Hayat Ve Hayat Dışı Sigorta Şirketlerinin Teknik Karlılıklarını Etkileyen Firmaya Özgü Faktörlerin Analizi

Bu çalışmada, Türkiye'de faaliyette bulunan hayat sigortacılığı yapan 10 sigorta şirketi ile hayat dışı sigortacılık yapan 10 sigorta şirketi ele alınarak, bunların teknik karlılığı üzerine etki eden faktörler Panel Autoregressive Distributed Lag yöntemi ile analiz edilmiştir. Analizde 2005-2019 yılları arası 15 yıllık veri kullanılmıştır. Hayat ve hayat dışı branşlarda faaliyet gösteren sigorta şirketlerinin durumu ayrı ayrı analiz edilmiştir. Her bir sigorta grubu için toplam 150’şer olmak üzere toplam 300 veri temin edilmiştir. Yapılan analiz sonucunda hayat sigorta şirketlerinde teknik karlılığı pozitif yönde etkileyen en önemli göstergenin yatırım gelirleri, hayat dışı sigorta şirketlerinde ise kazanılmış prim olduğu görülmüştür. Ayrıca her iki grupta da faaliyet giderlerindeki artışın teknik karlılığı yüksek katsayı ile ve istatistiksel olarak anlamlı biçimde negatif etkilediği sonucuna varılmıştır. 

___

Balkanlı, Ayşegül (2010), Liquidity Risk Situation Of Turkish Insurance Industry and Firm Spesific Factors Affecting Liquidity, (Yüksek Lisans Tezi), ODTÜ, Ankara.

Bayar, İsmail Emre (2010), Yükümlülük Karşılama Yeterliliği II ve Bir Uygulama,(Yüksek Lisans Tezi), Hacettepe Üniversitesi, Ankara.

Beşe, Evrim (2007), Finansal Sistem Stres Testi Uygulamaları ve Türkiye Örneği, (Uzmanlık Yeterlilik Tezi), Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Ankara.

Çağatay, Nurdan (2008), Sigorta Şirketlerinde Sermaye Yeterliliği (Solvency II), (Yüksek Lisans Tezi), Marmara Üniversitesi, İstanbul.

Çoban, Neşe (2009), Sigorta Şirketlerinde Mali Yeterlilik, Avrupa Birliği Sigorta Uygulaması (Solvency II) ve Türkiye Değerlendirmesi, (Doktora Tezi), T.C. Marmara Üniversitesi, İstanbul.

Gürol, Burcu - Hazar, Adalet (2018), “Türkiye’de Faaliyet Gösteren Hayat Dışı Ve Hayat Emeklilik Sigorta Şirketlerinin Performanslarının Karşılaştırılması”, Journal of Current Researches on Social Sciences, 8(3), pp.71-78.

Nigel D., Hooker - J.R, Bulmer- S.M., Cooper- P.A.G, Green, P.H.,Hinton(1996), “Risk Based Capital in General Insurance”, British Actuarial Journal, 2:2, pp. 265-323.

Ocak, Gizem (2015), An Early Warning Model For Turkish Insurance Companies, (Master Thesis), ODTÜ, Ankara.

Öner Kaya, Emine (2013), Sigorta Sektöründe Sermaye Yeterliliği ve Türk Sigorta Sektörünün Solvency II Kapsamında Değerlendirilmesi, (Doktora Tezi), Gazi Üniversitesi, Ankara.

Spedıcato, Giorgio Alfredo (2011), Solvency II Premium Risk Modelling Under The Direct Compensation CARD Scheme, (Ph.D Thesis), Italy.

Taşpunar, Semra (2010), Sigorta Şirketlerinde Sermaye Yeterliliği ve Türk Sigorta Sektöründe Uygulanması, (Yüksek Lisans Tezi), İstanbul Üniversitesi, İstanbul.

Almulhım, Tarifa(2019), “Analysis of Takaful vs. Conventional insurance firms' efficiency: Two-stage DEA of Saudi Arabia's insurance market”, https://www.tandfonline.com/doi/pdf/10.1080/23311975.2019.1633807?needAccess=true(Şubat 2021)

Benyoussef, Slah, - Hemrıt, Wael (2019), “Measuring The Relative Efficiency Of İnsurance Companies İn Saudi Arabia: The Case Study Of Takaful vs Cooperative İndustries,” https://doi.org/10.1080/23311975.2019.1633807(Şubat 2021)

(https://www.hmb.gov.tr/sigortacilik-ve-ozel-emeklilik-raporlari, 27/01/2021)

(http://www.paragonact.com/wp-content/uploads/2016/10/Pakistan-Non-Life-Insurance-Market-Financial-Statement-Analysis-as-of-December-2015.pdf,2020)

