Kümes Hayvanlarının Beslenmesinde Antibiyotiklere Alternatif Olarak Nane (Mentha piperita L.) Kullanmanın Etkileri

Kümes hayvanlarının beslemesinde verimliliği arttırmak için antibiyotiklere alternatif olabilecek yem katkı maddeleri arayışı devam etmektedir. Yapılan araştırmalar tıbbi ve aromatik bitkilerin zararlı mikroorganizmaların sindirim sistemine yerleşmesini engelleyerek sindirimi arttırdığı, bağışıklık sistemini güçlendirdiği, yemin lezzetini arttırarak yem tüketimini ve yemden yararlanmayı arttırdığını, dolayısıyla hayvanlarda performansı olumlu etkilediğini ve kanatlı beslenmesinde antibiyotiklere alternatif olarak kullanılabileceğini göstermektedir. Bu derlemede tıbbi aromatik bir bitki olan nanenin alternatif yem katkı maddesi olarak kullanılması hakkında bilgi verilecektir.

___

Abdel-Wareth, A.A.A., Lohakare, J.D., 2014. Effect of dietary supplementation of peppermint onperformance, egg quality, and serum metabolic profile of Hy-Line Brown hens during the late laying period. Animal Feed Science and Technology, 197: 114–120.

Adel, M., Amiri, A.A., Zorriehzahra, J., Nematolahi, A., Esteban, M.A. 2015. Effects of dietary peppermint (Mentha piperita) on growth performance, chemical body composition and hematological and immune parameters of fry Caspian white fish (Rutilus frisii kutum). Fish Shellfish Immunology, 45: 841-847.

Akbari, M., Torki, M., 2014. Effects of dietary chromium picolinate and peppermint essential oil on growth performance and blood biochemical parameters of broiler chicks reared under heat stress conditions. International Journal of Biometeorology, 58 (6): 1383-1389.

Allah, D.T., 2014. Mentha piperita (Peppermint) as feed additive enhanced growth performance, survival, immune response and disease resistance of Asian seabass, Lates calcarifer (Bloch) against Vibrio harveyi infection. Aquaculture, 420-421: 71-78

Aminzade, B., Karami, B., Lotfi, E., 2012a. Meat quality characteristics in Japanese quails fed with Mentha piperita plant. International Journal of the Bioflux Society, 4(1): 20-23.

Aminzade, B., Karami, B., Lotfi, E., 2012b. Growth response and carcass characteristics of Japanese quail to Mentha piperita plant supplementation. International Journal of the Bioflux Society, 4(1): 24-27.

Buğdaycı, K. E., 2008. Esansiyel Yağ ve Probiyotiğin Broylerde Performans, İmmun Sistem ve Bazı Kan Parametreleri Üzerine Etkisi. Doktora Tezi, Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Ankara, 89s.

Çelik, L., Serbester, U., Kutlu, H.R., 2010. Kanatlı Hayvanlarda Oksidatif Stres Oluşumu ve Önleme. Kümes Hayvanları Kongresi, 07-09 Ekim, Kayseri.

Çetin, T., 2008. Eterik Yağların Broylerde Besi Performansı, Bazı Kan Parametreleri İle Newcastle Hastalığı ve Infeksiyöz Bronşitis Antikor Seviyeleri Üzerine Etkisi. Doktora Tezi, Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Ankara, 86s.

Çiçek, R.T., Gökmen, C., Gürbüz, Y., 2010. Effect of watercress (Nasturtium officinale R.Br.) on egg quality, yolk colour and yolk fatty acit composition in laying hens. Arch Geflügelk, 74 (3) 178-182.

Emami, N.K., Samie, A., Rahmani, H.R., Ruiz-Feria, C.AS., 2012. The effect of peppermint essential oil and fructooligosaccharides, as alternatives to virginiamycin, on growth performance, digestibility, gut morphology and immune response of male broilers. Animal Feed Science and Technology, 175: 57-64.

