Paul Gibbs, & Ronald Barnett (Eds.), Thinking about higher education, London University: Springer, 2014, 199 p

Paul Gibbs ve Ronald Barnett editörlüğünde kaleme alınan ve Springer Yayınevi tarafından basımı yapılan “Thinking about Higher Education” isimli kitabın amacı düşünür ve okuyuculara yükseköğretim hakkında düşünmelerini sağlayacak bir zemin oluşturmaktır. Editörler, günümüzde yükseköğretime ilişkin yapılan çağdaş tartışmaların başarılı bir şekilde sergilenemediğini belirtmekte, asıl başarısızlığın yükseköğretimin ne olabileceği, neyi hedeflediği ile ilgili amaçlı ve olumlu düşünme ile yükseköğretime yönelik ciddi yaklaşım olmamasından kaynaklandığını ve bunun bir eksiklik olduğunu ifade etmektedirler. Bu bağlamda kitabın bir diğer amacı bu eksikliğin giderilmesidir. Editörler kitabın bölümlerinde birey ve toplumun gelişiminin sağlanmasında yükseköğretimin hangi amaçları sağladığı ile ilgili gelişen ve yeniden kavramsallaştıran bir yol öneren fikirler sunmuşlardır.
Anahtar Kelimeler:

eğitim, Ronald Barnett, Paul Gibbs

___

APA Kardaş, S. (2014). Paul Gibbs, & Ronald Barnett (Eds.), Thinking about higher education, London University: Springer, 2014, 199 p . İnsan ve Toplum , Akademi ve Bilgi Üretimi , 212-215 .