Covid- 19 Pandemisi ve Türkiye’nin Kamu Diplomasisi Uygulamaları

Covid-19 pandemisi, 2019 yılının son günlerinde ilk kez Çin’in Wuhan şehrinde görülen ve kısa süre içinde tüm dünyayı etkisi altına alan küresel bir sağlık krizi haline gelmiştir. Devletler pandemiyle mücadele sürecinde ülke içinde aldıkları sağlık tedbirlerine ek olarak dış politika alanında da bu küresel kriz sürecini yönetmek için çaba harcamışlardır. Krizin uluslararası alanda yönetimi devletlerin farklı dış politika araçlarına başvurmalarını gerekli hale getirmiş ve geleneksel diplomasisinin yanı sıra kamu diplomasisi uygulamalarının da ön plana çıkmasına neden olmuştur. Teorik olarak çok uzun vadeli sonuçlar almaya odaklandığı düşünülen kamu diplomasisi, Covid-19 pandemisinin yol açtığı olağanüstü şartlar altında kısa vadeli sonuçlara ulaşmak amacıyla kullanılmıştır. Bu çalışmanın amacı Türkiye’nin Covid-19 sürecinde dünyanın farklı bölgelerine yaptığı sağlık yardımlarını ve bu yardımların neden ve sonuçlarını incelemek değildir. Çalışmanın amacı Türkiye’nin kamu diplomasisi araçlarını kullanarak, bu küresel kriz sürecinde aldığı tavrı dünya kamuoyuna duyurma girişimlerini analiz etmektir. Bu analizin merkezinde ise Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, Dışişleri Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı’nın çalışmaları yer alacaktır.

Covid-19 Pandemic and Türkiye's Public Diplomacy

The Covid-19 pandemic has become a global health crisis in Wuhan, China for the first time in the late days of 2019, which has soon taken over the world. In addition to the health measures they have taken in the country in the struggle against pandemic, the states have made efforts to manage this global crisis process in the field of foreign policy. The international administration of the crisis has made it necessary for governments to apply to different foreign policy tools, and has led to the emphasis on traditional diplomacy as well as public diplomacy practices. In theory, the public diplomacy, which is thought to be focused on achieving very long-term results, was used to achieve short-term results under extreme conditions caused by the Covid-19 pandemic. The purpose of this study is not to examine Türkiye's health benefits to different regions of the world during the Covid-19 process and why and consequences of these aid. The aim of the study is to analyze Türkiye's actions in this global crisis process by using public diplomacy tools to analyze the attempts to make it public. At the center of this analysis will be the work the Presidency of the Directorate of Communications, the Ministry of Foreign Affairs and the Ministry of Health.

___

Anadolu Ajansı (2020). Dünya Sağlık Örgütü yeni tip koronavirüsü küresel salgın ilan etti. Retrieved from https://www.aa.com.tr/tr/koronavirus/dunya-saglik-orgutu-yeni-tip-koronavirusu-kuresel-salgin-ilan-etti/1762600.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı (2021). Asrın Küresel Salgını | Türkiye’nin Koronavirüsle Başarılı Mücadelesi. 1. baskı, İstanbul: Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Yayınları.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı (2021a). Kurum Hakkında. Retrieved from https://www.iletisim.gov.tr/turkce/kurum-hakkinda.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı (2021b). Koronavirüs Salgını. Retrieved from https://www.iletisim.gov.tr/turkce/stratejik_iletisim_calismalari/detaylar/koronavirus-salgini.

Çolakoğlu, Selçuk (2022). Turkey’s COVID-19 Diplomacy: International Cooperation in the Age of Global Health and Economic Crisis. KIEP Visiting Scholars Program, 123-140.

Dışişleri Bakanlığı (2021). Türkiye’nin Girişimci ve İnsani Dış Politikası. Retrieved from https://www.mfa.gov.tr/dis-politika-genel.tr.mfa.

