Dijitalleşmenin Bağımsız Denetime Yansımalarının Siber Güvenlik Yönünden Değerlendirilmesi

Dijitalleşmenin etkilerinin yaşandığı endüstri çağında işletmelerin denetime duyduğu ihtiyaç, işletmelerin faaliyetlerinin gerçekleştirme şeklindeki teknolojik yenilikler, denetim faaliyetlerinde aynı doğrultuda gelişen dijitalleşme, uygulama sürecinde yeni teknolojilerin avantajları ile birlikte taşıdığı riskler de dikkate alınarak, bağımsız denetim mesleğinde değişim ve dönüşüm süreci irdelenecektir. Geleneksel denetim uygulamalarının yerini dijital denetimin aldığı, denetim sürecinin teknolojiden etkilendiği, dijitalleşen denetim uygulamaları ile birlikte bilgi güvenliği sorunlarının siber güvenlik boyutuna ulaştığı söylenebilir. Dijital veriler ve yöntemler ile gerçekleştirilen dijital denetim sürecinin siber güvenlik yönünden etkilerini değerlendirmek için Türkiye’de Kamu Gözetimi Kurumu siciline kayıtlı bağımsız denetçilerden 408 kişiye anket uygulanarak, dijital denetimden beklenen fayda, denetçinin sorumluluğu, dijital denetimin hizmet kalitesi ve dijital veri güvenliğine uyum düzeyleri incelenmiştir. Dijitalleşmenin bağımsız denetim mesleğine etkisi hakkında, yaş, eğitim durumları, bulundukları il, gelir düzeyi, mesleki unvan ve meslekte geçen süre gibi değişkenlere göre farklılıklar olduğu tespit edilmiştir.

___

Acar, Durmuş – Öztürk, Mahmut – Usul, Hayrettin (2016), "Dijital Ortamda Denetim: Sürekli Denetim" Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 21, Muhasebe Denetimi Özel Sayısı, ss. 1561-1571.

Celayir, Duygu - Çağla Celayir (2020), "Dijitalleşmenin Denetim Mesleğine Yansımaları" Avrasya Sosyal ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi, 7(6), ss. 128-148.

Dai, Jun - Vasarhelyi, Miklos (2016), “Imagineering Audit 4.0”, Journal of Emerging Technologies in Accounting, 13 (1), pp. 1-15.

Erturan, İlkay – Ergin, Emre (2019), “Dijital Denetim ve Dijital İkiz Yöntemi”, Muhasebe Bilim Dünyası Dergisi, 20(4), ss. 810-830.

Ghasemi, Maziyer - Shafeiepour, Vahid - Aslani, Mohammad - Barvayeh, Elham (2011), “The Impact of Information Technology (IT) on Modern Accounting Systems”, Procedia-Social and Behavioral Sciences, 28, ss.112-116.

Hermann, Mario – Pentek, Tobias – Otto, Boris (2015), “Design Principles for Industrie 4.0 Scenarios: a Literature Review”, Working Paper, No: 01, 1-16. Technische Universität Dortmund.

Hermans, John - Diemont Ton (2017), “Treating Cyber Risks”, The Cyber Risk Handbook: Creating and Measuring Effective Cybersecurity Capabilities, Ed.: Domenic Antonucci, John Wiley & Sons, Inc.: Hoboken, New Jersey.

https://hgm.uab.gov.tr/uploads/pages/strateji-eylem-planlari/ulusal-siber-guvenlik-stratejisive-eylem-plani-2020-2023.pdf (Erişim Tarihi: 16. 03.2021).

Karagöz, Y. (2016) SPSS 23 ve Amos 23 Uygulamalı İstatistiksel Analizler. Ankara: Nobel Akademik Yayıncılık

Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu- KGK (2019), https://www.kgk.gov.tr/DynamicContentDetail/6703/Tablo-1-Yetkilendirilen-veTescil-Edilen-Denetçi, (Erişim Tarihi: 21.03.2021).

Köse, Yasemin - Ertan, Selim (2016), “Türkiye’de Bağımsız Denetçilik ve Bağımsız Denetçinin Sorumluluğu”, Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi, ICAFR 16 Özel Sayısı, 12(12), ss. 290-307.

Lenka, Sambit.- Parida, Vinit- Wincent, Joakim (2017), “Digitalization Capabilities As Enablers of Value Co-Creation in Servitizing Firms”. Psycholgy and Marketing, 34, ss. 92–100.

