YOLSUZLUĞUN POLİTİK İKTİSADI

Yolsuzluk, günümüzde, zengin ya da yoksul bütün ülkeleri etkileyen en önemli sorunlardan biridir. Yolsuzluk, tek bir kişinin ya da birden fazla kişinin eyleminden oluşabileceği gibi çok sayıda tarafı (birey, firma veya resmi kurum) ve çok farklı boyutu (ekonomik, siyasi, kültürel, ahlaki v.b.) içeren karmaşık bir olaydır. Yolsuzluk siyasi ve ekonomik bir sorun olarak ele alınabileceği gibi bireysel, kültürel ve ahlaki sorun olarak da gündeme getirilebilmektedir. Bu yazıda yolsuzluk sorunu ve yolsuzlukla mücadelede uluslararası kurumların girişimleri incelenmektedir.
Anahtar Kelimeler:

Yolsuzluk

___

  • Aktan, Coşkun Can., Temiz Toplum Ve Temiz Siyaset, İstanbul: T Yayınları, 1994. Aktan, Coşkun Can., Politik Yozlaşma Ve Kleptokrasi, İstanbul: Afa Yayınlarıi 1992. Aktan, Coşkun Can.,“Türkiye’de Devlet Ahlakının Yeniden Tesis Edilmesine Yönelik Öneriler”, Türkiye Günlüğü, Sayı 51, Yaz-1998. S. 74-78. Aktan, Coşkun Can.,“Siyasal Yozlaşmaların Önlenmesine Yönelik Çözüm Önerileri”, Yeni Türkiye, Mart-Nisan 1997, S.1045-1059. Aktan, Coşkun Can.,“Siyasal Patoloji Ve Siyasal Yozlaşma”, Yeni Türkiye, Mart-Nisan 1997, S.1063-1077. Bowman, James S. And Frederick A. Elliston., Ethics, Government, And Public Policy, - A Reference Guide-, New York: Greenwood Press, 1988. Banfield, Edward. "Corruption as a Feature of Governmental Organizations." Journal of Law and Economics 3. 1975. Cody, Michael And Richardson R. Lyan., Honest Government -An Ethics Guide For Public Service-, London: Praeger, 1992. Cooper, Terry L., Handbook Of Administrative Ethics, New York: Marcel Dekker, Inc.,1994. Copp, David And David Zimmerman, (Eds.) , Morality, Reason And Truth: New Essays On The Foundations Of Ethics, Totowa, N.J: Rowman, 1984. Clark, Michael, ed. Corruption: Causes, Consequences and Control. London: Pinter. 1983. Elliot, Kimberly ed. Corruption and the Global Economy. Washington, D.C.: Institute for International Economics. 1997. Green, Bruce A., Government Ethics Reform For The 1990’s, New York: Fordham University Press, 1991. Heidenheimer, Arnold J. Michael Johnston And Victor T. Levine., Political Corruption (Eds.) -A Handbook-, New Brunswick, Transaction Publishers, 1989. Heidenheimer, Arnold J. ed. Political Corruption: Readings in Comparative Analysis. (New Brunswick, NJ: Transaction Books), 1970. pp. 3-28. Heywood, Paul (ed.). Political Corruption. Oxford: Blackwell. 1997. Johnston, Michael. Political Corruption and Public Policy in America. Monterey, CA: Brooks-Cole. 1982. Madsen, Peter And Jay M. Shafritz., Essentials Of Government Ethics, New York: Meridian Book, 1992. McKinney, J. and M. Johnston, eds., Fraud, Waste and Abuse in Government: Causes, Consequences and Cures. Philadelphia: ISHI Press, 1986. Moody-Stewart, George. Grand Corruption in Third World Development. Berlin, 1994. Robinson, Daniel S., Political Ethics, New York: Crowell Co. 1935. Rose-Ackerman, Susan. Corruption: A Study in Political Economy. New York: Academic Press. 1978. Rose-Ackerman, Susan. Corruption and Government: Causes, Consequences, and Reform. Cambridge: Cambridge University Press. 1999. Zimmerman, Joseph., Curbing Unethical Behavior in Government., London: Greenwood Press, 1994.