Erener, G., Ocak, N., Ak, F.B., Altop, A., 2005. Nane (mentol) veya kekik (karvakrol) esans yağı ilave edilen karmalar ile yemlenen etlik piliçlerin performansları. III. Ulusal Hayvan Besleme Kongresi, 7-10 Eylül, Adana, s.58-62

Gharetappe, F. K., Hassanabadi, A., Semnaninezhad, H., Nassiry, M. R., 2015. The Effect of Dietary Tarragon (Artemisia dracunculus) and Peppermint (Mentha piperita) Leaves on Growth Performance and Antibody Response of Broiler Chickens. Iranian Journal of Applied Animal Science, 5 (2): 403-409.

Güler, T., Dalkılıç, B., 2005. Aromatik Bitkilerin Organik (Ekolojik) Hayvancılıkta Kullanım İmkânı. Doğu Anadolu Bölgesi Araştırmaları, Elazığ

Gürbüz, Y., İsmael, I. A., 2015. Effect of Peppermint and Basil as Feed Additive on Broiler Performance and Carcass Characteristics. Iranian Journal of Applied Animal Science, 6(1): 149-156.

Jamroz, D., Orda, J., Kamel C., Wiliczkiewicz, A., Wertelecki, T., Skorupinska, J., 2003. The influence of phytogenetic extracts on performance, nutrient 18 digestibility, carcass charactristics, and gut microbial status in broiler chickens, J. Anim. Feed Sci., 12: 583-596.

Karasu, K., Öztürk, E., 2014. Tıbbi ve aromatik bitkilerinkanatlılarda antioksidan ve antimikrobiyal etkileri. Turkish Journal of Agricultural and Natural Sciences. Special Issue: 2 (www.turkjans.com)

Khempaka, S., Pudpila, U., Molee, W., 2013. Effect of dried peppermint (Mentha cordifolia) on growth performance, nutrient digestibility, carcass traits, antioxidant properties, and ammonia production in broilers. J. Appl. Poult. Res., 22: 904–912.

Kutlu, T., Erdoğan, Z., 2010. Kanatlı Beslemede Fitobiyotik Yem Katkı Maddeleri. 1. Ulusal Kümes Hayvanları Kongresi, 7-9 Ekim, Kayseri. 13s.

Moure, A., Cruz, J.M., Franco, D., Dominguez, J.M., Sineiro, J., Dominguez, H., Nunez, M.J., Parajo, J.C., 2001. Natural antioxidants from residual sources. Review. Food Chemistry, 72: 145-171.

Mehri, M., Sabaghi, V., Bagherzadeh-Kasmani, F., 2015a. Mentha piperita (peppermint) in growing Japanese quails’ diet Serum biochemistry, meat quality, humoral immunity. Animal Feed Science and Technology, 206: 57–66

Mehri, M., Sabaghi, V., Bagherzadeh-Kasmani, F., 2015b. Mentha piperita (peppermint) in growing Japanese quails diet Performance, carcass attributes, morphology and microbial populations of intestine. Animal Feed Science and Technology, 207: 104–111.

Nanekarani, S., Goodarzi, M., Heidari, M., Landy, N., 2012. Efficiency of ethanolic extract of peppermint (Mentha piperita) as an antibiotic growth promoter substitution on performance, and carcass characteristics in broiler chickens. Asian Pasific Journal of Tropical Biomedicine, 2 (3):1611-1614.

Ocak, N., Erener, G., Ak, B.F., Sungu, M., Altop, A., Ozmen, A., 2008. Performance of broilers fed diets supplemented with dry peppermint (Mentha piperita) or thyme (Thymus vulgaris) leaves as growth promoter source. Czech J. Anim. Sci., 53(4):169–175

Poltowicz, K., Wezyk, S., 2001. Effect of herb supplementation in the feding of laying henson their productivity and egg quality. Roczniki Naukovve Zootechniki, 28 (2): 215-225.

Salih, Y.G., Gürbüz, Y., 2015. Sumac (Rhus coriaria L.) and Ginger (Zingiber officinale) as Feed additive in Poultry Nutrition., KSU J. Nat. Sci., 18 (3), 2015, P: 44-48

Sharifi, S.D., Khorsandi, S.H., Khadem, A.A., Salehi, A., Moslehi, H., 2013. The effect of four medicinal plants on the performance, bloodbiochemical traits and ileal microfl ora of broiler chicks. Veterınarskı Arhıv, 83(1): 69-80.

