Bir Eğitim Aile Sağlığı Merkezine Başvuran 65 Yaş ve Üstü Kişilerin Kırılganlık Sendromu Açısından Analizi

Amaç: Kırılganlık sendromu fiziksel, psikolojik-kognitif ve sosyal yönü olan, çok yönlü bir sendrom olarak karşımıza çıkmaktadır. Biz bu araştırmamızda Eğitim Aile Sağlığı Merkezi’ne başvuran yaşlılarda, kırılganlık sendromunu, Edmonton Kırılganlık Ölçeği kullanarak analiz etmeyi ve kırılganlık sendromunun sosyo-ekonomik faktörlerle olan ilişkisini değerlendirmeyi amaçladık. Gereç ve Yöntemler: Tanımlayıcı ve kesitsel çalışmamıza, Eğitim Aile Sağlığı Merkezi’ne kayıtlı yaşlılardan, dâhil edilme kriterlerini karşılayan 164 kişi dahil edildi. Katılımcılara Edmonton Kırılganlık Ölçeği’nin kısaltılmış versiyonunun, Türkçe’ye çevrilmiş hâli, sosyoekonomik faktörleri içeren anketimizle beraber uygulandı. Veri girişi ve istatistiksel analizler için IBM SPSS (Statistical Package for Social Sciences) programı kullanıldı. Tanımlayıcı istatistikler sayı, yüzde, ortalama, ortanca, standart sapma, minimum ve maksimum değerler olarak verildi. Gruplar arası karşılaştırmalarda Ki-kare testi ve Fisher Kesin Olasılık testi kullanıldı. İstatiksel analizlerde tip 1 hata değeri p<0,05 anlamlı olarak kabul edildi. Bulgular: Araştırmamıza katılan yaşlılardan %22,5’i kırılgan, %29,9’u görünüşte incinebilir, %47,6’sı kırılgan değil olarak saptandı. Araştırmamıza göre yaşlılardan; kadınların, 75 yaş ve üzerindekilerin, okuryazar olmayanların, mesleği olmayanların, bekârların (hiç evlenmemiş, eşi ölmüş, boşanmış), iki veya daha fazla kronik hastalığı olanların, iki kez düşme öyküsü olanların daha kırılgan olduğu saptandı. Sonuç: Kırılganlık sendromu; yaş, cinsiyet, kronik hastalıklar ve düşme öyküsünden etkilenmektedir. Bunların dışındaki diğer faktörlerin araştırılması gereklidir.

