Yüzey ve Yüzeyaltı Damla Sulamanın Toprakta Nem Değişimi ve Toprak Su Tansiyonuna Etkisi

Bu araştırma, pamukta yüzey damla (YD) ve yüzeyaltı damla (YAD) sulamada, bitkinin günlük FAO-Penman-Monteith (PM) yöntemine göre tahmin edilen su tüketimine dayalı sulama uygulamalarına göre, farklı toprak derinliklerine yerleştirilen tansiyometrelerin  sulama zamanının ve eşik toprak su tansiyon değerinin tespit edilmesi amacıyla yapılmıştır. Deneme 2016 ve 2017 yılında Diyarbakır ilinde yürütülmüştür. YD ve 40 cm derinlikteki YAD sulamada PM yöntemine göre günlük bitkinin tahmin edilen su tüketiminin tamamının sulama suyu olarak uygulandığı parsellerde 15 ve 45 derinliğe yerleştirilen tansiyometrelerde sulama öncesi ve sonrası her 5 günde bir okumalar yapılmıştır. Elde edilen sonuçlara göre, YD sulamada, eğer tansiyometre 15 cm derinliğe yerleştirilirse 55 cb, 45 cm derinliğe yerleştirilirse 47 cb olduğunda sulama zamanının geldiği ve sulamanın yapılması gerektiği tespit edilmiştir. YAD sulamada ise, eğer tansiyometre 15 cm derinliğe yerleştirilirse 52 cb, 45 cm derinliğe yerleştirilirse 45 cb olduğunda sulama zamanının geldiği ve sulamanın yapılması gerektiği söylenebilir. Her iki sulama yönteminde de tüketilmesine izin verilen su düzeyinin yaklaşık % 40 olduğu tespit edilmiştir. 

Effects of surface and subsurface drip irrigation on soil water moisture variation and soil-water tension

This study was carried out to determine irrigation time and the treshold value of soil-water tension using tensiometers placed into the different soil depths at surface drip (SDI) and subsurface drip irrigation (SSDI) systems for cotton. The irrigation was scheduled according to the real water evapotranspiration of plants based on  FAO-Penman-Monteith (PM) method. The experiment was performed in cotton growing seasons of 2016 and 2017. The values of tension were read for each 5 days before and after irrigation at the tensiometers placed into the soil depth of 15 and 45 cm for SDI and SSDI placed into the soil depth of 40 cm.  The values of tensiometers could be considered to be 55 and 47 cb in  the soil depths of 15 and 45 cm for irrigation time and SDI, respectively. In SSDI, the irrigation time should be considered to be  52 and 45 cb of tensiometer readings for the soil depths of 15 and 45 cm, respectively. In addition, management allowed deficit in both drip irrigation systems, SDI and SSDI, was determined to be 40 %. 

___

Allen, R. G., Pereira L.S., Raes, D., Smith, M. 1998. Crop evapotranspiration: Guidelines for computing crop water requirements. United Nations Food and Agriculture Organization, Irrigation and Drainage Paper 56, Rome.

Alveraz-Reyna, V.P. 1991. Growth and development of tree cotton cultivars of contasting plant types differenatilaly irrigated trough a drip irrigation system. Abstract of thesis, 51: 9, New Mexico State University, USA

Ayars, J.E., Phene, C.J., Hutmacherc, R.B., Davisa, K.R., Schonemana, R.A., Vaila, S.S., Meadd, R.M., 1999. Subsurface drip irrigation of row crops: a review of 15 years of research at the Water Management Research Laboratory. Agricultural Water Management 42 (1999) 1-27

Ayars, J.E., Schoneman, R.A., Soppe, R.W., Mead, R.M. 1998. Irrigating cotton in the presence of shallow ground water, drainage in the 21st century: Food production and the environment., Proc. Seventh Int. Drainage Symposium, ASAE, Orlando, FL, March, pp. 82-89

Çetin, Ö., 1997. Harran Ovası koşullarında tansiyometrelerin pamuk sulama zamanının saptanmasında kullanılması. 6. Ulusal Kültürteknik Kongresi, 5-8 Haziran, 1997, Kirazlıyayla, Bursa, 324-332

Çetin, Ö., 2003. Toprak-Su İlişkileri ve Toprak Suyu Ölçüm Yöntemleri. T.C. Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı, Köy Hizmetleri Genel Müd. Eskişehir Araş. Enst. Müd. Genel Yayın No: 258, Teknik Yayın No: 25, 100 S., Eskişehir, 2003.

Çetin, Ö., Bilgel, L. 2002. Effects of different irrigation methods on shedding and yield of cotton. Agricultural Water Management, 54, 1-15

Çetin, Ö., Üzen, N., Temiz, M.G., Sessiz, A. 2013. Güneş enerjisi kullanarak damla sulama ile sulanan pamukta fertigasyonda azotlu gübre yönetimi. Dicle Üni. Bilimsel Araştırmalar Koordinatörlüğü (Proje No: ZF-10-166) Desteklenen Araştırma Sonuç Raporu, Diyarbakır

Harem, E. 2010. Türkiye’de tescil edilen pamuk çeşitleri. TAGEM, GAP Toprak-Su Kaynakları ve Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü, Yayın No: 165, Şanlıurfa

Kang, Y., Wang, R. Wan, S., Hu, W., Jiang, S., Liu, S. 2012. Effects of different water levels on cotton growth and water use through drip irrigation in an arid region with saline ground water of Northwest. Agricultural Water Management, 109: 117– 126. China.

