Kredi Temerrüt Takası İle Ülke Alt Sektör Endeksleri Arasındaki İlişkilerin Belirlenmesi: BIST’te Yer Alan Sektörler Üzerinde Analitik Bir İnceleme

Bu çalışmanın amacı Kredi Temerrüt Takası (CDS) puan değerleri ile ülkede bulunan birincil ve alt sektör endeksleri arasında herhangi bir etkileşimin olup olmadığının incelenmesidir. Çalışmada Türkiye’nin ülke olarak borçlanma maliyetini temsil eden CDS primi değeri ile ülkenin ekonomisinin temel göstergeleri olan birincil sektör endeks değerleri arasındaki ilişki incelenmiş ve CDS Puan değerleri ile incelenen yaklaşık tüm sektör endeks değerleri arasında karşılıklı nedensellik ilişkisinin bulunduğu tespit edilmiştir. Bu durum ülke CDS primleri yüksekliğinin ülkede mal ve hizmet üreten tüm sektörlerdeki şirketlerin faaliyetleri için kaynak maliyetlerini olumsuz yönde etkilediğini ve aynı zamanda ülkedeki üretim sektöründeki değişimlerin ülke derecelendirme notlarını ve dolayısıyla bunun da CDS puanını etkilediği şeklinde değerlendirilmiştir. 

Kaynakça

Referans1 Akkaya, Murat (2017), “Türk Tahvillerinin CDS Primlerini Etkileyen İçsel Faktörlerin Analizi”, Maliye Finans Yazıları, Sayı 107, ss.129-146.

Referans2 Atik, Murat- Köse Yaşar- Yılmaz Bülent- Sağlam Fatih (2015), “Kripto Para: Bitcoin ve Döviz Kurları Üzerine Etkileri”, Bartın Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 6 (11), ss. 247-262.

Referans3 Byström, Hans (2005), “Credit Default Swaps And Equıty Prices: The Itraxx Cds Index Market Working Papers”, 24, Lund University, Department of Economics.

Referans4 Evci, Samet (2020), “Kredi Temerrüt Swapları İle Borsa İstanbul Arasındaki Eşbütütünleşme İlişkisinin Analizi”, Journal of Gaziantep University Faculty of Economics and Administrative Sciences, Vol 2, No.1.

Referans5 Gujarati, N Damador (2006), “Temel Ekonometri”, (Çev. Ümit Şenesen ve Gülay Günlük Şenesen), Literatür Yayıncılık, İstanbul.

Referans6 İskenderoğlu, Ömer - Balat, Asuman (2018), “Ülke Kredi Notlarının CDS Primleri Üzerindeki Etkisi: BRICS Ülkeleri ve Türkiye Üzerine Bir Uygulama”, BDDK Bankacılık ve Finansal Piyasalar, Cilt 12, Sayı 2, ss.47-64.

Referans7 Kılcı, N. Esra (2017), “CDS primleri ile ülke kredi riski arasındaki ilişkinin değerlendirilmesi; Türkiye örneği”, Maliye Finans Yazıları, 108, ss.71-86.

Referans8 Križanič, France. - Oplotnik Zan Jan (2015), “The CDS and the Government Bonds Markets During the Last Financial Crisis”, Zagreb International Review of Economics & Business, Vol. 18, No. 2.

Referans9 Lau, Jorge Chan. - Kim, Yoon Sook (2004) “Equity Prices, Credit Default Swaps, and Bond Spreads in Emerging Markets”, IMF Working Paper.

Referans10 Norden, Lars - Weber, Martin (2004), “Informational efficiency of credit default swap and stock markets: The impact of credit rating announcements”, Journal of Banking & Finance, pp.2813–2843.

Referans11 Sarıgül, Haşmet. - Şengelen, Hakan Eren. (2020), “Ülke kredi temerrüt takas primleri ile hisse senedi fiyatları arasındaki ilişki: Borsa İstanbul’da banka hisse senetleri üzerine ampirik bir araştırma” Muhasebe ve Finansman Dergisi, 86, ss.247-264.

