E. P. Trani, & R. D. Holsworth, The indispensable university: Higher education, economic development and the knowledge economy, Plymouth: Rowman & Littlefield Publishers, 2010, 281 p.

Vazgeçilmez Üniversite: Yükseköğretim, Ekonomik Kalkınma ve Bilgi Ekonomisi başlığını taşıyan kitap 9 bölümden oluşmaktadır.1 İlk 5 bölümde Amerika’daki kolej ve üniversiteler detaylı bir şekilde ele alınmıştır. 6. bölüm İngiltere ve İrlanda’daki yükseköğretime yer vermektedir. 7. bölüm Orta Doğu’dan örnekler sunmakla birlikte temelde Katar ve İsrail yükseköğretimini incelemekte, 8. bölüm ise BRICS ülkelerinden Rusya, Çin ve Hindistan yükseköğretimine değinmektedir. Başta söylemek gerekirse kitap, içerik dağılımından da anlaşılacağı üzere, Amerika’yı merkeze alarak Amerikan yükseköğretimini detaylıca işleme çabasındadır. Diğer ülkeler incelenirken özellikle de Rusya, Çin ve Hindistan örneklerinin daha yüzeysel bir analize tabi tutuldukları görülür.2 Ayrıca yazarların okur hedef kitlesi olarak akademisyenlerden daha çok akademideki yöneticilere yönelik çalışmalarını kaleme aldıkları söylenebilir (Zumeta, 2011, s. 119). Bu çalışma 4 ana başlık üzerinden değerlendirilmeye çalışılacaktır ki üniversitenin vazgeçilmez oluşunun bu dört temel unsura dayandığı düşünülmektedir.

___

APA Erol, H. İ. (2014). E. P. Trani, & R. D. Holsworth, The indispensable university: Higher education, economic development and the knowledge economy, Plymouth: Rowman & Littlefield Publishers, 2010, 281 p. . İnsan ve Toplum , Akademi ve Bilgi Üretimi , 207-211 .