TTK’DAKİ DEĞİŞİKLİKLER KAPSAMINDA VUK AÇISINDAN DEFTER TUTMA MECBURİYETİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

Toplumsal gelişime bağlı olarak her geçen zaman insan ihtiyaçları artmakta, çeşitlenmekte ve değişim gösterebilmektedir. Bu anlamda, sosyal hayat içerisindeki aktörler arasındaki sosyal ilişkileri (insan-toplum ilişkilerini, bireydevlet ilişkileri) düzenleyen ve cebir unsuruna dayalı maddi müeyyide ile desteklenmiş olan Hukuk Kurallarının da, değişen ve artan toplumsal ihtiyaçlara karşılık verebilmesi adına belli periyotlarla değişmesi, yenilenmesi ve daha ihtiyaca uygun hale gelmesi, aynı zamanda, bu konuda bütün Hukuk Sisteminin, koordinasyon içerinde hareket etmesi gerekmektedir

TTK’DAKİ DEĞİŞİKLİKLER KAPSAMINDA VUK AÇISINDAN DEFTER TUTMA MECBURİYETİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

Depending on social development, It is possible for people’s requirements to increase, diversfy and show changes with every passing time

___

  • 213 Sayılı Vergi Usul Kanunu.
  • 6102 Sayılı Yeni Türk Ticaret Kanunu.
  • 6335 Türk Ticaret Kanunu ile Türk Ticaret Kanununun Yürürlüğü ve Uygulama Şekli Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun.