Graham E. Fuller, Turkey and the Arab Spring: Leadership in the Middle East (Türkiye ve Arap Baharı: Orta Doğu’da Liderlik), New York: Bozorg Press, 2014, 408 p.

Türkiye, Orta Doğu ve İslam üzerine yaklaşık 40 yıllık bir çalışma tecrübesine sahip olan Graham E. Fuller’in siyaset bilimci olmanın ötesinde birçok açıdan bazı kritik özelliklere sahip olması, yazdıklarını farklı çerçevede değerlendirmeyi gerektirdiği gibi aynı zamanda ayrı bir değer de yüklemektedir. Zira onun fikirlerini değerli kılan bu yarım asırlık araştırma tecrübesinin ötesinde eski CIA Türkiye masası şefi olması ve bu sayede başta ABD olmak üzere küresel çapta transnasyonel yönetici elitlerle bağlantılara sahip olmasıdır. Fuller’in eserlerini bu bağlamı göz önünde bulundurarak değerlendirmek gerekmektedir
Anahtar Kelimeler:

Turkey, Arab Spring, Middle East