Toghyani, M., Toghayani, M., Gheisari, A., Ghalamkari, G., Mohammadrezaei, M., 2010. Growth performance, serum biochemistry and blood hematology of broiler chicks fed different levels of black seed (Nigella sativa) and peppermint (Mentha piperita). Livestck Science, 129: 173-178.

Yarnell, E., Abascal, K., 2008. Antiadhesion Herbs. Alternative & Complementary Therapie, 14 (3):139-14.

___

APA Çetin, M. (2016). Kümes Hayvanlarının Beslenmesinde Antibiyotiklere Alternatif Olarak Nane (Mentha piperita L.) Kullanmanın Etkileri . Harran Tarım ve Gıda Bilimleri Dergisi , 20 (3) , 239-246 . DOI: 10.29050/harranziraat.259119
Harran Tarım ve Gıda Bilimleri Dergisi
  • Yayın Aralığı: Yılda 4 Sayı
  • Yayıncı: Harran Üniversitesi

6.2b263

Sayıdaki Diğer Makaleler

Siverek Yöresinde Yetiştirilen Kızıl Banki ve Bastık Kabarcık Üzüm Çeşitlerinin Organik Asit ve Şeker İçeriklerinin Belirlenmesi Üzerine Bir Araştırma

Aslı POLAT, Mehmet KARAASLAN, Sadettin GÜRSÖZ

Bakteriyel İnokulant Kullanımının Silajlarda Fermantasyon Özellikleri Üzerine Etkileri

Ayfer BOZKURT KİRAZ, Hasan Rüştü KUTLU

Geleneksel ve Fabrikasyon Yöntemiyle Üretilen İsot Baharatlarının Bazı Fizikokimyasal ve Renk Özelliklerinin Belirlenmesi

Aziz KORKMAZ, Mustafa Hakkı AYDOĞDU, Nusret MUTLU, Ahmet Ferit ATASOY

Kümes Hayvanlarının Beslenmesinde Antibiyotiklere Alternatif Olarak Nane (Mentha piperita L.) Kullanmanın Etkileri

Mehmet ÇETİN

Mardin İli Zeytin Bahçelerinde Zeytin Pamuklubiti [Euphyllura straminea Loginova (Hemiptera: Psyllidae)]’nin Doğal Düşmanları ve Önemli Türlerin Popülasyon Değişimi

Mehmet KAPLAN, İnanç ÖZGEN, Tarkan AYAZ

Bazı Bacillus thuringiensis (Berliner) (Bacillales: Bacillaceae) İzolatlarının Yponomeuta malinellus Zell. (Lepidoptera: Yponomeutidae) ve Cydia pomonella L. (Lepidoptera: Tortricidae) Larvaları Üzerine İnsekdisidal Etkileri

Ömer ERTÜRK

Kırsal Alanda Sosyal Destek Projesi (Kasdep) Kapsamında Kurulan Damızlık Sığır Yetiştiriciliği Kooperatiflerinin Genel Durumu, Sorunları ve Çözüm Önerileri (Şanlıurfa Örneği)

Gönül SEVİNÇ, Turan BİNİCİ

The Effect of Improvised Media and Gelling Agents on In Vitro Germination of Cotton (Gossypium hirsutum. L.)

Allah BAKHSH, Emine ANAYOL, Ayten Kübra TÜRKMEN, Sebahattin ÖZCAN

Bazı Gül ve Kuşburnu Türlerinde (Rosa ssp.) Stoma Özellikleri ve Yoğunluğunun Görüntü Analizi Yöntemi ile Belirlenmesi

Şevket ALP, Ferit ÇELİK, Nurhan KESKİN

Farklı Kurutma Teknikleri ve Ön İşlem Uygulamaları ile Kurutulmuş Soğanların Rehidrasyon Kapasitelerinin Artırılması

Mehmet KARAASLAN, Ali YILDIRIM, Hasan VARDİN