Afyon Kocatepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi

Cilt: 25 Sayı: 2 -2023Son Sayı