KIBRIS BARIŞ HAREKÂTI VE SONUÇLARI

Öz Ayastefanos Anlaşması (1878) sonrasında büyük bir sorun haline gelen Kıbrıs adası, 1950’li yıllara kadar anlaşmazlıkların odağında yer almıştır. 1951 yılında Yunanistan bölgede yaşayan Türkleri yok sayarak, BM’den resmen Kıbrıs’ı talep etmiştir. Bu talep sonrası Yunanistan’da “Kıbrıs” bir devlet politikası haline gelmiştir. 1974 yılına kadar olan süreçte Türkler ve Rumlar arasında birçok kez çatışmalar yaşanmıştır. 1974 Kıbrıs Barış Harekatı ile Yunanistan’ın Enosis amaçları doğrultusunda acımasızca yaptıkları katliamlara son verilmiştir. Bu çalışmada Kıbrıs Barış Harekatına kadar olan tarihsel süreç, müdahale ve sonuçları incelenmiştir. Sonuçların başarılı olup olmadığı konusunda bilgi ve yorumlara yer verilmiştir.

___

ÇAY, Abdulhaluk (1989), Kıbrıs’ta Kanlı Noel- 1963, Türk Kültürü Araştırma Enstitüsü Yayınları, Ankara.

DEĞERLİ, Esra Sarıkoyunlu (2012), “Demokrat Parti Döneminde Türkiye’nin Kıbrıs Politikası (1950–1960)”, Akademik Bakış Dergisi, Cilt: 6, Sayı:11, ss. 84- 101.

ERSOY, Hamit (2001), Kıbrıs Sorunu’nun Türk dış politikasına etkileri, EFEGİL, Ertan ve ÜLGER, İrfan Kaya(Ed.), Avrupa Birliği kıskacında Kıbrıs meselesi, HD Yayıncılık Matbaacılık, Ankara.

GÖKHAN, Mehmet (2002), Kıbrıs barış harekatında ilginç olaylar., Akdeniz Haber Ajansı Yayınları, İstanbul.

HASGÜLER, Mehmet ve ÖZKALELİ, Murat (2010), Kıbrıs’ta Metamorfoz ve Paradigma Değişimi, Uluslararası Stratejik Araştırmalar Kurumu Yayınları, Ankara.

İSMAİL, Sebahattin (1988), Kıbrıs Barış Harekatının Nedenleri- Gelişimi- Sonuçları, Akdeniz Haber Ajansı Yayınları, İstanbul.

İSMAİL, Sebahattin (1998), 150 soruda Kıbrıs sorunu, Kastaş Yayınevi. İstanbul.

İSMAİL, Sebahattin (2000), Kıbrıs Cumhuriyeti’nin Doğuşu-Çöküşü ve KKTC’nin Kuruluşu(1960-1983), Akdeniz Haber Ajansı Yayınları. İstanbul.

İZGİ, Ali Rıza (2007), “Kıbrıs Barış Harekatı Sonrasında Türkiye’ye Uygulanan Silah Ambargosu ve Sonuçları”, Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi, Denizli.

KASIM, Kamer (2007), “Soğuk savaş dönemi sonrası Kıbrıs sorunu”, Akademik Bakış Dergisi, Cilt: 1, Sayı:1, ss. 57-72.

MANİSALI, Erol (2004), Avrupa kıskacında Kıbrıs, Derin Yayınları, İstanbul.

MÜMTAZ, Hüseyin (2003), Yeni Mütarekeler, Yeni Kuvayi Milliyeler, Toplumsal DönüşümYayınları, İstanbul.

SAKINMAZ, Şenol Koray (2007), Kıbrıs tüneli, Akademi Kültür Yayıncılık, İstanbul.

SOYSAL, Mümtaz (1986), Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve İslam dünyası. Siyasi ve Sosyal Araştırmalar Vakfı (Ed.), “Uluslararası Alanda Kıbrıs Türk Toplumunun Siyasi ve İktisadi Meseleleri”, SİSAV Yayınları, İstanbul.

TAMÇELİK, Soyalp (2009), Kıbrıs’ta güvenlik stratejileri ve kriz yönetimi, ODTÜ Yayınları, Ankara.

TARAKÇI, Mustafa (2010), Kıbrıs barış harekatı, Hiperlink Yayınları, İstanbul.

VATANSEVER, Müge (2010), “Kıbrıs Sorununun Tarihi Gelişimi”, Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Cilt:12, Sayı: Özel, ss. 1487- 1530.