ÜLKEMİZ GİRİŞİMCİLERİ İÇİN YENİ BİR YATIRIM DESTEĞİ MODELİ: INITIAL COIN OFFERING (ICO)

Dünyanın genelinde özellikle uluslararası rekabette yer almak isteyen girişimcilerin en önemli sorunlarından birisi zamanında, yeterli düzeyde ve minimum maliyetli finansal fon kaynakları temin edememe handikapıdır. Söz konusu bu sorunların ve yetersizliklerin çözümü için dünyada son yıllarda geliştirilen yeni bir model Initial Coin Offering (ICO)’dir. Türkçe karşılığı kripto para arzı olarak ifade edilebilen ICO modelinin teorik altyapısı 1998 yılında Wei Dai tarafından oluşturulmuştur. Sistemin teknik altyapısı 2008 yılında Satoshi Nakamoto isimli bir birey ya da topluluk tarafından geliştirilmiştir. Kripto para sisteminin yasal açıdan herhangi bir otoriteye bağlı olmaması sistemin kısa sürede yaygınlaşmasını sağlayan bir etken olmuştur. Ayrıca girişimciler açısından değerlendirildiğinde, yüksek getiri oranlarının söz konusu olması, işlem maliyetlerinin diğer yatırım araçlarına göre daha düşük seviyelerde olması ve transferin kolay yapılabilmesi gibi nedenler kripto para sistemine olan talebin artmasını sağlamıştır.           Finans dünyası açısından önemli bir değişim ve yatırım aracı olarak kullanılan bu sistemin işlem hacminin her geçen gün artıyor olması sistemin tüm boyutları ile ayrıntılı olarak incelenmesini zorunlu kılmaktadır. Bu çalışmada, dünyada kripto para ve arzı hakkında genel olarak bilgilere yer verilerek ülkemizde kripto para arzının tanınabilmesi, tanımlanabilmesi, gerekli görülen tedbirlerin alınabilmesi, fırsatlardan yararlanılabilmesi ve sistemin sağlıklı bir şekilde uygulanabilmesi için değerlendirmeler yapılıp öneriler geliştirilmeye çalışılmıştır.           Bu bağlamda, Hem dünyada hem de Türkiye’de özellikle dev projelerde finansal kaynak ve yatırım aracı olarak hızlı bir yönelim ve büyüme trendinde olan kripto paralarının kullanılması fırsatının iyi değerlendirilmesi, gerekli regülasyon ve revizelerle yasal düzenlemelerin ivedilikle yapılarak etkin bir denetim sisteminin tesis edilmesi son derece önemlidir. Ayrıca çoğu kripto para kullanıcısının, teknolojinin yeni olmasında kaynaklanan bilgi ve tecrübe eksiklerinin giderilmesi amacıyla konunun uzmanları tarafından bilgilendirme ve tanıtım toplantılarının süreklilik arz edecek şekilde yapılması, tanıtıcı broşür ve kitapçıkların dağıtılması faydalı olacaktır.

