Felsefeden siyasete: Heidegger’in Nazizmle ilişkisi

From Philosophy to politics: Heidegger’s relationship with Nazizm

Martin Heidegger, undoubtedly is one of the most important and influential philoso- phers of the 20th century. He wrote Being and Time which is his masterpiece written in 1927 opened a new era in philosophy, thus this masterpiece has come up with the ontological and epistemological debates. Heidegger’s conception of philosophy has been debated for over fifty years as well as his policy and it is continued to be discussed. His being chosen as the rector of Freiburg University in 1933 is considered as the starting point for these discussions. His rector- ship and serving information Führer, has been seen as anti-Semitic, supporter of Nazi and the ideologue of National Socialism. In addition, he is accused for his works, especially the Being and Time and sometimes Introduction to Metaphysics, which due to Heidegger’s effort for achieve epistemological construction of National Socialism and creating codes of ontologies political’s stance. Although Heidegger tried to answer to a portion of these attacks in an interview with Der Spiegel in last days of his life, he is still seen as a supporter of Hitler by a lot of his colleagues and his students. In this study, it will be discussed Heidegger’s relationship with Nazism in a critical way and it will be tried to study for finding the direction that Heidegger’s discourses on National Socialism in the post-Nazi of Germany.

___

 • Allemann, B. (1994). Heidegger ve politika. O. Pöggeler ve B. Allemann (drl.), Heidegger üzerine iki yazı içinde (çev. D. Özlem, s. 85-113 ). Ankara: Gündoğan Yayınları.
 • Aşkın, Z. (2008). Kant ve Heidegger’de özgürlük sorunu. Kaygı Felsefe Dergisi, 11, 53-67.
 • Cevizci, A. (2002). Paradigma felsefe sözlüğü. İstanbul: Paradigma Yayınları. Dallmayr, F. R. (1984). Ontology of freedom: Heidegger and political philosophy. Political Theory, 12(2), 204-234.
 • Derrida, J. (2011). Nietzschelerin şöleni (drl. ve çev. A. Utku ve M. Erkan). İstanbul: Otonom Yayıncılık.
 • Dreyfus, H. L., & Wrathall, M. A. (2005). Martin Heidegger: An introduction to his thought, work and life.
 • In H. L. Dreyfus, & M. A. Wrathall (Eds.), A companion to Heidegger (pp.1-15). United Kingdom: Blackwell Publishing.
 • Göçmen, D. (2009). Martin Heidegger, Nazizm ve felsefe. Felsefe Yazın Dergisi, 15, 40-51.
 • Göka, E., Topçuoğlu, A. ve Aktay, Y. (1999). Önce söz vardı: Yorumsamacılık üzerine bir deneme. Ankara: Vadi Yayınları.
 • Habermas, J. (2002). Eser ve Weltanschauung: Alman perspektifinden Heidegger olayı. A. Demirhan (drl.), Heidegger ve Nazizm içinde (s. 103-137). Ankara: Vadi Yayınları.
 • Heidegger, M. (1995a). Profesör Heidegger 1933’te neler oldu? – Der Spiegel’in Heidegger’le tarihi söyleşisi (çev. T. Ilgaz). İstanbul: Yapı Kredi Yayınları.
 • Heidegger, M. (1995b). Nedir bu felsefe? (çev. A. Irgat). İstanbul: Afa Yayınları.
 • Heidegger, M. (1998a). Tekniğe ilişkin soruşturma (çev. D. Özlem). İstanbul: Paradigma Yayınları.
 • Heidegger, M. (1998b). Teknik ve dönüş (çev. N. Aça). Ankara: Bilim ve Sanat Yayınları.
 • Heidegger, M. (1998c). Metafizik nedir? (çev. M. Ş. İpşiroğlu ve S. K. Yetkin). İstanbul: Kaknüs Yayınları.
 • Heidegger, M. (2000). Introduction to metaphysics (trans. G. Fried, & R. Polt). New Haven & London: Yale University Press.
 • Heidegger, M. (2001). Nietzsche’nin Tanrı öldü sözü ve dünya resimleri çağı (çev. L. Özşar). Bursa: Asa Yayınları.
 • Heidegger, M. (2002a). Alman Üniversitesi’nin kendini beyanı. A. Demirhan (drl.), Heidegger ve Nazizm içinde (s. 40-51). Ankara: Vadi Yayınları.