Referans12 Yağcılar, Gamze Göçmen - Arslan, Zühal (2020), “Gelişmekte Olan Ülkelerin CDS Primleri Arasındaki Eş-bütünleşme ve Nedensellik İlişkilerinin Araştırılması”, İşletme Araştırmaları Dergisi, 12(3), pp.2461-2475.

Referans 13 https://www.investopedia.com/articles/optioninvestor/08/cds.aspı, (12.12.2020).

Referans14 https://www.isda.org/a/JUPTE/Global-CDS-Market-Study.pdf., (12.12.2020).

Referans 15 https://tr.investing.com/rates-bonds/turkey-cds-6-months-usd, (12.12.2020).

Referans16 https://tr.investing.com/rates-bonds/turkey-cds-5-years-usd, (12.12.2020).

Kaynak Göster

Bibtex @araştırma makalesi { mufad944261, journal = {Muhasebe ve Finansman Dergisi}, issn = {2146-3042}, address = {[email protected]}, publisher = {Muhasebe ve Finansman Öğretim Üyeleri Bilim ve Araştırma Derneği}, year = {2021}, volume = {}, pages = {501 - 510}, doi = {10.25095/mufad.944261}, title = {Kredi Temerrüt Takası İle Ülke Alt Sektör Endeksleri Arasındaki İlişkilerin Belirlenmesi: BIST’te Yer Alan Sektörler Üzerinde Analitik Bir İnceleme}, key = {cite}, author = {Köse, Yaşar and Atik, Murat} }
APA Köse, Y. & Atik, M. (2021). Kredi Temerrüt Takası İle Ülke Alt Sektör Endeksleri Arasındaki İlişkilerin Belirlenmesi: BIST’te Yer Alan Sektörler Üzerinde Analitik Bir İnceleme . Muhasebe ve Finansman Dergisi , Ağustos 2021 (Özel Sayı) , 501-510 . DOI: 10.25095/mufad.944261
MLA Köse, Y. , Atik, M. "Kredi Temerrüt Takası İle Ülke Alt Sektör Endeksleri Arasındaki İlişkilerin Belirlenmesi: BIST’te Yer Alan Sektörler Üzerinde Analitik Bir İnceleme" . Muhasebe ve Finansman Dergisi (2021 ): 501-510 <
Chicago Köse, Y. , Atik, M. "Kredi Temerrüt Takası İle Ülke Alt Sektör Endeksleri Arasındaki İlişkilerin Belirlenmesi: BIST’te Yer Alan Sektörler Üzerinde Analitik Bir İnceleme". Muhasebe ve Finansman Dergisi (2021 ): 501-510
RIS TY - JOUR T1 - Kredi Temerrüt Takası İle Ülke Alt Sektör Endeksleri Arasındaki İlişkilerin Belirlenmesi: BIST’te Yer Alan Sektörler Üzerinde Analitik Bir İnceleme AU - Yaşar Köse , Murat Atik Y1 - 2021 PY - 2021 N1 - doi: 10.25095/mufad.944261 DO - 10.25095/mufad.944261 T2 - Muhasebe ve Finansman Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 501 EP - 510 VL - IS - SN - 2146-3042- M3 - doi: 10.25095/mufad.944261 UR - Y2 - 2021 ER -
EndNote %0 Muhasebe ve Finansman Dergisi Kredi Temerrüt Takası İle Ülke Alt Sektör Endeksleri Arasındaki İlişkilerin Belirlenmesi: BIST’te Yer Alan Sektörler Üzerinde Analitik Bir İnceleme %A Yaşar Köse , Murat Atik %T Kredi Temerrüt Takası İle Ülke Alt Sektör Endeksleri Arasındaki İlişkilerin Belirlenmesi: BIST’te Yer Alan Sektörler Üzerinde Analitik Bir İnceleme %D 2021 %J Muhasebe ve Finansman Dergisi %P 2146-3042- %V %N %R doi: 10.25095/mufad.944261 %U 10.25095/mufad.944261
ISNAD Köse, Yaşar , Atik, Murat . "Kredi Temerrüt Takası İle Ülke Alt Sektör Endeksleri Arasındaki İlişkilerin Belirlenmesi: BIST’te Yer Alan Sektörler Üzerinde Analitik Bir İnceleme". Muhasebe ve Finansman Dergisi / (Ağustos 2021): 501-510 .
AMA Köse Y. , Atik M. Kredi Temerrüt Takası İle Ülke Alt Sektör Endeksleri Arasındaki İlişkilerin Belirlenmesi: BIST’te Yer Alan Sektörler Üzerinde Analitik Bir İnceleme. Muhasebe ve Finansman Dergisi. 2021; 501-510.
Vancouver Köse Y. , Atik M. Kredi Temerrüt Takası İle Ülke Alt Sektör Endeksleri Arasındaki İlişkilerin Belirlenmesi: BIST’te Yer Alan Sektörler Üzerinde Analitik Bir İnceleme. Muhasebe ve Finansman Dergisi. 2021; 501-510.
IEEE Y. Köse ve M. Atik , "Kredi Temerrüt Takası İle Ülke Alt Sektör Endeksleri Arasındaki İlişkilerin Belirlenmesi: BIST’te Yer Alan Sektörler Üzerinde Analitik Bir İnceleme", Muhasebe ve Finansman Dergisi, ss. 501-510, Ağu. 2021, doi:10.25095/mufad.944261
Muhasebe ve Finansman Dergisi
  • ISSN: 2146-3042
  • Yayın Aralığı: Yılda 4 Sayı
  • Yayıncı: Muhasebe ve Finansman Öğretim Üyeleri Bilim ve Araştırma Derneği