Lombardi, Danielle R.- Bloch, Rebecca - Vasarhelyi, Miklos A. (2015), “The Current State and Future of The Audit Profession”, Current Issues in Auditing, 9(1), pp.10-16.

Manita, Riadh - Elommal, Najoua - Baudier, Patricia - Hikkerova, Lubica (2020), “The Digital Transformation of External Audit and Its Impact on Corporate Governance”, Technological Forecasting and Social Change, 150(119751), ss. 1-10.

Moffitt, Kevin C.- Rozario, Andrea M.- Vasarhelyi, Miklos A. (2018), “Robotic Process Automation For Auditing”, Journal of Emerging Technologies in Accounting, 15(1), pp. 1-10.

Nwankpa, Joseph - Datta, Pratim (2012), “Perceived Audit Quality from ERP Implementations”, Information Resources Management Journal, 25, ss. 61-80.

Omoteso, Kamil (2012), “The Application of Artifical Intelligence in Auditing: Looking Back To The Future”, Expert Systems with Applications, 39 (9), pp. 8490- 8495.

Rezaee, Zabihollah – Sharbatoghlie, Ahmad – Elam, Rick – McMickle, Peter L. (2018), “Continuous Auditing: Building Automated Auditing Capability”, Auditing: A Journal of Practice and Theory, 21, pp. 147-163.

Serçemeli, Murat (2018), “Muhasebe ve Denetim Mesleklerinin Dijital Dönüşümünde Yapay Zekâ”, Turkish Studies. 13(30), ss. 369-386.

Tavşancıl, E. (2002) Tutumların Ölçülmesi ve SPSS ile Veri Analizi. Ankara: Nobel Yayıncılık.

Tezbaşaran, A. A. (1996) Likert Tipi Ölçek Geliştirme Kılavuzu. Ankara: Psikologlar Derneği Yayınları.

Ustasüleyman, Talha - Çankaya, Fikret (2009), “The Impact of Time Based Manufacturing Practices on Competitive Capabilities of Manufacturing Firms in Turkey”, 6th Advances in Global Business Research, 6(1), pp. 318-327.

Vasarhelyi - Miklos A., Alles – Michael, Williams - Katie T. (2010), Continuous Assurance For The Now Economy, Sydney, Australia: Institute of Chartered Accountants in Australia.

Yel, Tülay – Erdem, Meziyet, S. (2015), “Muhasebe Meslek Mensuplarının UFRS Hakkındaki Farkındalık Düzeylerinin Tespiti: Bolu İli Örneği”, Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Dergisi, 11(2), ss. 217-231.

Zhang, Chanyuan (2019), “Intelligent Process Automation in Audit. Journal of Emerging Technologies in Accounting, 16(2), ss. 69-88.