___

 • Akcan, M. M. (2018). Kripto Para Piyasalarında Sürü Davranışının Ölçülmesi. Manisa: Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Alpago, H. (2018). “Bitcoin’den Selfcoin’e Kripto Para”, Uluslararası Bilimsel Araştırma Dergisi, Cit:3, Sayı:2, ss.411-428.
 • Aslan, A. (2018). Kripto Para Olgusu Ve Blockchain Teknolojisi: Ekonomik Aktörlerin Tepkisi, Maliyet Analizi, Var Modeli Ve Granger Nedensellik Testi (Master's Thesis, Sosyal Bilimler Enstitüsü).
 • Bağış, B. (2019). Yeni Dönemin Finansman Araçları. SETA Yayınları. ss. 1-26
 • Baktaş, S. (2018). Türkiye ve Dünya’da ICO ve Yasal Durumu. Legal Hukuk Dergisi. Sayı: 187. ss. 283-285
 • Bilir, H., & Şerif, Ç. A. Y. (2016). Elektronik Para Ve Finansal Piyasalar Arasındaki İlişki. Niğde Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 9(2), 21-31.
 • Carstens, A. (2018). Money in The Digital Age: What Role for Central Banks?. Lecture at The House of Finance, Goethe University, Frankfurt, 6.
 • Chen, Y. (2018), “Blockchain Tokens and The Potential Democratization of Entrepreneurship and Innovation.” Business Horizons, http://doi.org/10.1016/j.bus¬hor.2018.03.006
 • Courtois, N. T., & Bahack, L. (2014). On Subversive Miner Strategies and Block with Holding Attack in Bitcoin Digital Currency. arXiv preprint arXiv:1402.1718.
 • Çarkacıoğlu, A. (2016). Kripto-Para Bitcoin. Sermaye Piyasası Kurulu Araştırma Dairesi Araştırma Raporu.
 • Çeker, S. M. (2018). Kripto Paralar Ve Ekonomik Etkileri. Yıldız Teknik Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü, Bitirme Tezi, İstanbul.
 • Çetiner, M. (2018). Bitcoin (Kripto Para) ve Blok Zincirin Yeni Dünyaya Getirdikleri. İstanbul Sosyal Bilimler Dergisi, Spring, 20, 1-16.
 • Chaum, D. (1983). Blind Signatures for Untraceable Payments. In Advances in Cryptology (pp. 199-203). Springer, Boston, MA.
 • Dizkırıcı, A. S., & Gökgöz, A. (2018). Kripto Para Birimleri ve Türkiye'de Bitcoin Muhasebesi. Journal of Accounting, Finance and Auditing Studies, 4(2), 92-105.
 • Dulupçu, M. A., Yiyit, M., & Genç, A. G. (2017). Dijital Ekonominin Yükselen Yüzü: Bitcoin’in Değeri İle Bilinirliği Arasındaki İlişkinin Analizi The Rısıng Face Of The Dıgıtal Economy: The Analysıs Of Relatıonshıp Between The Value Of Bıtcon And Its Popularıty. Suleyman Demirel University Journal of Faculty of Economics & Administrative Sciences, 22.
 • Durbilmez, S. E. (2018). Blockchain Teknolojisinin Finans Sektöründeki Yeri Ve Uygulamaları. İstanbul: Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Durdu, E. (2018). Kripto Para Birimi Olarak Bitcoin ve Ceza Hukuku. İstanbul: Galatasaray Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Eğilmez, M. (2017).”Kripto Paralar, Bitcoin ve Blockchain”,
 • (http://www.mahfiegilmez.com/2017/11/kripto-paralar-bitcoin-ve-blockchain.html) Erişim:30.03.2018
 • Eyal, I., & Sirer, E. G. (2018). Majority is Not Enough: Bitcoin Mining is Vulnerable. Communications of The ACM, 61(7), 95-102.
 • Güleç, T.C. (2018). Blockchaın Tabanlı Kripto Para Birimlerinin Mevcut Durumuna Dair Finansal Analizler Ve Geleceği. Manisa: Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Gültekin, Y. (2017). Kripto Para Birimleri Ve Yatırım Aracı Olarak Kullanımı: Tarihsel Volatiliteleri Bağlamında Bir Değerlendirme. Samsun: Ondokuz MAyıs Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Gültekin, Y., Bulut, Y. (2019). Bitcoin Ekonomisi: Bitcoin Eko-Sisteminden Doğan Yeni Sektörler Ve Analizi. Adnan Menderes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. Cilt 3, Sayı 3. ss 82-92.
 • Inteco. (2018), BITCOIN, A Cryptographic Currency, www.inteco.es, erişim tarihi:18.01.2018
 • Kızıl, C., Hanişoğlu, G.S., & Aslan T. (2019). Kripto Paraların Finansal Piyasalara Etkileri ve Muhasebeleştirilmesi. Bursa: Ekin Yayınevi.
 • Khalilov, M. C., Gündebahar, M., & Kurtulmuşlar, İ. (2017). Bitcoin ile Dünya ve Türkiye’deki Dijital Para Çalışmaları Üzerine Bir İnceleme. Proceedings of 19. Akademik Bilişim Konferansı.
 • Marian, O.(2016). “Kripto Para Birimi Üstün Vergi Cenneti Mi?”, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mecmuası,74(2):919-930.
 • Network, F. C. E. (2013). Application of FinCEN’s Regulations to Persons Administering, Exchanging, or Using Virtual Currencies. United States Department of the Treasury.
 • Seitzinger, S.P., Gaffney, O., Brasseur, G., Broadgate, W., Ciais, P., Claussen, M., Erisman, J.W., Kiefer, T., Lancelot, C., Monks, P.S., Smyth, K., Syvitski, J. & Uematsu, M. (2015). International Geosphere-Biosphere Programme and Earth system science: Three decades of co-evolution. Anthropocene, 12, 3–16.
 • Sönmez, A. (2014). Sanal Para Bitcoin. The Turkish Online Journal of Design, Art and Communication, 4(3), 11-12.
 • Tüfek, B. Ü. (2017). Elektronik Ödeme Araçları Ve Geleceğin Yaklaşımı Kripto Para. İstanbul: Bahçeşehir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Üzer, B. (2017).Sanal para birimleri. TCMB Ödeme Sistemleri Genel Müdürlüğü Uzman Yeterlilik Tezi. Ankara.
 • Yüksel, A. E. (2015). Elektronik Para, Sanal Para, Bitcoin ve Linden Doları'na Hukuki Bir Bakış. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mecmuası(LXXIII), 173-220.
 • İNTERNET KAYNAKLARI
 • https://www.activism.net/cypherpunk/manifesto.html, Erişim Tarihi: 21.07.2019
 • http://www.hashcash.org, Erişim Tarihi: 20.07.2019
 • http://www.weidai.com/bmoney.txt, Erişim Tarihi: 21.07.2019
 • https://coin.dance/stats/marketcaphistorical, Erişim Tarihi: 18.07.2019
 • https://coin-turk.com/k/kriptopara-dunyasi, Erişim Tarihi: 16.07.2019
 • http://www.blockchain.org.tr/bitcoin-ve-dijital-paranin-dunya-ulkelerine-gore-yasal-durumu/, Erişim Tarihi: 17.07.2019
 • https://turkey.bc.events/tr?utm_source=pr_Volodina&utm_medium=anons_discount&utm_campaign=counturk, Erişim Tarihi 17.07.2019
 • http://www.hurriyet.com.tr/teknoloji/bitcoin-nedir-bitcoin-ile-nasil-para-kazanilir-bitcoin-kac-tl-40503040, Erişim Tarihi:18.07.2019)
 • https://medium.com/@simabaktas/t%C3%BCrki%CC%87ye-ve-d%C3%BCnyada-ico-ve-yasal-durumu-ef9827b3fcc5, Erişim Tarihi: 19.07.2019)
 • http://www.sbb.gov.tr/wp-content/uploads/2019/07/On-Birinci-Kalkinma-Plani.pdf Erişim Tarihi: 24.08.2019.
 • https://nakamotoinstitute.org/finney/rpow/, Erişim Tarihi: 24.08.2019.
 • https://www.imf.org/en/News/Articles/2017/09/28/sp092917-central-banking-and-fintech-a-brave-new-world, Erişim Tarihi: 24.08.2019).