Berat Açıl, Klasik Türk edebiyatında alegori, İstanbul: Küre Yayınları, 2013, 216 s

Türk edebiyatı araştırmalarının başladığı 19. yüzyılın ortalarından itibaren, genelde Türk edebiyatı ve özelde de klasik Türk edebiyatı, çoğunlukla siyasi söylemin malzemesi oldu ve bugün de olmaya devam ediyor. Çeşitli siyasi akımların tesiriyle bazı “araştırmacı”lar bu edebiyatı eskimiş, köhnemiş addetti ve bu edebiyatın gerçekte ne olduğunu anlamaya çalışmadan, hatta bunu anlayabilecek donanıma bile sahip olmayarak toptan reddetti. Bu toptan reddediş ve karalama faaliyetinin İslam dini ve Osmanlı Devleti karşıtı söylemleri, diğer tarafın da tepkici bir tavır almasına ve reddiyecilerin tam tersi yönde bir başka aşırı uca kaymalarına neden oldu. Bu edebiyatı ve aynı zamanda başta Osmanlı Devleti olmak üzere İslam devletlerini ve dolayısıyla da yüzyıllardır onların temelini oluşturan kültürleri yüceltmek misyonunu yüklendiler.
Anahtar Kelimeler:

Türk Edebiyatı, Alegori, Edebiyat