Mutlu YORULDU, Nilüfer ZEYBEK

TTK’DAKİ DEĞİŞİKLİKLER KAPSAMINDA VUK AÇISINDAN DEFTER TUTMA MECBURİYETİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

TTK’DAKİ DEĞİŞİKLİKLER KAPSAMINDA VUK AÇISINDAN DEFTER TUTMA MECBURİYETİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

Hukuk ve İktisat Araştırmaları Dergisi

2014-Cilt: 6 - Sayı: 1

16-33

Vergi Usul Kanunu, Türk Ticaret Kanunu, Defter Tutma

Tax Produceral Law, Turkish Commercial Code, Book-Keeping

221121