Yazarların Dikkatine

TR Dizin Dergi Değerlendirme kriterleri güncellenmiş olup 2020 yılı için TR Dizin'de taranan dergilerde yayınlanacak araştırma makalelerinin tümü için etik kurul onayına sahip olma zorunluluğu getirilmiştir. ULAKBİM tarafından alınan karara "https://trdizin.gov.tr/about" bağlantısından ulaşabilirsiniz. Bu ölçüt, dergimizin 2020 sayılarında yayımlanacak olan tüm makaleler için zorunlu olarak uygulanacaktır. Uygulama ilkeleri ise makalelerin durumuna göre aşağıdaki şekilde belirlenmiştir:

Hakemlik Süreci Henüz Başlamamış Olan Ön Kontrol Aşamasındaki Makaleler

Bu aşamadaki tüm makaleler sistemden kaldırılacaktır. Bu makaleler arasından etik kurul onayı veri toplama sürecinden önce alınmış olan çalışmalar, ilgili kararla birlikte dergi sistemine yeniden yüklendiğinde değerlendirmeye alınacaktır. Yazarlardan çalışmalarını sisteme yüklerken bu hususu belirtmeleri istenecektir.

Hakemlik Süreci Başlamış Olan Değerlendirme Aşamasındaki Makaleler

Bu çalışmaların yazarlarına verilerini toplamadan önce etik kurul onayı alıp almadıkları sorulacak ve etik kurul onayı olan çalışmaların değerlendirme süreci olumlu sonuçlandığı taktirde yazarlardan çalışmalara etik kurulla ilgili bilgileri eklemeleri istenecektir. Hakemlik süreci başlamış olan makalelerden etik kurul kararına haiz olanların süreci olağan bir şekilde devam ettirilecektir. Hakem değerlendirme süreci başlatılmış olan çalışmalardan etik kurul onayına sahip olmayan araştırmaların değerlendirme süreci sonlandırılarak yazarına iade edilecektir.

Hakemlik Süreci Tamamlanan Düzenleme Aşamasındaki Makaleler

Bu çalışmaların yazarlarına verilerini toplamadan önce etik kurul onayı alıp almadıkları sorulacak ve yazarlardan varsa etik kurulla ilgili bilgileri eklemeleri istenecektir. Etik Kurul Onayı eksik olan çalışmalardan değerlendirme süreci tamamlanmış olanlar yalnızca Haziran 2020 sayısında yayımlanabilecektir. Bu tarihten sonra çıkarılacak olan tüm sayılarda araştırmalarda etik kurul onayı zorunlu tutulacaktır. 

Cilt: 39 - Sayı: 3 100. Yıl Eğitim Sempozyumu Özel Sayı - 2020 Son Sayı