Güneydoğu Anadolu Bölgesinde Mercimek Üretiminde Yakıt Tüketimine Bağlı Olarak Gerçekleşen Karbondioksit Emisyonlarının Değerlendirilmesi

Küresel iklim değişikliği nedeniyle, tarımsal üretim sistemleri için sera gazı analizlerinin enerji analizleriyle birlikte yapılması giderek yaygınlaşmaktadır. Bu çalışmada, Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde (GDAB) kuru koşullarda kırmızı mercimek üretiminde yakıt tüketimine bağlı olarak gerçekleşen karbondioksit (CO2) emisyonları değerlendirilmiştir. GDAB’nde yer alan illerde toplam 165 kırmızı mercimek üreticisi ile yüz yüze anket yapılmış ve üretim işlemlerinde yakıt tüketimine ilişkin veriler toplanmıştır. Kırmızı mercimek üretimi sonucunda açığa çıkan CO2 emisyonlarının belirlenmesi için yapılan hesaplamalarda, Hükümetlerarası İklim Değişikliği Panelinde (IPCC) önerilen, yakıt esaslı CO2 emisyonu hesaplama yöntemi dikkate alınmıştır. GDAB’nde kırmızı mercimek üretiminde farklı tarla uygulamaları için birim üretim alanı (ha) başına toplam yakıt ve yağ tüketimi 144.34 l ha-1 gerçekleşmektedir. Birim üretim alanında toplam yakıt ve yağ tüketimi, 5356.05 MJ ha-1 enerji kullanımına karşılık gelmekte ve bu tüketim sonucunda hektar başına toplam 396.38 kgCO2 ha-1 emisyonu gerçekleşmektedir. GDAB’nde kırmızı mercimek üretiminde özgül yakıt tüketimi 0.137 l kg-1, özgül enerji üretkenliği 0.196 kg MJ-1, özgül CO2 emisyonu 0.378 kgCO2 kg-1, özgül tane verimi 7.27 kg l-1, özgül enerji tüketimi 5.1 MJ kg-1 ve özgül verim 2.65 kg kgCO2-1 olarak belirlenmiştir.

Assessment of carbon dioxide emissions due to fuel consumption in lentil production in Southeastern Anatolia Region

Due to global climate change, greenhouse gas analyzes for agricultural production systems are becoming more common with energy analyzes. In this study, carbon dioxide (CO2) emissions in the South Eastern Anatolian Region (GDAB) due to fuel consumption in dry lentil production were evaluated. A total of 165 face-to-face surveys were conducted with a total of 165 red lentils producers in GDAB and data were collected on fuel consumption in production processes. The calculations to determine the CO2 emissions released as a result of red lentil production are based on the proposed method of calculation of the fuel-based CO2 emissions in the Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC). The total fuel and oil consumption per unit production area (ha) for different field applications in red lentil production is 144.34 l ha-1 in GDAB. The total fuel and oil consumption in unit production corresponds to 5356.05 MJ ha-1 of energy consumption, resulting in a total of 396.38 kg CO2 emissions per hectare. The specific fuel consumption, the specific energy productivity, the specific CO2 emission, the specific grain yield, the specific energy consumption and the specific yield in the production of red lentils in GDAB were determined to be 0.137 l kg-1, 0.196 kg MJ-1, 0.378 kgCO2 kg-1, 7.27 kg l-1, 5.1 MJ kg-1 and 2.65 kg kgCO2-1, respectively.

___

American Society of Agricultural Engineers. (1994). Agricultural machinery management. ASAE Standards (AP 391.1), 34th Ed. American Society of Agricultural Engineers, St. Joseph, MI, 49085-9659, USA.

Global Carbon Project. (2017). An annual update of the global carbon budget and trends. Published 13 November 2017.

Intergovernmental Panel on Climate Change. (1996). Guidelines for national greenhouse gas inventories. Volume 2, Section 1.

Intergovernmental Panel on Climate Change. (2011). Renewable energy sources and climate change mitigation. Special Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change. Edenhofer, O., Madruga, P.R., Sokona, Y. Cambridge University Press, 1076 pp.

Intergovernamental Panel on Climate Change. (2013). Climate change 2013: The physical science basis. In T. F. Stocker et al. (Eds.), Contribution of Working Group I to the Fifth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change, Cambridge University Press: New York, NY, 1535 pp.

Li, G. (2016). Sensible heat thermal storage energy and exergy performance evaluations. Renewable and Sustainable Energy Reviews, 53, 897-923.

