20. Yüzyılda ve 21. Yüzyılın Başında Abhazya'da Laz Nüfusu: Demografik Durum ve Yerleşim Coğrafyasının Özellikleri [The Laz Population in Abkhazia in the 20th Century and Beginning of the 21st Century: Demographic Situation and Features of the Geographic Settlement]

Makale, 20. yüzyılda Abhazya’nın Laz topluluğunun oluşmasının özelliklerini analiz etmekte, 20. yüzyılda ve 21. yüzyılın başlarında demografik durumlarının ve coğrafi yerleşimlerinin başlıca nitelikleri verilmektedir. Çalışmada ayrıca, erken Sovyet dönemi Abhazya ve Gürcistan'ın yönetimlerinin Lazlara yönelik kültür politikalarının farklılıkları ortaya konmakta ve söz konusu dönemde Abhazya'nın az nüfuslu Laz topluluğunun kültürel ve politik yönelimlerinin özellikleri saptanmaktadır.

The Laz Population in Abkhazia in the 20th Century and Beginning of the 21st Century: Demographic Situation and Features of the Geographic Settlement

The features of the formation of the Laz community of Abkhazia in the 20th century are analyzed in the article. Much attention is given to the demographic situation and features of the  geographical localization of the Laz population of Abkhazia in the 20th – early 21st centuries are. The article also highlights the differences in the cultural policy of the early Soviet leadership of Abkhazia and Georgia with regard to the Laz community. It is examined the cultural and political orientation of the small Laz community of Abkhazia during the specified period.

___

MLA Bagapsh, N. "20. Yüzyılda ve 21. Yüzyılın Başında Abhazya'da Laz Nüfusu: Demografik Durum ve Yerleşim Coğrafyasının Özellikleri [The Laz Population in Abkhazia in the 20th Century and Beginning of the 21st Century: Demographic Situation and Features of the Geographic Settlement]" Çev. Anri Chedia . Kafkasya Çalışmaları 6 (2021 ): 315-326 <
Kafkasya Çalışmaları
  • ISSN: 2149-9527
  • Yayın Aralığı: Yılda Yıllık
  • Yayıncı: Murat TOPÇU

7.1b74

Sayıdaki Diğer Makaleler

Kitap Tanıtımı [New Publications]

Jade Cemre ERCİYES

Hayriye Melek Hunç’un Yazılarında Çerkes Milliyetçiliği, Feminizm ve Kölelik [Circassian Nationalism, Feminism and Slavery in the Writings of Hayriye Melek Hunç]

Cemile ATLI

Women, Patriarchy, and Tradition in Adil-Girei Keshev’s Scarecrow (1860) and Zarina Kanukova’s The Bridge (2006) [Adil-Girey Keşev'in ‘Korkuluk’ Öyküsünde (1860) ve Zarina Kanukova'nın ‘Köprü’ (2006) Oyununda Kadın, Ataerkillik ve Gelenek]

Lidia ZHİGUNOVA

Стилистические и эстетические особенности живописных произведений Фериде Биниджиоглу [Aesthetic and Stylistic Features of Feride Binicioğlu Artistic Paintings]

фатима СУЛЕЙМАНОВА

The North Caucasian Diaspora Factor” in the Soviet-Turkish Relations (1919-1921) [Sovyet-Türkiye İlişkilerinde “Kuzey Kafkasya Diasporası Faktörü” (1919-1921)]

Tsvetelina TSVETKOVA

Book Review - The Circassians of Turkey: War, Violence and Nationalism from the Ottomans to Atatürk by Caner Yelbaşı [Kitap İncelemesi: Türkiye Çerkesleri- Osmanlı'dan Türkiye'ye Savaş, Şiddet, Milliyetçilik]

Bahar Ayça OKÇUOĞLU

Feride Binicioğlu’nun Resimlerinde Stilistik ve Estetik Özellikler [Aesthetic and Stylistic Features of Feride Binicioğlu Artistic Paintings]

фатима (fatima) Х.СУЛЕЙМАНОВА (KH.SULEİMANOVA), Çevirmen: Murat TOPÇU

Rus Arşiv Belgeleri 12

Murat TOPÇU

Kahramanmaraş Göksun İlçesi Örneğinde Çeçen ve Çerkeslerde Siyasal Katılım [Political Participation of Chechens and Circassians: The Case of Kahramanmaraş Province Göksun District]

Yasemin ÖZDİL, Ahmet KESER

20. Yüzyılda ve 21. Yüzyılın Başında Abhazya'da Laz Nüfusu: Demografik Durum ve Yerleşim Coğrafyasının Özellikleri [The Laz Population in Abkhazia in the 20th Century and Beginning of the 21st Century: Demographic Situation and Features of the Geographic Settlement]

Nuri BAGAPSH, Çevirmen: Anri CHEDİA