İNSAN VE TABİAT

Öz Bugün herkes savaş tehlikesinden, nüfus artışından, hava kirliliğinden, suların zehirlendiğinden söz ediyor. Ama aynı kişiler, bir yandan da, daha fazla gelişmek gerektiğinden, hayatın bizzat kendisinden kaynaklanan “beşeri sefalet” le savaşmaktan dem vuruyorlar. Bir başka deyişle, insanla tabiat arasındaki dengenin tahrip edilmiş olmasından kaynaklanan sorunları, daha fazla tahribat yaparak, tabiatı biraz daha “ele geçirerek”, onu biraz daha “boyunduruğa vurarak” ortadan kaldırabileceklerini sanıyorlar. Pek az kişi, gerçeği olduğu gibi görüp, tabiat ve doğal çevre karşısındaki - saldırıya ve savaşa dayanan - tavır değiştirilmediği sürece insan toplumunda barışı sağlamanın mümkün olmadığını anlayabilmektedir. Dahası, tabiatla barışık olmanın manevi düzenle barışık olmaya bağlı olduğunu kimse anlamak istememektedir.
Anahtar Kelimeler:

İnsan, tabiat, s.hüseyin nasr

Kaynakça

Seyyid Hüseyin Nasr, Ağaç Yayınları, 1992.

Kaynak Göster

APA Kesgi̇n, S . (2017). İNSAN VE TABİAT . Muhafazakar Düşünce Dergisi , 13 (50) , 153-160 .