Özer, Y.E. (2016). Türkiye'nin yenilenebilir ve temiz enerjisi ve ABD, Çin ve Avrupa Birliğiyle karşılaştırmalı analiz. Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 9(1), 137-155.

Öztürk, H.H. (2010). Tarımsal üretimde enerji yönetimi. Hasat Yayınevi, İstanbul.

Öztürk, H.H, & Vulkan, E.V. (2017). Türkiye’de buğday ve mısır üretiminde yakıt tüketimine bağlı olarak gerçekleşen karbondioksit emisyonlarının değerlendirilmesi. 4. Uluslararası Multidisipliner Avrasya Kongresi. (pp. 13-23) 23-25 Ağustos, Roma, İtalya.

Sabancı, A., Başçetinçelik, A., Özgüven, F., Öztürk, H.H., & Say, S. (2010). Tarım Makinaları 1. (Editör: S.M. SAY), Nobel Kitabevi, Adana.

Tubiello, F., Salvatore,. N., Rossi, S., Ferrara, A., Fitton, N., & Smith, P. (2013). The FAOSTAT database of greenhouse gas emissions from agriculture. Environmental Research Letters, 8(1), 150-159.

Türkiye İstatistik Kurumu. (2016). Bitkisel üretim istatistikleri. Ankara.

Yamane, T. (1967). Elementary sampling theory. Prentice Hall Englewood Cliffs. (pp. 367). USA.

YE. (2018). http://yesilekonomi.com/iklim/Erişim tarihi: 24.05.2018.

Yılmaz, M.Ö. (2005). Yeraltı Termal Enerji Depolamada Kullanılan Farklı Dolgu maddelerinin termal özelliklerinin araştırılması. Yüksek Lisans Tezi, Çukurova Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Adana.

___

APA Küsek, G. (2018). Güneydoğu Anadolu Bölgesinde Mercimek Üretiminde Yakıt Tüketimine Bağlı Olarak Gerçekleşen Karbondioksit Emisyonlarının Değerlendirilmesi . Harran Tarım ve Gıda Bilimleri Dergisi , 22 (4) , 572-584 .
Harran Tarım ve Gıda Bilimleri Dergisi
  • Yayın Aralığı: Yılda 4 Sayı
  • Yayıncı: Harran Üniversitesi

6.6b290

Sayıdaki Diğer Makaleler

Silisyumun Çilek Bitkisinde Tuz Stresine Etkileri

Servet ARAS, Ahmet EŞİTKEN

Ses Dalgaları ile Hücrelerde Geri Dönülmez DNA Hasarları Oluşturmak Mümkün müdür?

Murat DİKİLİTAŞ, M. Vehbi BALAK, Eray ŞİMŞEK, Sema KARAKAŞ DİKİLİTAŞ

Domates (Solanum Lycopersicum L.) Yetiştiriciliğinde Üretici ve Çeşit Faktörünün Bitki Besin Maddesi Konsantrasyonu Üzerine Etkisi

Gafur GÖZÜKARA, Mustafa KAPLAN

Susam ve Yer Fıstığı ile Zenginleştirilmiş Pekmez Karışımlarının Fiziksel ve Biyoaktif Özelliklerinin Belirlenmesi

Başak KAYA, Funda SÖKMEN, Sema SARIDANİŞMENT, Hamza ALAŞALVAR, Mustafa ÇAM

Çörekotu (Nigella sativa L.) Çeşit ve Popülasyonlarının Karakterizasyonu: I. Tarımsal Özellikler

İslim KOŞAR, Abdulhabip ÖZEL

Glutensiz Ekmekte Nohut Mayası Kullanımının Etkileri

Nazlı ŞAHİN, Mehmet KOYUNCU, Abdulvahit SAYASLAN

GAP Bölgesinde Yetiştirilen Bazı Zeytin Çeşitlerinin Kendine Verimlilik Durumlarının Belirlenmesi

Şehnaz KORKMAZ, Bekir Erol AK

Bazı Durum Buğday Çeşitlerinin Kurağa Mukavemet Yönünden Toprak Altı ve Üstü Organlarının İncelenmesi

Nefise EREN ÜNSAL, Mehmet Hanif TÜRKER, Gökhan AKKAYA

Güneydoğu Anadolu Bölgesinde Mercimek Üretiminde Yakıt Tüketimine Bağlı Olarak Gerçekleşen Karbondioksit Emisyonlarının Değerlendirilmesi

Gürsel KÜSEK

Yüzey ve Yüzeyaltı Damla Sulamanın Toprakta Nem Değişimi ve Toprak Su Tansiyonuna Etkisi

Öner ÇETİN, Neşe ÜZEN