Hacı Murat: Biyografi Denemesi [Hadji Murat: A Biographical Account]

Kafkas-Rus Savaşı’nın ünlü lideri İmam Şamil’in naibi olan ve Lev Tolstoy’un aynı adlı romanıyla ölümsüzleştirdiği Hacı Murat (1816- 1852), Şamil’le anlaşmazlığa düşüp 1851 yılında Ruslara sığınmak zorunda kalmıştı. Tiflis’te kaldığı bir yıl boyunca anlattıkları kayıt altına alınmıştır. Hacı Murat hakkındaki bu biyografi denemesi, Rusya genelkurmay arşivinde muhafaza edilen bu kayıtlara, Kafkasya askeri valisi Prens M.S. Vorontsov’un savaş bakanına mektuplarına ve bazı dergi makalelerine dayanarak kaleme alınmıştır.     Lev Tolstoy’un “Hacı Murat” romanını yazarken başvurduğu temel kaynaklardan biri de bu biyografi denemesi olmuştur.

Hacı Murat: Biyografi Denemesi [Hadji Murat: A Biographical Account]

    A naib (deputy) of Imam Shamil, the legendary guerrilla leader in the Russo-Caucasian wars, Hadji Murat (1816-1852), who was immortalised in the novel Hadji Murat by Lev Tolstoy, had to flee to the Russian camp after breaking off with Shamil. He lived in Tbilisi for a year where his account of the events was noted down. This biographical work on Hadji Murat is penned down on the basis of a meticulous analysis of these records, which are kept in Russian military archives, the letters of Prince Mihail Vorontsov, the governor of the Caucasus, to the Russian Minister of War, and other earlier works on the topic.     It is noteworthy that Lev Tolstoy extensively used Potto’s work when writing his masterpiece Hadji Murat.

___

  • Vasili Aleksandroviç Potto, "Gaci-Murat (Biografiçeski oçerk)", Voyennıy Sbornik, № 11, 1870, s. 159-187

___

MLA Potto, V. "Hacı Murat: Biyografi Denemesi [Hadji Murat: A Biographical Account]" . Kafkasya Çalışmaları 2 (2017 ): 71-100 <