CEZA USUL UYGULAMASINDA UZLAŞMA ÖRNEĞİ

Uzlaşma, uzlaşma kapsamına giren bir suç nedeniyle, şüpheli veya sanık ile mağdur veya suçtan zarar görenin Kanun ve Yönetmelikteki usul ve hükümlere uygun olarak uzlaştırma süreci sonunda anlaştırılmış veya anlaşmış olmalarını ifade eder. Uzlaşma cezalandırıcı adalet anlayışına alternatif bir uyuşmazlık çözümüdür. Bu sebeple onarıcı adalet anlayışı diye de anılmaktadır
Anahtar Kelimeler:

Uzlaşma, Ceza, Ceza Usul Hukuku

CEZA USUL UYGULAMASINDA UZLAŞMA ÖRNEĞİ

Compromise, compromise of a crimewithin the scope of the suspect or the accused and the victim or of the victim in accordance with the provisions of the Law and the regulations and procedures or agreed to be anlaştırılmış refers to the end of the settlement process. Conciliation is an alternativedisputesolutionpunitive sense of justice. restorativejusticeapproach. For this reason, alsoknown as

___

  • Artuk, M. Emin & Gökcen, Ahmet & Yenidünya, A. Caner, Ceza Hukuku Genel Hükümler I. Ankara: Seçkin, 2002.
  • Çetin, H. Soner, Ceza Muhakemesi Kanunda Uzlaşma (CMK m.253,254,255). Ankara: TBB Dergisi, Sayı 82, 2009.
  • Dikici, Fatih, Ceza Hukuku Ceza Muhakemesi Hukuku. Ankara: Seçkin, 2005.
  • Sezer, Ahmet, Öğreti ve uygulamada Ceza Usul Hukukunda Uzlaşma. Ankara: Adalet, 2010.
  • Taşdemir, Kubilay & Özkepir, Ramazan, Ceza Muhakemesi Kanunun Şerhi. II. Cilt, Bası, Ankara: Turhan Kitabevi, 2007.
  • Yaşar, Osman, Uygulamalı ve Yorumlu Ceza Muhakemesi Kanunu. 2. Cilt, 3. Baskı, Ankara: Seçkin yayınevi, 2006.
  • Yenisey, Feridun, Ceza Muhakemesi Hukukunda Uzlaşma, Uzlaştırmacı Eğitim Rehber Kitapçık. Yerdelen, http://www.docstoc.com/docs/89403486/UZLASMA, (indirme tarihi: 28.03.2013) (2010). Ceza Muhakemesi Hukukunda Uzlaşma,
  • Zafer, Hamide, Ceza Muhakemesi Hukukunda Fail-Mağdur Uzlaşması (TCK 78/3). İstanbul: Maltepe Üniversitesi HF Dergisi, S. 2, 2006.