Zirai Meteorolojik Açıdan Iğdır İklim Etüdü

Bir bölgenin ikliminden söz edebilmek için en az otuz yıllık düzenli ve güvenilir verilere ihtiyaç vardır (WMO, 1987). İklim dinamik ve değişkendir. İklim elemanları, yıl içinde ve yıldan yıla ortalamalardan sapmalar gösterir. Bununla birlikte, iklim çok kısa mesafeler içinde önemli farklılıklar gösterebilir. İklim özellikleri dikkate alınmadan yapılacak planlama ve çalışmalar hatalı sonuçlara ve ciddi zararlara sebep olacaktır. Bu sebeple, bölgelerin iklim etüdü yapılmalı, sürekli olarak izlenmeli ve belli sürelerde yenilenmelidir. Zirai Meteoroloji, klimatolojinin tarıma uygulanmasıdır. “Zirai Meteorolojik Açıdan Iğdır İklim Etüdü” adlı bu araştırmada, Iğdır iline ait uzun yıllar iklim verileri kullanılarak iklim özellikleri, don takvimi, iklim diyagramları ve su bütçesi belirlenmiştir. Bu sonuçlara göre Iğdır ilinin, nem, yağış ve rüzgâr enerjisi az; sıcaklık, güneşlenme süresi ve buharlaşması yüksektir. Iğdır ili, bazı problemler olmakla birlikte iklim özellikleri açısından tarım ve hayvancılığa uygundur

The Study of Iğdır Climate in terms of Agricultural Meteorology

In order to be able to mention the climate of a region, minimum thirty years of regular and reliabledata are required (WMO, 1987). Climate is a dynamic and variable. Climatic elements indicate deviations fromthe averages within the year and from year to year. However, the climate may show important differences within avery short distance. Planning and work to be done without taking into account climatic conditions will lead to erroneousresults and serious damage. Therefore, climate studies of the regions should be made, constantly monitoredand renewed in certain periods. Agricultural Meteorology is the application of Climatology to Agriculture. In thisresearch called “The Study of Iğdır Climate in terms of Agricultural Meteorology”, climate conditions, frost calendar,climate diagrams and water budget were investigated by using long-term climate data (1976-2005) belongingto Iğdır district. According to these results, it has low humidity, precipitation and wind energy, high temperatures,sunshine duration and evaporation. Although there are some problems, it is convenient for agriculture and animalhusbandry in terms of climate features.

Kaynakça

Buckman, H.O., Brady, N.C., 1960. The nature and properties of soils.

Karaoğlu, M., 2002. Don Hadisesi ve Türkiye’nin Don Takvimi. Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü Yayınları. Yayın No. 2002/01. Ankara, Türkiye.

Meyer, B.S., Anderson, D.B., Böhning, R.H., 1961. Introduction to plant phsysiology. D. Van Norstrand Com. Inc. NewYork, 541 Pgs.

Şensoy, S., Ulupınar, Y., 2007. İklim Sınıflandırmaları. DMİ Genel Müdürlüğü web sitesi. (http://www.dmi.gov.tr/FILES/iklim/ iklim_siniflandirmalari.pdf)

Thornthwaite, C. W., 1948. An approach toward a rational classi- fication of climate.

Geographic Review 38:55-94.

Türkeş, M., Tatlı, H., 2010. Kuraklık ve yağış etkinliği indislerinin çölleşmenin belirlenmesi, nitelenmesi ve izlenmesindeki rolü. Çölleşme İle Mücadele Sempozyumu Tebliğler Kitabı, 245- 263. T.C. Çevre ve Orman Bakanlığı, 17-18 Haziran 2010, Çorum.

Türkeş, M., Tatlı, H., 2009. Use of the standardized precipitation index (SPI) and modified SPI for shaping the drought proba- bilities over Turkey. International Journal of Climatology 29: 2270–2282. DOI: 10.1002/joc.1862

Türkeş, M., 2001. Hava, iklim, şiddetli hava olayları ve küresel ısınma. Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü 2000 Yılı Seminerleri, Teknik Sunumlar, Seminerler Dizisi: 1: 187-205, Ankara.

Türkeş, M., 1999. Vulnerability of Turkey to desertification with respect to precipitation and aridity conditions. Turkish Journal of Engineering and Environmental Science 23: 363-380.

Türkeş, M., 1998. İklimsel değişebilirlik açısından Türkiye’de çölleşmeye eğilimli alanlar. DMİ/İTÜ II. Hidrometeoroloji Sempozyumu Bildiri Kitabı, 45-57, T.C. Başbakanlık Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü, Ankara.

WMO, 1987. Guide to Climatological Practices. 2nd edition. WMO- No. 100. Genewa, Switzerland.