___

 • 1.Moreno-Villanueva M, Bürkle A. Epigenetic and redox biomarkers: Novel insights from the MARK-AGE study. Mech Ageing Dev. 2019;177:128-34.
 • 2.Khan KT, Hemati K, Donovan AL. Geriatric physiology and the frailty syndrome. Anesthesiol Clin. 2019;37:453-74.
 • 3.Pansarasa O, Pistono C, Davin A, Bordoni M, Mimm iMC, Guaita A et al. Altered immune system in frailty: Genetics and diet may influence inflammation. Ageing Res Rev. 2019;54:100935.
 • 4.Herr M, Cesari M, Landre B, Ankri J, Vellas B, Andrieu S. Factors associated with changes of the frailty status after age 70: Findings in the MAPT study. Ann Epidemiol. 2019;34:65-70.
 • 5.Soysal P, Stubbs B, Lucato P,Luchini C, Solmi M, Peluso R et al. Inflammation and frailty in the elderly: A systematic review and meta-analysis. Ageing Res Rev. 2016;31:1-8.
 • 6.Walston J, Buta B, Xue QL. Frailty screening and interventions: Considerations for clinical practice. Clin Geriatr Med. 2018;34:25-38.
 • 7. Faller JW, do Nascimento Pereira D, de Souza S, Nampo FK, de Souza Orlandi F, Matumoto S. Instruments for the detection of frailty syndrome in older adults: A systematic review. Plos One. 2019; 14: 1-23.
 • 8.Rockwood K, Song X, MacKnight C, Bergman H, Hogan DB, McDowell I et al. A global clinical measure of fitness and frailty in elderly people. CMAJ. 2005; 173:489-95.
 • 9.Darryl B. Rolfson SRM, Ross T. T. Adell Tahir KR. Validity and reliability of the Edmonton Frail Scale. Age Ageing. 2006:35:526-9.
 • 10.Gobbens RJJ, van Assen M, Luijkx KG, Wijnen-Sponselee MT, Schols JMGA. The tilburg frailty indicator: Psychometric properties. J Am Med Dir Assoc. 2010;11:344-55.
 • 11.Morley JE, Malmstrom TK, Miller DK. A simple frailty questionnaire (FRAIL) predicts outcomes in middle aged African Americans. J Nutr Health Aging. 2012;16:601-8.
 • 12.Eskiizmirli Aygör H, Fadıloglu Ç, Sahin S, Senuzun Aykar F, Akçiçek F. Validation of Edmonton frail scale into elderly Turkish population. Arch Gerontol Geriatr. 2018;76:133-7.
 • 13.Eyigor S, Kutsal YG, Duran E, Huner B, Paker N, Durmus B et al. Frailty prevalence and related factors in the older adult—FrailTURK Project. Age (Omaha). 2015;37:1-13.
 • 14.Akın S, Mazıcıoglu MM, Mucuk S, Gocer S, Safak ED, Arguvanlı S et al. The prevalence of frailty and related factors in community-dwelling Turkish elderly according to modified Fried Frailty Index and FRAIL scales. Aging Clin Exp Res. 2015;27:703-9.
 • 15.Özdemİr S, Öztürk ZA, Türkbeyler İH, Şirin F, Göl M. Klinikte yatan geriatrik hastalarda farklı ölçekler kullanılarak kırılganlık prevalansının belirlenmesi. Kahramanmaraş Sütcüimam Üniv Tıp Fak Derg. 2017;12:1-5.
 • 16.Carneiro JA, Cardoso RR, Durães MS, Guedes MCA, Santos FL, Costa FM et al. Frailty in the elderly: prevalence and associated factors. Rev Bras Enferm. 2017;70:747-52.
 • 17.Jankowska-Polańska B, Uchmanowicz B, Kujawska-Danecka H, Nowicka-Sauer K, Chudiak A, Dudek K et al. Assessment of frailty syndrome using Edmonton frailty scale in Polish elderly sample. Aging Male. 2019;22:177-86.
 • 18.Yang L, Jiang Y, Xu S, Bao L, Parker D, Xu X et al. Evaluation of frailty status among older people living in urban communities by Edmonton Frail Scale in Wuhu, China: a cross-sectional study. Contemp Nurse. 2018;54:630-9.
 • 19.Buchmann N, Spira D, König M, Demuth I, Steinhagen-Thiessen E. Frailty and the metabolic syndrome - results of the Berlin Aging Study II (BASE-II). J Frailty Aging. 2019;8:169-75.
 • 20.Kojima G, Iliffe S, Taniguchi Y, Shimada H, Rakugi H, Walters K. Prevalence of frailty in Japan: A systematic review and meta-analysis. J Epidemiol. 2017;27: 347-53.
 • 21.He B, Ma Y, Wang C, Jiang M, Geng C, Chang X et al. Prevalence and risk factors for frailty among community-dwelling older people in china: A systematic review and meta-analysis. J Nutr Heal Aging. 2019; 23:442-50.
 • 22.World Health Statistics 2019: Monitoring health for the sustainable development goals. Switzerland; 2019. https://www.who.int/publications/i/ item / 9789241565707.
 • 23.Da Mata FAF, Pereira PPDS, De Andrade KRC, Figueiredo ACMG, Silva MT, Pereira MG. Prevalence of frailty in Latin America and the Caribbean: A systematic review and meta-analysis. PLoS One. 2016;11:1-18.
 • 24.Thompson MQ, Theou O, Adams RJ, Tucker GR, Visvanathan R. Frailty state transitions and associated factors in South Australian older adults. Geriatr Gerontol Int. 2018;18:1549-55.
 • 25.Xu L, Zhang J, Shen S, Hong X, Zeng X, Yang Y et al. Association between body composition and frailty in elder inpatients. Clin Interv Aging. 2020;15:313-20.

