İstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

Cilt: 22 Sayı: 47 - İstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Eylül/Yaz 2023, Cilt 22, Sayı 47 -2023Son Sayı