Muhafazakâr Sermayeye sahip işletmelerde çalışan uzman meslek sahibi başörtülü çalışanlar

Expert-employees wearing headscarves work in businesses with conservative capital

In this article, the impact on business life of the ongoing issue of the headscarf ban in the public sector will be examined, with particular attention to the relationship between employer and employee. More specifically, this article will focus on expert-employees and on conservative investorexpert-employees who wear headscarves This article is based on written literature, research reports by a number of foundations and associations, writers, observations by sociologists and investors, and interviews with participants. made up of expert-employees who wear the headscarf and conservative investors.An “in-depth” method was used when conducting interviews in which there were twenty participants; eleven of which were expert-employees who wear headscarves, and nine were conservative investors. Three of the expert-employees were top level managers, while the other eight were middle level workers. During the interviews, a recording device was used for only one of the participants and notes were taken for the others. The duration of the interviews ranged from approximately two to two and a half hours without break. The history of the headscarf ban, its impact on people, how people’s notions and attitudes toward the headscarf have changed between the 1960s and 2000s, the direct and indirect effects of the headscarf ban in public places on the business life, and the perspectives held toward the headscarf by conservative-investors will be examined in this paper. As a result, it has been found that expert employees have been discriminated against in various areas and aspects of the professional world. Although their reasons may vary, examples can be seen in the job application process and in business life. The basic challenges expert-workers who wear headscarves face are restrictions in the amount of companies who will even consider hiring them, being assigned lower wages, and facing greater obstacles toward promotion.

___

 • Akturan, U. ve Baş, T. (2008). Nitel araştırma yöntemleri nvivo 7.0 ile nitel veri analizi. Ankara: Seçkin.
 • Ayrımcılığa Karşı Kadın Hakları Derneği. (2010). Toplumsal cinsiyet, eşitlik & başörtüsü yasakları. http:// www.ak-der.org/toplumsal-cinsiyet-esitlik--basortusu-yasaklari-2010.gbt adresinden 16 Ekim 2011 tarihinde edinilmiştir.
 • Bakanlar Kurulu. (1984). Özel finans kurumları kurulması hakkında 83/7506 sayılı kararname eki karara ilişkin tebliğ. Resmî Gazete, sayı: 18323, s. 4-13. http://www.resmigazete.gov.tr/main.aspx?home=http:// www.resmigazete.gov.tr/arsiv/18323.pdf&main=http://www.resmigazete.gov.tr/arsiv/18323.pdf adres- inden 19 Mart2013 tarihinde edinilmiştir.
 • Barbarosoğlu, F. (2006). Şov ve mahrem. İstanbul: Timaş.
 • Barbarosoğlu, F. (2008). Başörtüsü serbestisi modernleşmeyi hızlandırır. http://nn-no.facebook.com/topic. php?uid=78903525149&topic=5089 adresinden 15 Haziran 2011 tarihinde edinilmiştir.
 • Barbarosoğlu, F. (2010). İki dil bilen, doktorasını tamamlamış, başörtülü tezgâhtarlar aranıyor. http:// yenisafak.com.tr/Yazarlar/?i=24866&y=FatmaKBarbarosoglu adresinden 10 Ekim 2011 tarihinde edinilmiştir.
 • Cindoğlu, D. (2010). Başörtüsü yasağı ve ayrımcılık: Uzman meslek sahibi başörtülü kadınlar. İstanbul: TESEV.
 • Çakır, F. (2001). Başörtüsü mağdurları. İstanbul: Yeni Asya.
 • Çelik, Ö. (2010). Türkiye sahtekârlıklar ülkesi. http://haber.sol.org.tr/kadinin-gunlugu/turkiye-sahtekar- liklar-ulkesi-haberi-35172 adresinden 17 Haziran 2011 tarihinde edinilmiştir.
 • Doğan, M. (2006). Siyasal açıdan 1980 sonrası İslami sermaye birikim modelinin analizi: Türkiye’de İslam bankacılığı. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Kocaeli Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Göle, N. (2010). Modern mahrem medeniyet ve örtünme (10. baskı). İstanbul: Metis.
 • International Labour Organization. (2011). Türkiye’de kadın istihdamının durumu. http://www.ilo. org/public/turkish/region/eurpro/ankara/areas/women.htm adresinden 3 Ağustos 2011 tarihinde edinilmiştir.
 • İlhan, E. (2010). Özel sektörde de yasakçılar var. http://platformhaber.net/?tag=ebru-ilhan adresinden 12 Mayıs 2011 tarihinde edinilmiştir.
 • Özelge, G. E. (2008). İslam ve kapitalizm ilişkisi: Türkiye’de 1980 sonrası tüketim kültürü ve tesettür modası. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Hacettepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.
 • Ramazanoğlu, Y. (2010) Esas kadın başı açık olandır. http://www.haberturk.com/yazarlar/510503-esas- kadin-basi-acik-olandir adresinden 10 Haziran 2011 tarihinde edinilmiştir.
 • Şişman, N. (2009). Başörtüsü sınırsız dünyanın yeni sınırı. İstanbul: Timaş.
 • Tan, E. (Yapım yöneticisi). (2007, 20 Eylül). Erkan Tan’la başkentten [Televizyon yayını]. Ankara: TV8.
 • Türk, E. (2004). Muhafazakâr MÜSİAD metroseksüel olabilir mi? http://www.milliyet.com.tr/2004/04/10/ business/abus.html adresinden 17 Ekim 2011 tarihinde edinilmiştir.
 • Türkiye Cumhuriyeti Anayasası. (1982). http://www.tbmm.gov.tr/anayasa/anayasa_2011.pdf adresin- den 19 Mart 2013 tarihinde edinilmiştir.
 • Yarar, E. (2009). Kapitalist lafı küfür gibi geliyor. http://yenisafak.com.tr/Pazar/?t=27.09.2009&i=213180 adresinden 12 Şubat 2011 tarihinde edinilmiştir.