Dışişleri Bakanlığı (2021a). Koronavirus Salgınındaki Rol ve Vizyonumuz. Retrieved from https://www.mfa.gov.tr/koronavirus-salginindaki-rol-ve-vizyonumuz-6-11-2020.tr.mfa.

Dünya Sağlık Örgütü (2021). WHO Coronavirus (COVID-19) Dashboard. Retrieved from https://covid19.who.int/.

Dünya Sağlık Örgütü (2022). WHO Coronavirus (COVID-19) Dashboard. Retrieved from https://covid19.who.int/.

Ekşi, M. (2018). 24 Haziran Sonrası Türk Dış Politikası: Stratejik Derinlikten Yumuşak Denge Stratejisi’ne. Retrieved from https://www.ankasam.org/24-haziran-sonrasi-turk-dis-politikasi-stratejik-derinlikten-yumusak-denge-stratejisine/.

Joseph S. Nye, Jr. (1990). Soft Power. Foreign Policy, 80, 153-171.

Kalın, İbrahim (2011). Soft Power and Public Diplomacy in Turkey. Perceptions: Journal of International Affairs, 16(3), 5-23.

Kocabıyık, Hasan (2019). Değişen Diplomasi Anlayışı, Kamu Diplomasisi ve Türkiye. Avrasya Etüdleri, 25(55), 163-196.

Kovach, P. (2009). (Ed.). “The Public Diplomat: A First Person Account”, Nancy Snow and Philip M. Taylor (Ed.), Routledge Handbook of Public Diplomacy (ss. 201-211). New York, Routledge.

Koyuncu, Serkan (2021). Olağandışı Süreçlerde Kamu Diplomasisi: Covid-19 Pandemisi ve Türkiye’nin Kamu Diplomasisi Faaliyetleri, Selçuk İletişim, 14(2), 927-951.

Özerdem, F. & Barlas, B. (2021). Covid-19 Salgınının Türk Kamu Diplomasisine Etkisi. Kırklareli Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 10(1), 73-98.

Sağlık Bakanlığı (2019). Kurumsal Politikamız. Retrieved from https://www.saglik.gov.tr/TR,11465/kurumsal-politikalarimiz.html.

Sağlık Bakanlığı (2020). Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi Hizmete Açıldı. Retrieved from https://www.saglik.gov.tr/TR,65638/basaksehir-cam-ve-sakura-sehir-hastanesi-hizmete-acildi.html.

Sağlık Bakanlığı (2020a). KKTC Lefkoşa Acil Durum Hastanesi Hizmete Açıldı. Retrieved from https://www.saglik.gov.tr/TR,76909/kktc-lefkosa-acil-durum-hastanesi-hizmete-acildi.html.

Sağlık Bakanlığı (2021). COVID- 19 Bilgilendirme Platformu. Retrieved from https://covid19.saglik.gov.tr/.

Türk Devletleri Teşkilatı (2021). Sağlık İş Birliği. Retrieved from https://www.turkkon.org/tr/isbirligi-alanlari/saglik-isbirligi_12.

TÜSEB (2021). TURKOVAC Nedir?. Retrieved from https://www.tuseb.gov.tr/turkovac/turkovac-nedir.

UNDP (2020). Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı’nın Küresel Özel Sektör Merkezi COVID-19 ile mücadele kapsamında Türkiye'nin en büyük uluslararası sağlık hizmet sağlayıcısı ile güçlerini birleştiriyor. Retrieved from https://www.tr.undp.org/content/turkey/tr/home/presscenter/articles/2020/06/IICPSD-COVID-19.html.

___

APA Özcan, A. B. & Tokdemir, A. S. (2022). Covid- 19 Pandemisi ve Türkiye’nin Kamu Diplomasisi Uygulamaları . İletişim ve Diplomasi , Kamu Diplomasisi ve Ülke Markalama Özel Sayısı , 117-136 . DOI: 10.54722/iletisimvediplomasi.1109010