Bölgesel Araştırmalar Dergisi

Cilt: 7 Sayı: 1 -2023Son Sayı