Çanakkale Boğazı Petrol Kirlilik Düzeyinin Saptanması

Çanakkale Boğazı Türkiye’nin kuzey batısında Asya ile Avrupa’nın birleştiği yerde, güneydoğu kuzeybatı uzantılı ülkemizin ve dünyanın önemli suyollarından biridir. Bu boğaz Ege ile Marmara arasındaki etkileşimi sağlar. Bu yüzden ekolojik hayat için oldukça önemlidir. Bilindiği gibi doğal çevrenin bozulması sadece yaşam kalitesini düşürmüyor, ayrıca maddi kayıplara da neden olmaktadır. Kirlilikle ilgili hiç bir şey yapmamanın maliyeti çok yüksek olabilir. Bu yüzden Çanakkale Boğazında “deniz ve kıyı koruma alanında neler yapabiliriz.” sorusuna cevaplar aranmıştır. Sonuç olarak bölgede çevre kirliliği açısından çalışılmamış olan petrol düzeylerinin incelenmesi gerçekleştirilmiştir. Petrol için PAH (Petrol tayininde kullanılan Poli Aromatik Hidrokarbon) analizi deniz suyunda ve sediment UVF analizi ile yapılmıştır. Elde edilen veriler ışığında sonuç ve değerlendirmeye gidilmiştir.

Determining the Level of Petroleum Pollution in Dardanelles

Dardanelles is one of the important waterways of the world and our country, which lies at the northwest of Turkey where Asia and Europe meets. This constriction provides the interaction between Aegean and Marmara. For this reason, it is ecologically very important. As everybody knows, corruption of the natural environment not only decreases the life quality, but it also causes economical losses. Doing nothing to prevent pollution may bring about very high costs. So people searched for the answers for this question; “What can we do in the sea and coast protection area in Dardanelles?” Finally, petroleum levels have been analysed which was done for the first time on that area. For petroleum, PAH (Polly Aromatic Hydrocarbon used in the indication of petroleum) analysis were made with the UVF analysis in the sea water and sediment. With the data collected, conclusion and evaluation have been made.

Kaynakça

Anon Accidental Pollution at Sea 1995. Rev.3 October 1995 European Commision-Environment, Nuclear Safety And Civil Protection, Brussels, BELGIUM, s.8.

Alexandiov, B.G. 1991. The Black Sea Symposium 16-18 Sept.1991 İstanbul.

Anon, Çanakkale 18 Mart Telekom Müdürlüğü- Çanakkale.

Anon, Çanakkale Valiliği İPKM (İl Planlama Koordinasyon Müdürlüğü).

Anon, Çevre Bakanlığı İstanbul Çevre Müdürlüğü Dokümanları.

Anon, Devlet Meteoloji Genel Müdürlüğü Çanakkale.

Anon, DİE (Devlet İstatistik Enstitüsü).

Anon, DSİ şube Müdürlüğü Çanakkale.

Gönenç, İ. E. 1996. “Uzaktan Algılama Yöntemi ile Tuna Nehri Bağlantılı Karadeniz-İstanbul Boğazı Kirlenme Araştırması”, İSKİ Projesi, İ.Ü. Araştırma ve Yardım Vakfı, (1996)

Gündüz, T. 1998. “Çevre Sorunları”, II. Baskı, Gazi Büro Kitabevi, Ankara, sy:150-159.

Güven, K.C. 1997. TUBİTAK Projesi ile elde edilen bulgular, Yayınlanmamış Petrol Analiz Çalışması.

Ilgar, R. 2002. “Çanakkale Boğazı Deniz Ekosisteminin Bulanıklık Durumunun Uzaktan Algılama Yöntemiyle Değerlendirilmesi (Evaluation Of Turbidity On Canakkale Strait (Dardanelles) Sea Ecosystem),” 2.Coğrafi Bilişim Günleri 2002, 30-31 Ekim, Fatih Üniversitesi, İstanbul http://geography.fatih.edu.tr/2004/admin/download/file442.pdf).

IMO-UNEP 1995. “Guid for Combating Accidental Marine Pollution in the Mediterranean”, Mediterranean Action Plan January-1995, Manoel Island, MALTA, s.2.

IMO-UNEP (1995): “Action Plan For The Protection Of The Marine Environment And The Sustinable Development At The Costal Areas Of The Mediterrenean”, 10 June 1995 Barcelono, SPAİN, s.8-9.

Kayhan, .İ. 2002. “Orta Asya’da Stratejiler Enerji Hatlarıyla Çiziliyor”, Gündem Gazetesi Arşivi, Özgür Politika Yay. Ankara

Keleş, R. 1992. ‘İnsan Çevre Toplum”, II. Baskı, Ankara: İmge Kitapevi, s: 34-35, Ankara.

Koçman, A. 1994. Azerbaycan Coğrafyası, Ege Ünv.Ed.Fak.Yay.No:78, İzmir.

Marchand 1982. Report of the NOAA-CNEXO Joint Scientific Comission s.143 – 157.

Marmara ve Boğazları Belediyeler Birliği (1994):” Marmara Denizi Kirlilik Raporu”, Marmara ve Boğazları Belediyeler Birliği Yazı Dizisi.1 İstanbul s.19.

US EPA, 1993. Sediment Quality Criteria For The Protection Of Benthic Organisms: Uoranthene. Usenvironmental Protection Agency (Publication No. 822/R-93/012). Washington, D.

US EPA, 1994. Methods For Measuring The Toxicity And Bioaccumula- Tion Of Sediment-Associated Contaminants Of Freshwater İnverte- Brates. US Environmental Protection Agency (Publication No. 600/ R-94/024). Washington, D.C.

Werner S.1995. ”Waste Oil Collecting,Analysis and Recycling Oil Manufacture”, Natural Resources and Development Volume 41, Institute Für Wissenschaffliche Zusammenarbeit Vogtsthadensdenstraße, ISSN 0340-2797, 1995 Tubingen,GERMANY, s.26.

Ankley, G.T., Erickson, R.J., Sheedy, B.R., Kosian, P.A., Mattson, V.R., Cox, J.S., 1997. Evaluation Of Models For Predicting The Pho- Totoxic Potency Of Polycyclic Aromatic Hydrocarbons. Aquatic Tox- İcology 37, s. 37-50.

Monson, P.D., Ankley, G.T., Kosian, P.A., 1995. “Phototoxic Response Of Lumbriculus Variegatus To Sediments Contaminated By Polycyclic Aromatic Hydrocarbons”. Environ. Toxicol. Chem.14, s.891-894.

Porta, A., Trovato, A., McCarthy, K., Uhler, A., Andreotti, G. 1997. Degradation of saturated and polycyclic aromatic hydrocarbons and formation of their metabolites in bioremediated crude oil-con- taining soils. In: Alleman, B.C., Leeson, A. (Eds.), In Situ and On- site Bioremediation: Vol. 1. Battelle Press, Columbus, OH, s. 50-510.

Kaynak Göster