YATIRIM PROJELERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİNDE NET BUGÜNKÜ DEĞER (NBD) VE İÇ KARLILIK ORANI (İKO) YÖNTEMLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI

Net bugünkü değer(NBD) ve iç karlılık oranı(İKO)' yöntemleri arasındaki farklılık, 'optimum yatırım miktarı' nın belirlenmesi sürecinde belirgindir. Kaynak kısıtlaması koşullarında, alternatif projeler arasındaki seçimin NBD yöntemine göre yapılmasıyla dönemlerarası tüketimin maksimize edilmesi sağlanmaktadır. Dolayısıyla kaynakların etkin kullanımı göz önünde bulundurulduğunda yatırım kararının NBD ölçütüne göre verilmesi önem taşımaktadır.

YATIRIM PROJELERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİNDE NET BUGÜNKÜ DEĞER(NBD) VE İÇ KARLILIK ORANI(İKO) YÖNTEMLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI

Net bugünkü değer(NBD) ve iç karlılık oranı(İKO)' yöntemleri arasındaki farklılık, 'optimum yatırım miktarı' nın belirlenmesi sürecinde belirgindir. Kaynak kısıtlaması koşullarında, alternatif projeler arasındaki seçimin NBD yöntemine göre yapılmasıyla dönemlerarası tüketimin maksimize edilmesi sağlanmaktadır. Dolayısıyla kaynakların etkin kullanımı göz önünde bulundurulduğunda yatırım kararının NBD ölçütüne göre verilmesi önem taşımaktadır.

___

 • AKGÜÇ, Ö.(2004), Finansal Yönetim, Avcıol Basım Yayım
 • BIERMAN, H. , SMIDT, S. (1971),The Capital Budgeting Decisions: Economic Analysis and Financing of Investment Projects, Mac Millan.
 • CANADA, J.R. ve MILLER, N.P (1985), ‘ Review of Surveys on Use of Capital Investment Evaluation Techniques’, Engineering Economics, fall.
 • DEMİRBUGAN, A.(2006), ‘Tüketim Faydasının Maksimizasyonu Açısından Karşılaştırılması’, D.E.Ü. Sosyal Bilimler Dergisi, 8,3. Proje Değerlendirme Yöntemlerinin
 • DEMIRBUGAN, A. (2005), ‘Madencilik Yatırım Projelerinin Ekonomiklik Değerlendirmesinde Dinamik Yöntemler: Kaynak Kullanımı Açısından Yaklaşım’, Madencilik, 44, 3, 13-18.
 • DEMIRBUGAN, A. (2004), Fizibilite Etüdlerinde Ekonomik Değerlendirme Yöntemleri, MTA. Eğitim Serisi No:37, Ankara.
 • DPT. (2007), Kamu Sabit Sermaye Yatırım ve Dış Para Deflatörleri (2006=1), Ankara.
 • EMERGY, G.W. (1982), ‘Some Guidedelines for Evaluating Capital Investment Alternatives with Unequal Lives’, Financial Management, spring.
 • FISHER, I. (1930), The Theory of Interest, Macmillan Co., New York.
 • HIRSHLEIFER, J. (1958), ' On The Theory of Optimal Investment Decision', Journal of Political Economy, 66, 1,329 – 356.
 • LEVY, H. , Marshall, S. (1994) Capital Investment and Financial Decisions , Printice Hall International, Herfortshire.
 • MERRET, A.J., Sykes, A. (1966), Capital Budgeting and Company Finance, Longman.
Afyon Kocatepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi-Cover
 • ISSN: 1302-1966
 • Yayın Aralığı: Yılda 2 Sayı
 • Başlangıç: 1999
 • Yayıncı: Afyon Kocatepe Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi