Is it really difficult to produce correct th (/ð / and /θ/) sounds in English for EFL learners? A case study in Northern Cyprus

This study investigated how th (/ð / and /θ/) sounds could be improved if opportunities were provided to EFL learners in the Final International University in Kyrenia, the Turkish Republic of Northern Cyprus. Twelve preparatory students were worked with and the data were gathered through interviews and a pronunciation test. The aim of the test was to reveal development and correct pronunciation of th (/ð / and /θ/) sounds by the participants. The performances of twelve participants were video-recorded to be listened and analysed. Two independent native raters listened to the recordings and rated the problematic sounds as correct or incorrect. After data collection, Microsoft Excel was used to calculate the coded and analysed data, and SPSS (Version 20) was used to find the percentages and the frequencies of the data. The results of the study indicated that language learners could acquire and improve their pronunciation if they feel motivated and were provided with natural opportunities in society. Further, the researchers believe that findings could be useful for both students and language teachers in Northern Cyprus.

İngilizce'yi yabancı dil olarak öğrenen öğrenciler için doğru th (/ ð / ve / θ /) seslerini çıkartmak gerçekten zor mu? Kuzey Kıbrıs'ta bir vaka çalışması.

Bu çalışma Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Girne'deki Final Üniversitesi’nde İngilzce’yi yabancı dil olarak öğrenen öğrencilere fırsatlar sağlandığında th (/ ð / ve / θ /) seslerinin nasıl iyileştirilebileceğini araştırdı. Çalışmaya on iki hazırlık öğrencisi katılmıştır. Araştırmacılar verileri telaffuz testi ve görüşmeler yoluyla toplamışlardır. Telaffuz testinin amacı katılımcıların th (/ ð / ve / θ /) seslerindeki gelişimini ve doğru telaffuzlarını ortaya koymaktı. On iki katılımcının performansları video kayıt olarak kaydedilmiştir. Sonuçların geçerliliğini arttırmak amacıyla alanda uzman ve ana dili İngilizce olan iki kişi (bir kadın, bir erkek) kayıtları dinledi ve sorunlu sesleri doğru veya yanlış olarak değerlendirdi. Veri toplama işleminden sonra, kodlanmış ve analiz edilen verileri hesaplamak için Microsoft Excel kullanılmış ve verilerin yüzdelerini ve sıklıklarını bulmak için ise SPSS (Versiyon 20) kullanılmıştır. Bulgular, yabancı dil öğrenen öğrencilerin kendilerini motive ettikleri ve fırsat verildiği takdirde telaffuzlarını edinebileceklerini ve geliştirebileceklerini göstermektedir. Çalışmanın sonuçlarının Kuzey Kıbrıs'ta hem öğrenciler hem de öğretmenler için yararlı olduğu düşünülmektedir.

Kaynakça

Alkhuli, M. A. (1983). English as a foreign language. PhD Dissertation, King Abdul Aziz Public Library.

Bayraktaroğlu, S. (2008). Orthographic interference and the teaching of British. pronunciation to Turkish. Learners Journal of Language and Linguistic Studies, 4(2), 19.

Bekleyen, N. (2011). Pronunciation problems of the Turkish EFL learners. Electronic Journal of Social Sciences, 10(36), 094-107.

Demirezen, M. (2007). A model to rehabilitate a fossilized pronunciation error of Turkish English language Teachers: The English consonant phoneme /ŋ/ wrongly articulated as /nk/ through nasal devoicing. Journal of Language and Linguistic Studies, 3(2), 289-303.

Hişmanoğlu, M. (2007) [ɔː] and [oʊ] contrast as fossilized pronunciation error of Turkish learners of English and solutions to the problem. Journal of Language and Linguistic Studies, 3(1), 99-115.

Karakas, A., & Sönmez, E. (2011, May). The teaching of [θ] and [ð] sounds in English. In 1st International Conference on Foreign Language Teaching and Applied Linguistics (pp. 74-83).

Kenworthy, J. (1987). Teaching English pronunciation. London: Longman. Şenel, M. (2006). Suggestions for beautifying the pronunciation of EFL learners in Turkey. Journal of

Language and Linguistic Studies, 2(1), 111-125. O’Connor & Fletcher. (1989). Sounds English, A pronunciation practice book. London: Longman.

O’Connor, J. D. (1980). Better English pronunciation (2nd edition). Cambridge: Cambridge University Press.

Fletcher Ohata, K. (2004). Phonological differences between Japanese and English: Several potentially problematic areas of pronunciation for Japanese ESL/EFL learners. Asian EFL Journal, 6(4), article 5.

Kaynak Göster

  • ISSN: 1305-578X
  • Yayın Aralığı: Yılda 4 Sayı
  • Başlangıç: 2005

2.6b 1.8b