ÇEŞİTLİ FİNANSAL DEĞİŞKENLER İLE TÜKETİCİ GÜVEN ENDEKSİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ

Bu çalışmanın amacı, Borsa İstanbul 100 (BİST100) endeksi, döviz sepeti kuru ve vadesine iki yıl kalmış tahvil (gösterge faiz) oranları ile Tüketici Güven Endeksi (TGE) arasındaki kısa ve uzun dönem ilişkiyi incelemektir. Bu olası ilişkiyi incelemek için ARDL sınır testi uygulanmıştır. Elde edilen bulgulara göre uzun dönemde BİST 100 endeksinin Tüketici Güven Endeksini pozitif yönde, Döviz Sepeti Kurunun ise negatif yönde etkilediği tespit edilmiştir. Kısa dönemde ise Döviz Sepeti Kuru Tüketici Güven Endeksini negatif yönde etkilemektedir. Gösterge faizin kısa ve uzun dönemde Tüketici Güven Endeksi üzerinde herhangi bir etkisi olduğuna dair kanıta ulaşılamamıştır.
Anahtar Kelimeler:

Tüketici Güven Endeksi

INVESTIGATION OF THE RELATIONSHIP BETWEEN VARIOUS FINANCIAL VARIABLES AND CONSUMER CONFIDENCE INDEX: EVIDENCE FROM TURKEY

___

 • Akhtar, Shumi, Faff, Robert, Oliver, Barry, Subrahmanyam, Avanidhar (2011). The power of bad:The negativity bias in Australian consumer sentiment announcements on stock returns , Journal of Banking & Finance, 35, 1239–1249.
 • Asgary, Nader, Gu, A. Yanxiang (2005). The Stock Market and Consumer Confidence: An International Comparison, Journal of Accounting and Finance Research, XIII/ 3, 205-213.
 • Aytekin, İbrahim, Doyar, B. Veli (2019). Türkiye’de Döviz Kuru Dalgalanmalarının Sanayi Üretimi ve Tüketici Güveni Üzerindeki Etkisi: 2008-2009, Uluslararası Bilimsel Araştırmalar Kongresi, Gölbaşı - Adıyaman, 913-923.
 • Başarır, Çağatay, Bıcıl, İ. Murat, Yılmaz, Özer (2019). The Relationship Between Selected Financial and Macroeconomic Variables with Consumer Confidence Index, Journal of Yasar University, XIV, 173-183.
 • Bolaman, Özge, Mandacı, P.Evrim (2014). Effect Of Investor Sentıment On Stock Markets, Finansal Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi, VI/11, 51-64.
 • https://www.bloomberght.com/bloomberg-ht-guven-endeksi-hesaplama-methodu-2224483, erişim tarihi: 18.01.2020
 • Fisher L. Kenneth, Statman, Meir (2003). Consumer Confidence and Stock Returns, The Journal of Portfolio Management, Fall, 115- 127.
 • Görmüş, Şakir, Güneş, Sevcan (2010). "Consumer Confidence, Stock Prices and Exchange Rates: The Case of Turkey", Applied Econometrics and International Development, 10-2, 103-114.
 • Hsu, C. Chiang, Lin, Hung-Yu, Wu, Jyun-Yi (2011). Consumer Confidence and Stock Markets: The Panel Causality Evidence, International Journal of Economics and Finance, III/6, 91-98.
 • Ilgın, K. Saka, Sarı, S. Sercan (2018). Makroekonomik Faktörler ile Tüketici Güven Endeksi Arasındaki Nedensellik İlişkisi: Türkiye Örneği, 5th International Congress on Political, Economic and Social Studies, 394-402.
 • Jansen, W.Jos, Nahuis, J. Niek (2003). The stock market and consumer confidence: European evidence, Economics Letters, 79, 89– 98.
 • Kandır, S. Yılmaz (2006). Tüketici Güveni ve Hisse Senedi Getirileri İlişkisi: İMKB Mali Sektör Şirketleri Üzerinde Bir Uygulama, Ç.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, XV/2, 217-230.
 • Kaygısız, A. Durgun (2019). Türkiye’de Tüketici Ve Reel Kesim Güven Endeksi İle Seçilmiş Makro Değişkenler Arasındaki İlişki: 2010-2018, Yönetim ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi / Journal of Management and Economics Research, 17, 314-332.
 • Küçükçaylı, Fatma Mumcu, Akıncı, Gönül Yüce (2018). Tüketici Güveninin Makroekonomik Belirleyicileri: Bir Zaman Serisi Analizi, International Journal of Economic and Administrative Studies, 459-472.
 • Nkoro, Emeka, Uko, A. Kelvin (2016). Autoregressive Distributed Lag (ARDL) cointegration technique:application and interpretation, Journal of Statistical and Econometric Methods, V/4, 63-91
 • Olgaç, Serkan, Temizel, Fatih (2008). Yatırımcı Duyarlılığı Hisse Senedi Getirileri İlişkisi: Türkiye Örneği, TİSK AKADEMİ, 224-239.
 • Otto, W. Michael (1999). Consumer Sentiment and The Stock Market, Federal Reserve Board Finance and Economics, Discussion Paper, 60, 1-20.
 • Pesaran, M. Hashem, Shin, Yongcheol, Smith, Richard J. (2001). Bound Testing Approaches to The Analysis of Level Relationships, Journal of Applied Econometrics, 16, 289-326.
 • Schmeling, Maik (2009). Investor sentiment and stock returns: Some international evidence, Journal of empirical finance, XVI/3, 394-408.
 • Tüketici Güven Endeksi, (http://www.tuik.gov.tr/PreTablo.do?alt_id=1104) (Erişim Tarihi: 18.01.2020)
 • Türk Dil Kurumu Güncel Türkçe Sözlük (https://sozluk.gov.tr/) ((Erişim Tarihi: 18.01.2020)