An Unusual Spread off Odontogenic Infection:: Temporral Fossa Abscess

The most common causes of deep neck infections are odontogenic, but odontogenic infections rarely affect the temporal fossa. Temporal fossa infection is a clinical picture characterized by inflammation and edema of superficial and deep temporal region. Temporal fossa infections arise mainly because of head trauma, maxillary sinusitis, infections of hair and scalp, otologic causes and rarely odontogenic origin. In this case, a patient with temporal fossa abscess originated from odontogenic infection was shared. The purpose of this case presentation is; to share the diagnosis and management of the patient who presented with temporal fossa infection arised from odontogenic origin.

Nadiir Görüllen Odontojjeniik Enffeksiiyon Yayııllıımıı:: Temporall Fossa Apsesi

Derin boyun enfeksiyonlarının en sık nedenleri odontojenik kaynaklı olmakla beraber odontojenik enfeksiyonlar nadiren de olsa temporal fossayı etkilemektedir. Temporal fossa enfeksiyonları, süperfisyel ve derin temporal bölgeyi içeren ve bu alanların inflamasyon ve ödemiyle karakterize bir klinik tablodur. Temporal fossa enfeksiyonları; başlıca kafa travması, maksiller sinüzit, saç ve saçlı deri kaynaklı, otolojik kaynaklı olmak üzere nadiren de olsa odontojenik kaynaklı da olabilmektedir. Bu olgu sunumunda odontojenik bir odaktan kaynaklanan temporal fossa apsesi paylaşılmıştır. Bu olgu sunumunun amacı; temporal fossa apsesi ile başvuran ve odontojenik kaynaklı enfeksiyon tespit edilen hastanın tanı ve tedavi planını paylaşmaktır.

___

1. Boscolo-Rizzo P, Marchiori C, Montolli F, et al. Deep neck infec¬tions: a constant challenge. ORL J Otorhinolaryngol Relat Spec 2006; 68: 259–65.

2. Stewart PS, Costerton JW. Antibiotic resistance of bacteria in bio¬films. Lancet 2001; 358: 135.

3. De Oliveira Neto PJ, De Souza Maliska MC, Sawazaki R, et al. Temporal abscess after third molar extraction in the mandible. Oral Maxillofac Surg 2012; 16: 107-10.

4. Lypka M, Hammoudeh J. Dentoalveolar infections. Oral Maxillofac Surg Clin North Am 2011; 23: 415- 24.

5. Diacono MS, Wass AR. Infratemporal and temporal fossa abscess complicating dental extraction. J Accid Emerg Med 1998; 15: 59- 61.

6. Ward BB. Temporalis system in maxillary reconstruction: temporalis muscle and temporoparietal galea flaps. Atlas Oral Maxillofac Surg Clin N Am 2007; 15: 33-42.

7. Obayashi N, Ariji J, Goto M, et al. Spread of odontogenic infection originating in the maxillary teeth: computerized tomographic assesment. Oral Surg Oral Med Oral Patholo Oral Radiol Endod 2004; 98: 223-31.

8. Morrison A, Brady J. Temporal space abscess secondary to mandibular dental extraction. Oral Health 2009; 99: 17.

9. Flynn T, Shanti R, Levi M, et al. Severe odontogenicinfections, part I: prospective report. J Oral Maxillofac Surg 2006; 64: 1093- 103.

___

Kocaeli Tıp Dergisi
  • ISSN: 2147-0758
  • Yayın Aralığı: Yılda 3 Sayı
  • Başlangıç: 2012

10.9b4.7b

Sayıdaki Diğer Makaleler

Sezeryan operasyonu yapılan hastalarda preoperatif anksyete düzeyi ve postoperatif ağrı arasındaki ilişki

BAHAR SARIİBRAHİM ASTEPE

Assessmentt of the Problems and Caregiver Burden of Family Individuals Who Care the Elderly

Gülşen UÇAR KARCI, BANU ELÇİN YOLDAŞCAN, RAMAZAN AZİM OKYAY

Effect of 36 °C heated 10% povidone-iodine solutions on patient's hemodynamics in caeserean operations

Vildan KILIÇ YILMAZ, MEHMET YILMAZ, Ayşe Zeynep TURAN, ÜNAL TURKAY, Aslı Duygu AYDAŞ, Tahsin ŞİMŞEK, AHMET KALE, İpek YAKIN DÜZYOL, Emine YURT, HASAN TERZİ

Öz Etkililik Yeterlik Ölçeği - Çocuk Formu'nun Geçerlik ve Güvenirliği

KADER MERT, HASİBE KADIOĞLU, Seçil AKSAYAN

Tranperitoneal Laparoscopic Renal Cyst Decortication: A Single Center Experince

HACI İBRAHİM ÇİMEN, Hacı Can DİREK, FİKRET HALİS, HASAN SALİH SAĞLAM, AHMET GÖKÇE

Moral Sensitivity in Nurses Providing Care to Psychiatric Patients: A cross- sectional study

SONGÜL DURAN, MARAL KARGIN, EVRİM ÇELEBİ

Preoperatif Vajinal Lavaj ve Tek Doz Antibiyotik Profilaksisinin Postoperatif Enfeksiyonlar Üzerine Etkisi

JULE ERİÇ HORASANLI

Hastanede Yatan Hastalardan İzole Edilen Mikroorganizmaların Biyofilm Formasyon Aktiviteleri

Abdulhamit ÇALI, CEM ÇELİK, UĞUR TUTAR, Mustafa Zahir BAKICI

Premenstrual Dysphoric Disorder and Affective Temperament in Patients with Polycystic Ovary Syndrome

HÜLYA ERTEKİN, Başak ŞAHİN2, HALİL İBRAHİM TAŞ, Fatma BEYAZIT, Mehmet AŞIK, YUSUF HAYDAR ERTEKİN

The Effects of Peripheral Platelet and Leukocyte Counts on Platelet Agregation in Peritoneal Dialysis Patients

SERKAN BAKIRDÖĞEN, SİBEL GÖKÇAY BEK, NECMİ EREN, Ant UZAY, Ümit BİLGİLİ, MUSTAFA BAKİ ÇEKMEN, Sara YAVUZ, Mehmet TUNCAY, Ahmet YILMAZ