Bakteriyel İnokulant Kullanımının Silajlarda Fermantasyon Özellikleri Üzerine Etkileri

Silaj yapımında son yıllar da silaj katkı maddesi olarak laktik asit bakterileri içeren ve bakteriyel inokulant ya da mikrobiyal inokulant olarak isimlendirilen bakteri kültürlerinden yoğun bir şekilde yararlanılmakta ve bu katkılar biyoteknolojik silaj katkıları olarak kabul edilmektedir. Laktik asit bakterilerince üretilen, laktik asit ile pH düşer ve sulu yemler zararlı mikroorganizmalardan korunmuş olur. Lactobacillus plantarum silajda istenen düzeyde fermantasyon oluşumunu sağlayan ve silaj açıldıktan sonra silajın kalitesinin korunması için gereksinim duyulan en önemli mikroorganizmadır. Çoğu silaj inokulantları orijinini bitki materyalinden alan Lactobacillus plantarum suşlarından alır. Hayvancılığı gelişmiş ülkelerde kullanımı çok yaygın olan silaj inokulantları özellikle silaj üretiminde, silo içerisinde fermantasyonun hızlı ve istenilen düzeyde gelişmesi, yüksek kaliteli silaj eldesi amacıyla kullanılmaktadır. Ayrıca, zor silolanabilen yeşil yemlerin silolanmasında silaj inokulantlarının kullanımını giderek yaygınlaşmaktadır. 

___

Aksu, T., Baytok, E., Bolat, D. 2003. Bir bakteriyal silaj inokulantının mısır silajının fermantasyonu ve ham besin maddelerinin sindirilme derecelerine etkisi. II. Ulusal Hayvan Besleme Kongresi, 18-20 Eylül 2003, Konya, s. 453-455.

Basmacığolu, H., Ergül, M., Karaayvaz, K. 2003. Mısır silajında katkı maddesi olarak bakteri+enzim karışımı kullanımının silaj fermantasyonu ile aerobik dayanıklılık üzerine etkisi. II. Ulusal Hayvan Besleme Kongresi, 18-20.

Baytok, E., Aksu, T., Karslı, M.A., Muruz, H. 2003. Formik asit, melas ve inokulant katkılarının mısır silajının bileşimi, rumen fermantasyonu, organik madde sindirilebilirliği ve mikrobiyal protein sentezine etkileri. 1. silajların bileşimi ve fermantasyonu. II. Ulusal Hayvan Besleme Kongresi, 18-20 Eylül 2003. Konya, s. 42-46.

Baytok, E., Aksu, T., Karslı, M.A., Muruz, H. 2005. The effects of formic acid, molasses and inoculant as silage additives on corn silage composition and ruminal fermentation characteristics in sheep. Turk. J. Vet. Anim. Sci., 29: 469-474,

Bolsen, K.K., Ashbell, G., Veinberg, Z.G. 1996. Silage fermentation and silage addi/ives. Feed Conservation Laboratory, Agricultural Research Organization, The Volcani Center, Bet Dagan 50250, Israel.

Filya, I., Ashbell, G., Hen, Y., Weinberg, Z.G. 2000. The effect of bacterial inoculants on the fermentation and aerobic stability of whole crop wheat silage. Animal Feed Science and Technology, 88: 39-46.

Filya, I. 2002. The effects of lactic acid bacterial inoculants on the fermentation aerobic stability and in situ rumen degradability characteristics of maize and sorghum silages. Turkısh Journal of Veterinary and Animal Sciences, 26 (4): 815-823.

Filya, I. 2003a. The effect of Lactobacillus buchneri, with or without homofermentative lactic acid bacteria, on the fermentation, aerobic stability and ruminal degradability of wheat, sorghum and maize silages. Journal of Applied Microbiology, 95: 1080-1086.

Filya, I. 2003b. The Effect of Lactobacillus buchneri and Lactobacillus plantarum on the Fermentation, Aerobic Stability, and Ruminal Degradability of Low Dry Matter Corn and Sorghum Silages. J. Dair. Sci., 86: 3575-3581.

Filya, İ., Sucu, E., Hanoğlu, H. 2003. Bakteriyal inokulantların küçük plastik balya mısır silajlarının fermantasyon özellikleri ve besleme değerleri üzerindeki etkileri. II. Ulusal Hayvan Besleme Kongresi, 18-20 Eylül 2003, Konya, s. 230-233.

Filya, I., Sucu, E., Karabulut, A. 2004. The effect of propionic bacterium acidipropionici, with or Lactobacillus plantarum, on the fermentation and aerobic stability of wheat, sorghum and maize silages. J. Appl. Microbiol., 97: 818-826.

Filya, I., Sucu, E., 2007. The Effect of bacterial inoculants and a chemical preservative on the fermentation and aerobic stability of whole-crop cereal silages. Asian-Aust. J. Anim. Sci., 20 (3): 378-384.

Jalč, D., Lauková, A., Pogány Sımonová, M., Váradyová, Z., Homolka, P., 2009. Bacterial inoculant effects on corn silage fermentation and nutrient composition. Asian-Aust. J. Anim. Sci., 22 (7): 977-983.

Kleinschmit, D.H., Schmidt, Rj, Kung, L. 2005. The effect of various antifungal additives on the fermentation and aerobic stability of corn silage. J. Dairy Sci., 88: 2130-2139.

Kung, L, Chen, J.H., Kreck, M., Knutsen, K. 1993. Effect of microbial inoculants on the nutritive value of corn silage for lactating dairy cows. J. Dairy Sci., 76: 3763-3770.

Kutlu H.R. 2002. Tüm Yönleriyle Silaj Yapımı ve Silajla Besleme. Çukurova Üniversitesi, Balcalı-Adana.