Kaynak Göster

Bibtex @araştırma makalesi { jist104215, journal = {Journal of the Institute of Science and Technology}, issn = {2146-0574}, eissn = {2536-4618}, address = {}, publisher = {Iğdır Üniversitesi}, year = {2011}, volume = {1}, pages = {97 - 104}, doi = {}, title = {Zirai Meteorolojik Açıdan Iğdır İklim Etüdü}, key = {cite}, author = {Karaoğlu, Mücahit} }
APA Karaoğlu, M . (2011). Zirai Meteorolojik Açıdan Iğdır İklim Etüdü . Journal of the Institute of Science and Technology , 1 (1) , 97-104 .
MLA Karaoğlu, M . "Zirai Meteorolojik Açıdan Iğdır İklim Etüdü" . Journal of the Institute of Science and Technology 1 (2011 ): 97-104 <
Chicago Karaoğlu, M . "Zirai Meteorolojik Açıdan Iğdır İklim Etüdü". Journal of the Institute of Science and Technology 1 (2011 ): 97-104
RIS TY - JOUR T1 - Zirai Meteorolojik Açıdan Iğdır İklim Etüdü AU - Mücahit Karaoğlu Y1 - 2011 PY - 2011 N1 - DO - T2 - Journal of the Institute of Science and Technology JF - Journal JO - JOR SP - 97 EP - 104 VL - 1 IS - 1 SN - 2146-0574-2536-4618 M3 - UR - Y2 - 2011 ER -
EndNote %0 Iğdır Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi Zirai Meteorolojik Açıdan Iğdır İklim Etüdü %A Mücahit Karaoğlu %T Zirai Meteorolojik Açıdan Iğdır İklim Etüdü %D 2011 %J Journal of the Institute of Science and Technology %P 2146-0574-2536-4618 %V 1 %N 1 %R %U
ISNAD Karaoğlu, Mücahit . "Zirai Meteorolojik Açıdan Iğdır İklim Etüdü". Journal of the Institute of Science and Technology 1 / 1 (Mart 2011): 97-104 .
AMA Karaoğlu M . Zirai Meteorolojik Açıdan Iğdır İklim Etüdü. Iğdır Üniv. Fen Bil Enst. Der.. 2011; 1(1): 97-104.
Vancouver Karaoğlu M . Zirai Meteorolojik Açıdan Iğdır İklim Etüdü. Journal of the Institute of Science and Technology. 2011; 1(1): 97-104.
IEEE M. Karaoğlu , "Zirai Meteorolojik Açıdan Iğdır İklim Etüdü", Journal of the Institute of Science and Technology, c. 1, sayı. 1, ss. 97-104, Mar. 2011
Iğdır Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi
  • ISSN: 2146-0574
  • Yayın Aralığı: Yılda 4 Sayı
  • Yayıncı: Iğdır Üniversitesi

20.2b8.7b

Sayıdaki Diğer Makaleler

Avrupa Birliği ve Türkiye’de Çevre Politikaları Environmental

Tuba Turan BAYRAM, Aysun ALTIKAT, Fatma Ekmekyapar TORUN

Balochistan, Pishin Süt Sığırcılık Çiftliğinde Yarı-Entansif Koşullarda Holştayn Irkı Sürülerinin Performans Analizi Üzerinde Bir Çalışma

İrshad ALI, Mohammad Masood TARIQ, Masroor Ahmad BAJWA, Ferhat ABBAS, Ghous Bux ISANI, Ghulam Hussain SOOMRO, Abdul WAHEED, Khalidullah KHAN

Gevaş (Van)’da Yetiştirilen Üzüm Çeşitlerinin Ampelografik Özelliklerinin Belirlenmesi Üzerine

M. Fatih KILIÇ, Adnan DOĞAN, Ahmet KAZANKAYA, Cüneyt UYAK

Süt ve Ürünleri Tüketicilerinin Etiket Bilgi Düzeylerinin İncelenmesi

İlhan GÜN, Hikmet ORHAN

Türkiye’nin Canlı Hayvan ve Kırmızı Et İthaline Genel Bir Bakış

Kadir KARAKUŞ

Iğdır Yöresinde Yetiştirilen Bazı Kayısı Genotiplerin Fizikokimyasal Özellikleri ile Mineral İçerikleri

Ferhad MURADOĞLU, Mücahit PEHLUVAN, Muttalip GÜNDOĞDU, Tuncay KAYA

Sultansuyu Tarım İşletmesinde Yetiştirilen Türkiye Arap Atlarının Vücut Ölçülerine ait Fenotipik ve Genetik Parametre Tahminleri

Ali KAYGISIZ, Hikmet ORHAN, Yusuf VANLI, Abdullah GÜLER, Mehmet Ali GÖKDERE

Pakistan’daki Beetal Tekelerinin Testis Özellikleri, Vücut Ölçüleri ve Canlı Ağırlıkları Arasındaki İlişkiler

Abdul WAHEED, Muhammad Sajjad KHAN, Atif Nisar AHMED, Mohammad Masood TARIQ, Mubasher RAUF, Ecevit EYDURAN

Çin’in Tropik Meyve Piyasasına Bakış

Yan-wen Tan Monzur MORSHED, Jian-bo GUAN, Shan-ni CHEN

Solunum Sistemleri Konusunda Uygulanan Çoklu Zekâ Kuramının Öğrencilerin Akademik Başarısına Etkisi

Murat KURT, İbrahim GÜMÜŞ, Derya Günay ERMURAT