İletişim ve Diplomasi

  • ISSN: 2147-6772
  • Yayın Aralığı: Yılda 2 Sayı
  • Yayıncı: Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı

12.5b 915