___

Bibtex @araştırma makalesi { mufad949744, journal = {Muhasebe ve Finansman Dergisi}, issn = {2146-3042}, address = {journal@mufad.org.tr}, publisher = {Muhasebe ve Finansman Öğretim Üyeleri Bilim ve Araştırma Derneği}, year = {2021}, volume = {}, pages = {529 - 542}, doi = {10.25095/mufad.949744}, title = {Hayat Ve Hayat Dışı Sigorta Şirketlerinin Teknik Karlılıklarını Etkileyen Firmaya Özgü Faktörlerin Analizi}, key = {cite}, author = {Genç, Hakkı} }
APA Genç, H. (2021). Hayat Ve Hayat Dışı Sigorta Şirketlerinin Teknik Karlılıklarını Etkileyen Firmaya Özgü Faktörlerin Analizi . Muhasebe ve Finansman Dergisi , Ağustos 2021 (Özel Sayı) , 529-542 . DOI: 10.25095/mufad.949744
MLA Genç, H. "Hayat Ve Hayat Dışı Sigorta Şirketlerinin Teknik Karlılıklarını Etkileyen Firmaya Özgü Faktörlerin Analizi" . Muhasebe ve Finansman Dergisi (2021 ): 529-542 <
Chicago Genç, H. "Hayat Ve Hayat Dışı Sigorta Şirketlerinin Teknik Karlılıklarını Etkileyen Firmaya Özgü Faktörlerin Analizi". Muhasebe ve Finansman Dergisi (2021 ): 529-542
RIS TY - JOUR T1 - Hayat Ve Hayat Dışı Sigorta Şirketlerinin Teknik Karlılıklarını Etkileyen Firmaya Özgü Faktörlerin Analizi AU - Hakkı Genç Y1 - 2021 PY - 2021 N1 - doi: 10.25095/mufad.949744 DO - 10.25095/mufad.949744 T2 - Muhasebe ve Finansman Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 529 EP - 542 VL - IS - SN - 2146-3042- M3 - doi: 10.25095/mufad.949744 UR - Y2 - 2021 ER -
EndNote %0 Muhasebe ve Finansman Dergisi Hayat Ve Hayat Dışı Sigorta Şirketlerinin Teknik Karlılıklarını Etkileyen Firmaya Özgü Faktörlerin Analizi %A Hakkı Genç %T Hayat Ve Hayat Dışı Sigorta Şirketlerinin Teknik Karlılıklarını Etkileyen Firmaya Özgü Faktörlerin Analizi %D 2021 %J Muhasebe ve Finansman Dergisi %P 2146-3042- %V %N %R doi: 10.25095/mufad.949744 %U 10.25095/mufad.949744
ISNAD Genç, Hakkı . "Hayat Ve Hayat Dışı Sigorta Şirketlerinin Teknik Karlılıklarını Etkileyen Firmaya Özgü Faktörlerin Analizi". Muhasebe ve Finansman Dergisi / (Ağustos 2021): 529-542 .
AMA Genç H. Hayat Ve Hayat Dışı Sigorta Şirketlerinin Teknik Karlılıklarını Etkileyen Firmaya Özgü Faktörlerin Analizi. Muhasebe ve Finansman Dergisi. 2021; 529-542.
Vancouver Genç H. Hayat Ve Hayat Dışı Sigorta Şirketlerinin Teknik Karlılıklarını Etkileyen Firmaya Özgü Faktörlerin Analizi. Muhasebe ve Finansman Dergisi. 2021; 529-542.
IEEE H. Genç , "Hayat Ve Hayat Dışı Sigorta Şirketlerinin Teknik Karlılıklarını Etkileyen Firmaya Özgü Faktörlerin Analizi", Muhasebe ve Finansman Dergisi, ss. 529-542, Ağu. 2021, doi:10.25095/mufad.949744
Muhasebe ve Finansman Dergisi
  • ISSN: 2146-3042
  • Yayın Aralığı: Yılda 4 Sayı
  • Yayıncı: Muhasebe ve Finansman Öğretim Üyeleri Bilim ve Araştırma Derneği

99.6b52.8b

Sayıdaki Diğer Makaleler

Şerefiyenin Raporlanmasına Yönelik IASB’nin Yaptığı İyileştirme Çalışmaları ve Mevcut Uygulamanın BIST 50 İşletmeleri Kapsamında Değerlendirilmesi

Yıldız ÖZERHAN, Banu SULTANOĞLU

Blokzincir Teknolojisinin Muhasebede Kullanımıyla İlgili Algıların Belirlenmesine Yönelik Bir Ölçek Geliştirme Çalışması

Mehmet GÜNER

Covid-19’un Ara Dönem Finansal Raporlama Üzerindeki Etkileri: Havacılık Ve İlaç Sektörü Üzerine Bir Araştırma

Tuğba DÖLEN, Serap Sebahat YANIK, Yıldız AYANOĞLU

Nakit Akışlarının Sağlandığı Faaliyetler Modeli İle İşletmelerin Nakit Akış Profillerinin İncelenmesi: BİST 30, BİST 50 Ve BİST 100 Endeksleri Karşılaştırması

Seyhan ÇİL KOÇYİĞİT, Şükran GÜNGÖR TANÇ

Kredi Temerrüt Takası İle Ülke Alt Sektör Endeksleri Arasındaki İlişkilerin Belirlenmesi: BIST’te Yer Alan Sektörler Üzerinde Analitik Bir İnceleme

Yaşar KÖSE, Murat ATİK

İç Denetim Süreçlerini İyileştirme ve Risk Yönetimi Araçları: Yalın Altı Sigma ve FMEA

Seval KARDEŞ SELİMOĞLU, Gül YEŞİLÇELEBİ, Mehtap ALTUNEL

Katılım Bankalarının Kâr Paylaşım Oranlarını Belirleyen Etmenler Üzerine Ampirik Bir İnceleme: Türkiye Katılım Bankaları Örneği

Ogün BAYKUŞ, Selahattin BEKTAŞ

Dijitalleşmenin Bağımsız Denetime Yansımalarının Siber Güvenlik Yönünden Değerlendirilmesi

Tülay YEL, Ayşe ATASOY

Türkiye’de Kurumsal Yönetişim Ve Sürdürülebilirlik

Seval KARDEŞ SELİMOĞLU, Resül YAZICI

Kazanç Yönetimi İle Karlılık Oranları İlişkisi: BİST’ te Bir Uygulama

Suat KARA, Ahmet Mesut TORAMAN