Merry, R. J., Cussen, R. F., Mackenna, A. P., Wıllıams, J., Tweed, S. 1993. The effect of different inoculants on fermentation and proteolsis in silages of differing perrinial ryegrass and white clover content. Proc. 10 th Int. Conf. Silage, 83-84.

Muck, R. E. 2004. Effect of corn silage inoculants on aerobic stability. American Society of Agricultural Engineers. ISSN 0001−2351. Vol. 47(4): 1011−1016.

Ohmomo, S., Nitisinprasert, S., Hiranpradit, S. 2002. Silage-making and recent trend of dairy farming in Thailand. JARQ, 36(4): 227-234.

Özdüven, M.L., Kursun Onal, Z., Koc, F. 2010. The effects of bacterial inoculants and/or enzymes on the fermentation, aerobic stability and in vitro dry and organic matter digestibility characteristics of triticale silages. Kafkas Univ. Vet. Fak. Derg., 16 (5): 751-756.

Özdüven, M.L., Koç, R., Yurtman, İ.Y. 1999. Mikrobiyal katkı maddelerinin mısır silajında kalite ve aerobik dayanıklılık üzerindeki etkileri. Tarım Bilimleri Dergisi, 5 (3): 7-12.

Polat, C., Koç, F., Özdüven, M.L. 2005. Mısır silajlarında laktik asit bakterileri ve laktik asit bakteri+enzim karışımı inokulantların fermantasyon ve toklularda ham besin maddelerinin sindirilme dereceleri üzerine etkileri. J. Tekirdağ Agricultural Faculty, 2: 13-22.

Ranjıt, N.K., Kung, JR. 2000. The effect of Lactobacillus buchneri, Lactobacillus plantarum, or a chemical preservative on the fermentation and aerobic stability of corn silage. J. Dairy Sci., 83(3): 526−535.

Sanderson, M. A., 1993. Aerobic stability and in vitro fiber digestibility of microbially inoculated corn and sorghum silages. J. Anim. Sci., 71: 505-514.

Sebastian, S., Phillip, L.E., Fellner, V., Idziak, E.S. 1996. Comparative assessment of bacterial inoculation and propionic acid treatment on aerobic stability and microbial populations of ensiled high-moisture ear corn. J. Anim. Sci., 74: 447-456.

___

APA Bozkurt Kiraz, A. & Kutlu, H. R. (2016). Bakteriyel İnokulant Kullanımının Silajlarda Fermantasyon Özellikleri Üzerine Etkileri . Harran Tarım ve Gıda Bilimleri Dergisi , 20 (3) , 230-238 . DOI: 10.29050/harranziraat.259118
Harran Tarım ve Gıda Bilimleri Dergisi
  • Yayın Aralığı: Yılda 4 Sayı
  • Yayıncı: Harran Üniversitesi

6.2b263

Sayıdaki Diğer Makaleler

Bakteriyel İnokulant Kullanımının Silajlarda Fermantasyon Özellikleri Üzerine Etkileri

Ayfer BOZKURT KİRAZ, Hasan Rüştü KUTLU

Kırsal Alanda Sosyal Destek Projesi (Kasdep) Kapsamında Kurulan Damızlık Sığır Yetiştiriciliği Kooperatiflerinin Genel Durumu, Sorunları ve Çözüm Önerileri (Şanlıurfa Örneği)

Gönül SEVİNÇ, Turan BİNİCİ

Bazı Bacillus thuringiensis (Berliner) (Bacillales: Bacillaceae) İzolatlarının Yponomeuta malinellus Zell. (Lepidoptera: Yponomeutidae) ve Cydia pomonella L. (Lepidoptera: Tortricidae) Larvaları Üzerine İnsekdisidal Etkileri

Ömer ERTÜRK

Kümes Hayvanlarının Beslenmesinde Antibiyotiklere Alternatif Olarak Nane (Mentha piperita L.) Kullanmanın Etkileri

Mehmet ÇETİN

Mardin İli Zeytin Bahçelerinde Zeytin Pamuklubiti [Euphyllura straminea Loginova (Hemiptera: Psyllidae)]’nin Doğal Düşmanları ve Önemli Türlerin Popülasyon Değişimi

Mehmet KAPLAN, İnanç ÖZGEN, Tarkan AYAZ

Geleneksel ve Fabrikasyon Yöntemiyle Üretilen İsot Baharatlarının Bazı Fizikokimyasal ve Renk Özelliklerinin Belirlenmesi

Aziz KORKMAZ, Mustafa Hakkı AYDOĞDU, Nusret MUTLU, Ahmet Ferit ATASOY

The Effect of Improvised Media and Gelling Agents on In Vitro Germination of Cotton (Gossypium hirsutum. L.)

Allah BAKHSH, Emine ANAYOL, Ayten Kübra TÜRKMEN, Sebahattin ÖZCAN

Siverek Yöresinde Yetiştirilen Kızıl Banki ve Bastık Kabarcık Üzüm Çeşitlerinin Organik Asit ve Şeker İçeriklerinin Belirlenmesi Üzerine Bir Araştırma

Aslı POLAT, Mehmet KARAASLAN, Sadettin GÜRSÖZ

Bazı Gül ve Kuşburnu Türlerinde (Rosa ssp.) Stoma Özellikleri ve Yoğunluğunun Görüntü Analizi Yöntemi ile Belirlenmesi

Şevket ALP, Ferit ÇELİK, Nurhan KESKİN

Farklı Kurutma Teknikleri ve Ön İşlem Uygulamaları ile Kurutulmuş Soğanların Rehidrasyon Kapasitelerinin Artırılması

Mehmet KARAASLAN, Ali YILDIRIM, Hasan VARDİN