___

Bibtex @klinik araştırma { izmirtip1120187, journal = {İzmir Tıp Fakültesi Dergisi}, eissn = {2822-4833}, address = {Kazımdirik Mah, Sanayi Cad No 7B 35000 Bornova/İZMİR}, publisher = {Sağlık Bilimleri Üniversitesi}, year = {2022}, volume = {1}, number = {1}, pages = {29 - 35}, title = {Bir Eğitim Aile Sağlığı Merkezine Başvuran 65 Yaş ve Üstü Kişilerin Kırılganlık Sendromu Açısından Analizi}, key = {cite}, author = {Birlik, Kadir Burak and Gök Balcı, Umut} }
APA Birlik, K. B. & Gök Balcı, U. (2022). Bir Eğitim Aile Sağlığı Merkezine Başvuran 65 Yaş ve Üstü Kişilerin Kırılganlık Sendromu Açısından Analizi . İzmir Tıp Fakültesi Dergisi , 1 (1) , 29-35 .
MLA Birlik, K. B. , Gök Balcı, U. "Bir Eğitim Aile Sağlığı Merkezine Başvuran 65 Yaş ve Üstü Kişilerin Kırılganlık Sendromu Açısından Analizi" . İzmir Tıp Fakültesi Dergisi 1 (2022 ): 29-35 <
Chicago Birlik, K. B. , Gök Balcı, U. "Bir Eğitim Aile Sağlığı Merkezine Başvuran 65 Yaş ve Üstü Kişilerin Kırılganlık Sendromu Açısından Analizi". İzmir Tıp Fakültesi Dergisi 1 (2022 ): 29-35
RIS TY - JOUR T1 - Bir Eğitim Aile Sağlığı Merkezine Başvuran 65 Yaş ve Üstü Kişilerin Kırılganlık Sendromu Açısından Analizi AU - Kadir BurakBirlik, UmutGök Balcı Y1 - 2022 PY - 2022 N1 - DO - T2 - İzmir Tıp Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 29 EP - 35 VL - 1 IS - 1 SN - -2822-4833 M3 - UR - Y2 - 2022 ER -
EndNote %0 İzmir Tıp Fakültesi Dergisi Bir Eğitim Aile Sağlığı Merkezine Başvuran 65 Yaş ve Üstü Kişilerin Kırılganlık Sendromu Açısından Analizi %A Kadir Burak Birlik , Umut Gök Balcı %T Bir Eğitim Aile Sağlığı Merkezine Başvuran 65 Yaş ve Üstü Kişilerin Kırılganlık Sendromu Açısından Analizi %D 2022 %J İzmir Tıp Fakültesi Dergisi %P -2822-4833 %V 1 %N 1 %R %U
ISNAD Birlik, Kadir Burak , Gök Balcı, Umut . "Bir Eğitim Aile Sağlığı Merkezine Başvuran 65 Yaş ve Üstü Kişilerin Kırılganlık Sendromu Açısından Analizi". İzmir Tıp Fakültesi Dergisi 1 / 1 (Haziran 2022): 29-35 .
AMA Birlik K. B. , Gök Balcı U. Bir Eğitim Aile Sağlığı Merkezine Başvuran 65 Yaş ve Üstü Kişilerin Kırılganlık Sendromu Açısından Analizi. İzmir Tıp Fak. Derg.. 2022; 1(1): 29-35.
Vancouver Birlik K. B. , Gök Balcı U. Bir Eğitim Aile Sağlığı Merkezine Başvuran 65 Yaş ve Üstü Kişilerin Kırılganlık Sendromu Açısından Analizi. İzmir Tıp Fakültesi Dergisi. 2022; 1(1): 29-35.
IEEE K. B. Birlik ve U. Gök Balcı , "Bir Eğitim Aile Sağlığı Merkezine Başvuran 65 Yaş ve Üstü Kişilerin Kırılganlık Sendromu Açısından Analizi", , c. 1, sayı. 1, ss. 29-35, Haz. 2022
İzmir Tıp Fakültesi Dergisi
 • Yayın Aralığı: Yılda Yılda 4 Sayı
 • Yayıncı: Sağlık Bilimleri Üniversitesi

12.9b109

Sayıdaki Diğer Makaleler

Bir Eğitim Aile Sağlığı Merkezine Başvuran 65 Yaş ve Üstü Kişilerin Kırılganlık Sendromu Açısından Analizi

Kadir Burak BİRLİK, Umut GÖK BALCI

Acil Servise Başvuran Çocukların Ebeveynlerinin Büyüme Ağrısı Farkındalığının Değerlendirilmesi

Mustafa İNCESU, Tuğçe NALBANT, Emel BERKSOY

Sosyal Medya Kullanım Bozukluğu Ölçeğinin Yetişkinlere Uyarlanması: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması

Zeynep Özün ERİNÇ, Gülberat İNCE, Kayı ELİAÇIK, Yasemin KILIÇ ÖZTÜRK, Ferhan ELMALI, Büşra EMİR, Muhammet Ali KANIK, Mehmet HELVACI

Laparoskopik Morbid Obezite Cerrahisinde Rekruitment Manevralarının Peroperatif Solunum Mekanikleri ve Postoperatif Solunum Fonksiyonları Üzerine Etkileri

Hacı Mehmet GÜNEŞ, Gaye AYDIN, Nimet ŞENOĞLU

İdiyopatik Ani Sensörinöral İşitme Kaybında Koroid Kalınlığı ve Oküler Hemodinami

Ozlem YAGİZ AGHAYAROV, Ayşe Sevgi KARADAĞ, İlker Burak ARSLAN, Sinan ULUYOL, Ejder CİĞER, İbrahim ÇUKUROVA

Metakron Multipl Primer Akciğer Kanserinde Cerrahi Tedavi: Olgu Sunumu

Dilekhan KİZİR, Celal Buğra SEZEN, Volkan ERDOĞU, Muzaffer METİN

Semptomatik ve İnsidental Meckel Divertiküllerinde Uygulanan Divertikülektominin Postoperatif Komplikasyonlarının Karşılaştırılması

Semra DEMİRLİ ATICI, Ufuk UYLAŞ, Cem TUĞMEN, Erdinç KAMER

İnaktif Behçet Hastalığı'nda İnflamatuar Belirteçler

Ozlem YAGİZ AGHAYAROV, Aydın KESKİNRÜZGAR, Ayşe Sevgi KARADAĞ, Aynur ALİYEVA, Demet IŞIK BAYRAKTAR, İbrahim ÇUKUROVA