Öğrenme etkili hazırlık ve taşıma zamanlı paralel makineli çizelgeleme problemi

Çizelgeleme problemleri ile ilgili yapılan çalışmalarda, işlerin hazırlık ve taşıma zamanları genellikle ya ihmal edilmiş yada işlem zamanlarına dahil edilerek çözüm yaklaşımları geliştirilmiştir. Ancak, bazı üretim sistemlerinde hazırlık ve taşıma zamanları ihmal edilemeyecek kadar önemli olabilir ve dolayısıyla işlem zamanlarını hazırlık ve taşıma zamanlarından ayrı düşünmek gerekir. Diğer taraftan, üretim sistemlerinde, işler genellikle otomatik makine işlemlerine göre işlem gördüğü için hangi sırada yapılırsa yapılsın işlem zamanlarında bir değişiklik olmaz. Ancak, hazırlık ve taşıma zamanlan dikkate alındığında insan faktörü devreye girdiği için bu işlemlerin sık sık tekrarlanmasıyla hazırlık ve taşıma sürelerinde gittikçe bir azalma olmaktadır. Bu olgu literatürde öğrenme etkisi olarak bilinmektedir. Bu çalışmada m-paralel makineli çizelgeleme problemi, hazırlık ve taşıma zamanlarının öğrenme etkili olduğu durum için incelenmiştir. Kullanılan performans ölçütü, toplam akış zamanıdır. Bu çalışma ile öğrenme etkili hazırlık ve taşıma zamanlı paralel makineli çizelgeleme problemi literatürde ilk defa ele alınmıştır.

A parallel machine scheduling problem with setup and removal time a learning effect

In studies on scheduling problems, generally setup times and removal times of jobs have been neglected or by including those into processing times solution approaches have been developed. However, as setup times and removal times may be too important to be neglected in some production systems, it may also be necessary to consider processing times independent from setup times and removal times. Since, in general jobs are done according to automatic machine processes in production systems processing times do not differ according to process sequence. But, since human factor becomes influential when setup times and removal times are taken into consideration, setup times will be decreasing by repeating setup processes frequently. This fact is defined with learning effect in scheduling literature. In this study, the problem to be examined is minimizing total flow time when setup times and removal times with learning effect in m-parallel machine scheduling. According to our research, this is the first study in which setup times and removal times with learning effect in parallel machine scheduling.

Kaynakça

[1] Biskup D., "Single machine scheduling with learning considerations", European Journal of Operational Research, 115, 173-178, 1999.

[2] Mosheiov G., "Scheduling problems with learning effect", European Journal of Operational Research, 132, 687-693, 2001.

[3] Mosheiov G., "Parallel machine scheduling with learning effect", Journal of the Operational Research Society, 52,1165-1169, 2001.

[4]Mosheiov G., Sidney J.B., “Scheduling with general job-dependent learning curves”, European Journal of Operational Research, 147, 665-670, 2003.

[5]Eren T., Güner, E. “Öğrenme etkisinin iki ölçütlü paralel makinalı çizelgeleme problemlerinde uygulanması”, YA/EM’2004, XXIV. Ulusal Kongresi, 473-475, 15-18 Haziran Gaziantep–Adana 2004.

[6]Eren, T., Güner, E., “Öğrenme etkili iki ölçütlü paralel makineli çizelgeleme problemlerinin çözümü için tamsayılı programlama modeli”, 4. İstatistik Kongresi, Antalya, 92-93, 12-15 Mayıs 2005.

[7]Eren, T., Güner, E., “A bicriteria parallel machine scheduling problem with a learning effect: Total completion times and maximum tardiness”, 9th International Research/Expert Conference “Trends in the Development of Machinery and Associated Technoloy”, Antalya,Turkey, 26-30 September 2005.

Kaynak Göster