 • Heidegger, M. (2002b). Seçme konuşmalar ve gazete yazıları - Schlageter’in anısına (26 Mayıs 1933). A.
 • Demirhan (drl.), Heidegger ve Nazizm içinde (s. 51-53). Ankara: Vadi Yayınları. Heidegger, M. (2002c). Seçme konuşmalar ve gazete yazıları - Alman öğrencilerine (3 Kasım 1933). A.
 • Demirhan (drl.), Heidegger ve Nazizm içinde (s. 55). Ankara: Vadi Yayınları.
 • Heidegger, M. (2002d). Seçme konuşmalar ve gazete yazıları - Alman erkekler ve kadınlar (10 Kasım 1933). A. Demirhan (drl.), Heidegger ve Nazizm içinde (s. 56-57). Ankara: Vadi Yayınları.
 • Heidegger, M. (2002e). Seçme konuşmalar ve gazete yazıları - Adolf Hitler ve nasyonal sosyalist devlet için destek bildirisi (11 Kasım 1933). A. Demirhan (drl.), Heidegger ve Nazizm içinde (s. 57-60). Ankara: Vadi Yayınları.
 • Heidegger, M. (2002f). Seçme konuşmalar ve gazete yazıları - Nasyonal sosyalist eğitim (22 Ocak 1934). A. Demirhan (drl.), Heidegger ve Nazizm içinde (s. 60-65). Ankara: Vadi Yayınları.
 • Heidegger, M. (2002g). Seçme konuşmalar ve gazete yazıları - Freiburg Üniversitesi rektörüne mektup (14 Kasım 1945). A. Demirhan (drl.), Heidegger ve Nazizm içinde (s. 66-72). Ankara: Vadi Yayınları.
 • Heidegger, M. (2002h). ‘Hümanizm’ üzerine mektup. Hümanizmin özü: Heidegger, Sartre, Eliot, Babbit içinde (çev. A. Aydoğan, s. 32-110). İstanbul: İz Yayıncılık.
 • Heidegger, M. (2004). Varlık ve zaman (çev. A. Yardımlı). İstanbul: İdea Yayınları.
 • Hühnerfeld, P. (2002). Heidegger bir filozof bir Alman (çev. D. Özlem). İstanbul: Paradigma Yayınları.
 • Ingraffia, B. D. (2002). Heidegger’in unutuşu: Kitab-ı Mukaddes teolojisinden temel ontolojiye. A. Demirhan (drl.), Heidegger ve teoloji içinde (s. 52-86). İstanbul: İnsan Yayınları.
 • İyi, S. (1999). Çağımızda metafizik sorunu. Ankara: Ayraç Yayınları.
 • Kaufmann, W. (1997). İnsanı anla(ma)mak Nietzsche, Heidegger ve Buber (çev. A. Yardımlı). İstanbul: İdea Yayınevi.
 • Küçükalp, K. ve Cevizci, A. (2009). Batı düşüncesi/felsefi temeller. İstanbul: İSAM Yayınları.
 • Küçükalp, K. (2003). Nietzsche ve postmodernizm. İstanbul: Paradigma.
 • Löwith, K. (2002). Heidegger’in varoluşçuluğunun siyasal uzantıları. A. Demirhan (drl.), Heidegger ve nazizm içinde (s. 86-103). Ankara: Vadi Yayınları.
 • Megill, A. (1998). Aşırılığın peygamberleri: Nietzsche, Heidegger, Foucault, Derrida (çev. T. Birkan). Ankara: Bilim ve Sanat Yayınları.
 • Ökten, K. H. (2002). Heidegger ve üniversite. İstanbul: Everest Yayınları.
 • Ökten, K. H. (2004). Heidegger kitabı. İstanbul: Agora Yayınları.
 • Pöggeler, O. (1994). Heidegger, bugün. O. Pöggeler ve B. Allemann (drl.), Heidegger üzerine iki yazı içinde (çev. D. Özlem, s. 9-85). Ankara: Gündoğan Yayınları.
 • Pöggeler, O. (2002). Heidegger’in siyasal kendini anlaması. A. Demirhan (drl.), Heidegger ve Nazizm içinde (s. 158-205). Ankara: Vadi Yayınları.
 • Rockmore, T. (2009). Heidegger’in Nazizm’i, Kant ve Dasein üzerine (çev. M. Bal). Felsefe Yazın Dergisi, 15, 25-31.
 • Sheehan, T. (2002). Heidegger ve Naziler. A. Demirhan (drl.), Heidegger ve Nazizm içinde (s. 10-40). Ankara: Vadi Yayınları.
 • Steiner, G. (1996). Heidegger (çev. S. Kalkan). Ankara: Vadi Yayınları
 • Thilly, F. (2002). Felsefenin öyküsü/Çağdaş felsefe (çev. İ. Şener). İstanbul: İzdüşüm Yayınları.
 • Towarnicki, F. (2002). Anılar ve günlükler Martin Heidegger (çev. Z. Durukal). İstanbul: Yapı Kredi Yayınları.
 • Zimmerman, M. E. (1982). The development of Heidegger’s concept of authenticity: Eclipse of the self (2nd ed.). Athens-London: Ohio University Press.