who Learn Reading-Writing with Sound-Based Clause Method and %D 2014 %J Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi %P 1304-429X- %V 5 %N 9 %R %U
ISNAD Akyol, Hayati , Temur, Turan . "Ses Temelli Cümle Yöntemi ve Cümle Yöntemi ile Okuma Yazma Öğrenen Öğrencilerin Okuma Becerilerinin Öğretmen Görüşlerine Göre Değerlendirilmesi/Comparing Reading Skills Of First Grade Students Who Learn Reading-Writing with Sound-Based Clause Method and". Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 5 / 9 (Ocak 2014): 79-95 .
AMA Akyol H , Temur T . Ses Temelli Cümle Yöntemi ve Cümle Yöntemi ile Okuma Yazma Öğrenen Öğrencilerin Okuma Becerilerinin Öğretmen Görüşlerine Göre Değerlendirilmesi/Comparing Reading Skills Of First Grade Students Who Learn Reading-Writing with Sound-Based Clause Method and. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 2014; 5(9): 79-95.
Vancouver Akyol H , Temur T . Ses Temelli Cümle Yöntemi ve Cümle Yöntemi ile Okuma Yazma Öğrenen Öğrencilerin Okuma Becerilerinin Öğretmen Görüşlerine Göre Değerlendirilmesi/Comparing Reading Skills Of First Grade Students Who Learn Reading-Writing with Sound-Based Clause Method and. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 2014; 5(9): 79-95.
IEEE H. Akyol ve T. Temur , "Ses Temelli Cümle Yöntemi ve Cümle Yöntemi ile Okuma Yazma Öğrenen Öğrencilerin Okuma Becerilerinin Öğretmen Görüşlerine Göre Değerlendirilmesi/Comparing Reading Skills Of First Grade Students Who Learn Reading-Writing with Sound-Based Clause Method and", Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, c. 5, sayı. 9, ss. 79-95, Oca. 2014
  • ISSN: 1304-429X
  • Yayın Aralığı: Yılda 2 Sayı
  • Yayıncı: Mustafa Kemal Üniversitesi

7.4b4.4b

Sayıdaki Diğer Makaleler

İçsel Pazarlama Anlayışı Bağlamında Kamu Sektörü Çalışanlarının Kurumsal Algılamalarının Değerlendirilmesi: Niğde Örneği/An Evaluation of the Institutional Perceptions of the Public Sector Workers Within the Context of Internal Marketing Approach: A Cas

Emin İNAL, Recep ÇİÇEK, Murat AKIN

Matematik Eğitiminde Öğrenme Güçlükleri/Learning Difficulties in Mathematics Education

Enver TATAR, Ramazan DİKİCİ

Öğretmen Adaylarının Öğrenme Stillerinin Kimya Dersine Yönelik Tutum ve Başarılarına Etkisi/Effect of the Pre-Service Teachers' Learning Styles on Chemistry Achievement and Attitudes

Cengiz TÜYSÜZ, Erdal TATAR

Orta Ölçekli Kentsel Alanların Yönetimi: Kuşadası-Söke ve Aydın Merkez İlçe Örnekleri/The Management Of Middle Sized Urban Areas: The Cases of Kuşadası-Söke and Aydın Central District

Neval GENÇ, Hüseyin ÖZGÜR

Avrupa Birliği Ülkelerinde ve Türkiye'de Laiklik/Secularism in the European Union Countries and Turkey

Mehmet KAHRAMAN

Ses Temelli Cümle Yöntemi ve Cümle Yöntemi ile Okuma Yazma Öğrenen Öğrencilerin Okuma Becerilerinin Öğretmen Görüşlerine Göre Değerlendirilmesi/Comparing Reading Skills Of First Grade Students Who Learn Reading-Writing with Sound-Based Clause Method and

Hayati AKYOL, Turan TEMUR

Küreselleşen Dünya'da Çevre Sorunları/Environmental Problems in A Globalized World

Hülya BAYKAL, Tan BAYKAL

ÖĞRETMENLİK MESLEĞİ GENEL YETERLİKLERİNE SAHİP OLMA DÜZEYLERİ HAKKINDA ÖĞRETMEN ADAYLARI VE ÖĞRETMENLERİN GÖRÜŞLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

Bayram ÖZER, İsmail GELEN

Türkçede Okuduğunu Anlama Becerilerini Geliştirme Yolları/The Developing Methods of Reading Comprehension Skills in Turkish

Muamber YILMAZ

Tarih Felsefesi Alanında Bir İnceleme: Varoluş Felsefesi ve Tarih Anlayışı/A Researching in the Domain of Philosophy of the History: The Existentialism and the History Conception

Gülcan SARIOĞLU