___

Bibtex @araştırma makalesi { mufad982624, journal = {Muhasebe ve Finansman Dergisi}, issn = {2146-3042}, address = {journal@mufad.org.tr}, publisher = {Muhasebe ve Finansman Öğretim Üyeleri Bilim ve Araştırma Derneği}, year = {2021}, volume = {}, pages = {439 - 458}, doi = {10.25095/mufad.982624}, title = {Dijitalleşmenin Bağımsız Denetime Yansımalarının Siber Güvenlik Yönünden Değerlendirilmesi}, key = {cite}, author = {Yel, Tülay and Atasoy, Ayşe} }
APA Yel, T. & Atasoy, A. (2021). Dijitalleşmenin Bağımsız Denetime Yansımalarının Siber Güvenlik Yönünden Değerlendirilmesi . Muhasebe ve Finansman Dergisi , Ağustos 2021 (Özel Sayı) , 439-458 .
MLA Yel, T. , Atasoy, A. "Dijitalleşmenin Bağımsız Denetime Yansımalarının Siber Güvenlik Yönünden Değerlendirilmesi" . Muhasebe ve Finansman Dergisi (2021 ): 439-458 <
Chicago Yel, T. , Atasoy, A. "Dijitalleşmenin Bağımsız Denetime Yansımalarının Siber Güvenlik Yönünden Değerlendirilmesi". Muhasebe ve Finansman Dergisi (2021 ): 439-458
RIS TY - JOUR T1 - Dijitalleşmenin Bağımsız Denetime Yansımalarının Siber Güvenlik Yönünden Değerlendirilmesi AU - Tülay Yel , Ayşe Atasoy Y1 - 2021 PY - 2021 N1 - DO - T2 - Muhasebe ve Finansman Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 439 EP - 458 VL - IS - SN - 2146-3042- M3 - UR - Y2 - 2021 ER -
EndNote %0 Muhasebe ve Finansman Dergisi Dijitalleşmenin Bağımsız Denetime Yansımalarının Siber Güvenlik Yönünden Değerlendirilmesi %A Tülay Yel , Ayşe Atasoy %T Dijitalleşmenin Bağımsız Denetime Yansımalarının Siber Güvenlik Yönünden Değerlendirilmesi %D 2021 %J Muhasebe ve Finansman Dergisi %P 2146-3042- %V %N %R %U
ISNAD Yel, Tülay , Atasoy, Ayşe . "Dijitalleşmenin Bağımsız Denetime Yansımalarının Siber Güvenlik Yönünden Değerlendirilmesi". Muhasebe ve Finansman Dergisi / (Ağustos 2021): 439-458 .
AMA Yel T. , Atasoy A. Dijitalleşmenin Bağımsız Denetime Yansımalarının Siber Güvenlik Yönünden Değerlendirilmesi. Muhasebe ve Finansman Dergisi. 2021; 439-458.
Vancouver Yel T. , Atasoy A. Dijitalleşmenin Bağımsız Denetime Yansımalarının Siber Güvenlik Yönünden Değerlendirilmesi. Muhasebe ve Finansman Dergisi. 2021; 439-458.
IEEE T. Yel ve A. Atasoy , "Dijitalleşmenin Bağımsız Denetime Yansımalarının Siber Güvenlik Yönünden Değerlendirilmesi", Muhasebe ve Finansman Dergisi, ss. 439-458, Ağu. 2021, doi:10.25095/mufad.982624
Muhasebe ve Finansman Dergisi
  • ISSN: 2146-3042
  • Yayın Aralığı: Yılda 4 Sayı
  • Yayıncı: Muhasebe ve Finansman Öğretim Üyeleri Bilim ve Araştırma Derneği

99.4b52.7b

Sayıdaki Diğer Makaleler

Nakit Akışlarının Sağlandığı Faaliyetler Modeli İle İşletmelerin Nakit Akış Profillerinin İncelenmesi: BİST 30, BİST 50 Ve BİST 100 Endeksleri Karşılaştırması

Seyhan ÇİL KOÇYİĞİT, Şükran GÜNGÖR TANÇ

Endüstri Mühendisliği Öğrencilerinin Maliyet Muhasebesi Dersine Ve Dersi Veren Öğretim Üyesine Yönelik Algıları

Metin ÇALIK, Barış DEMİRCİ, Tunga BOZDOĞAN

Türkiye’de Kurumsal Yönetişim Ve Sürdürülebilirlik

Seval KARDEŞ SELİMOĞLU, Resül YAZICI

Dijitalleşmenin Bağımsız Denetime Yansımalarının Siber Güvenlik Yönünden Değerlendirilmesi

Tülay YEL, Ayşe ATASOY

Şerefiyenin Raporlanmasına Yönelik IASB’nin Yaptığı İyileştirme Çalışmaları ve Mevcut Uygulamanın BIST 50 İşletmeleri Kapsamında Değerlendirilmesi

Yıldız ÖZERHAN, Banu SULTANOĞLU

Gelişmekte Olan Bir Piyasa Olarak Türkiye'de Temettü Sinyalleşme Teorisinin Test Edilmesi: Borsa İstanbul'da Listelenen Firmalardan Ampirik Kanıtlar

Özgür KAYMAZ, Onder KAYMAZ, Batuhan GÜVEMLİ

2014-2020 Yılları Arasında Muhasebe Ve Finansman Dergisi’nde Yayınlanan Makalelerin Bibliyometrik Profilinin İncelenmesi

Funda KARAASLANOĞLU, Elif Tuğba ŞAHİN

Nakit Akışlarının Hisse Senedi Getirileri Ve Özkaynak Karlılığı Üzerindeki Etkileri: Türkiye Sigorta Endeksi Örneği

Batuhan GÜVEMLİ, Kemal TAYSI, Nazlı SAYGI

Hayat Ve Hayat Dışı Sigorta Şirketlerinin Teknik Karlılıklarını Etkileyen Firmaya Özgü Faktörlerin Analizi

Hakkı GENÇ

İç Denetim Süreçlerini İyileştirme ve Risk Yönetimi Araçları: Yalın Altı Sigma ve FMEA

Seval KARDEŞ SELİMOĞLU, Gül YEŞİLÇELEBİ, Mehtap ALTUNEL