97.9b52.3b

Sayıdaki Diğer Makaleler

Hayat Ve Hayat Dışı Sigorta Şirketlerinin Teknik Karlılıklarını Etkileyen Firmaya Özgü Faktörlerin Analizi

Hakkı GENÇ

Beneish Modelinin Türkiye'ye Uyarlanması: Tespit Başarımını Geliştiren Bir Uygulama

Ahmet ONAY, Serdar BENLİGİRAY

Covid-19’un Ara Dönem Finansal Raporlama Üzerindeki Etkileri: Havacılık Ve İlaç Sektörü Üzerine Bir Araştırma

Tuğba DÖLEN, Serap Sebahat YANIK, Yıldız AYANOĞLU

Yeni Bir Paradigma Olarak Gerçek Zamanlı Blok Zinciri Muhasebe Sistemi

Betül Şeyma ALKAN

Gelişmekte Olan Bir Piyasa Olarak Türkiye'de Temettü Sinyalleşme Teorisinin Test Edilmesi: Borsa İstanbul'da Listelenen Firmalardan Ampirik Kanıtlar

Özgür KAYMAZ, Onder KAYMAZ, Batuhan GÜVEMLİ

Türkiye’de Bağımsız Denetim Şirketlerinde Kadın Denetçilerin Unvanlarına Göre Yönetime Katılma Durumlarının İncelenmesi

Sedat COŞKUN

Katılım Bankalarının Kâr Paylaşım Oranlarını Belirleyen Etmenler Üzerine Ampirik Bir İnceleme: Türkiye Katılım Bankaları Örneği

Ogün BAYKUŞ, Selahattin BEKTAŞ

Kredi Temerrüt Takası İle Ülke Alt Sektör Endeksleri Arasındaki İlişkilerin Belirlenmesi: BIST’te Yer Alan Sektörler Üzerinde Analitik Bir İnceleme

Yaşar KÖSE, Murat ATİK

2014-2020 Yılları Arasında Muhasebe Ve Finansman Dergisi’nde Yayınlanan Makalelerin Bibliyometrik Profilinin İncelenmesi

Funda KARAASLANOĞLU, Elif Tuğba ŞAHİN

“Sat, Kirala Ve Geri Al” İşlemlerinin Vergi Ve Muhasebe Uygulamaları Açısından Analizi

Mustafa Uğur AKDOĞAN