Kara, C., Gündüz, M. 1998. GAP Bölgesi Harran Ovası koşullarında kısıntılı sulama suyu uygulamasının pamuk verimine etkisinin saptanması“. Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü, APK Dairesi Başkanlığı, Toprak ve Su Kaynakları Araştırma Şube Müd. Yayın No: 106, Ankara, pp. 285-301

Karademir, Ç., Karademir, E., Doran, İ., Altıkat, A. 2005. Diyarbakır ekolojik koşullarında farklı azot ve fosfor uygulamalarının pamukta verim ve lif teknolojik özelliklerine etkisi. GOÜ Ziraat Fak. Dergisi, 2005, 22(1), 55-61

Keller, J., Bliesner, R.D. 1990. Sprinkle and Trickle irrigation. Chapman and Hall, 115 Fifth Avenue, New York, NY 10003

Marsh, A.W. 1966. Tansiyometreler ve kullanışları hakkında bazı soru ve cevaplar. (Çeviri: O. Tekinel), Ziraat Makineleri Dergisi Yıl: 1966, Sayı: 15, Ankara

Özer, M.S. 1992. “Harran Ovası koşullarında pamuğun fosforlu gübre isteği”. Köy Hizmetleri Şanlıurfa Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü Yayınları Genel Yayın No: 71, Rapor Seri No: R-47, Şanlıurfa.

Özer, S.M., Dağdeviren, İ. 1986. “Harran Ovası koşullarında pamuğun azotlu gübre isteği”. Köy Hizmetleri Araştırma Enstitüsü Yayınları, Yayın No:25, Rapor Serisi No:17, Şanlıurfa

Smith, R.B., Oster, J.D., Phene, C.J. 1991. Subsurface drip produced the highest net return in the Westlands study area. Cal. Agric. 45, 8±10

Şener, S. 1985. Menemen koşullarında tansiyometreler ve alçı bloklarının pamuk ve bağın sulama zamanının saptanmasında kullanılması. Menemen Bölge TOPRAK-Su araş. Enst., Yayın No: 114, Rapor Serisi:77, Menemen

Şener, S., 1985. Menemen KoĢullarında Tansiyometrelerin ve Alçı Bloklarının Pamuk ve Bağın Sulama Zamanlarının Saptanmasında Kullanılması. Menemen Bölge TOPRAKSU Araştırma Enst. Yayınları, Gen. Yayın No: 114, Rapor Serisi NO: 77, Menemen, İzmir, 37 S.

___

APA Çetin, Ö. & Üzen, N. (2018). Yüzey ve Yüzeyaltı Damla Sulamanın Toprakta Nem Değişimi ve Toprak Su Tansiyonuna Etkisi . Harran Tarım ve Gıda Bilimleri Dergisi , 22 (4) , 461-470 .
Harran Tarım ve Gıda Bilimleri Dergisi
  • Yayın Aralığı: Yılda 4 Sayı
  • Yayıncı: Harran Üniversitesi

5.8b238

Sayıdaki Diğer Makaleler

Ses Dalgaları ile Hücrelerde Geri Dönülmez DNA Hasarları Oluşturmak Mümkün müdür?

Murat DİKİLİTAŞ, M. Vehbi BALAK, Eray ŞİMŞEK, Sema KARAKAŞ DİKİLİTAŞ

Bazı Durum Buğday Çeşitlerinin Kurağa Mukavemet Yönünden Toprak Altı ve Üstü Organlarının İncelenmesi

Nefise EREN ÜNSAL, Mehmet Hanif TÜRKER, Gökhan AKKAYA

Bazı Soya Fasulyesi (Glycine max. L.) Çeşitlerinin Yüksek Rakımlarda Verim ve Verim Unsurlarının Belirlenmesi

Erkan BOYDAK, Büşra KAYANTAŞ, Ferat ACAR, Rıdvan FIRAT

Susam ve Yer Fıstığı ile Zenginleştirilmiş Pekmez Karışımlarının Fiziksel ve Biyoaktif Özelliklerinin Belirlenmesi

Başak KAYA, Funda SÖKMEN, Sema SARIDANİŞMENT, Hamza ALAŞALVAR, Mustafa ÇAM

Güneydoğu Anadolu Bölgesinde Mercimek Üretiminde Yakıt Tüketimine Bağlı Olarak Gerçekleşen Karbondioksit Emisyonlarının Değerlendirilmesi

Gürsel KÜSEK

Türkiye’de Arı Ürünleri Paketleyen İşletmelerin Sosyal ve Ekonomik Yapısı

Vedat CEYHAN, Selime CANAN

Effects of Magnesium Sources and Levels on Performance, Carcass Traits and Meat Quality in Broiler

Rabia GÖÇMEN, Gülşah KANBUR, Yusuf CUFADAR

Silisyumun Çilek Bitkisinde Tuz Stresine Etkileri

Servet ARAS, Ahmet EŞİTKEN

Enzim Ön Uygulamasının Siyah Üzüm ve Ahududu Sularının Fiziksel ve Kimyasal Özellikleri, Toplam Fenolik Madde İçeriği ve Toplam Antioksidan Kapasitesi Üzerine Etkisi

Ezgi AYDIN, Özge SARIKAYA, Gizem ÇATALKAYA, Derya KAHVECİ

Çörekotu (Nigella sativa L.) Çeşit ve Popülasyonlarının Karakterizasyonu: I. Tarımsal Özellikler

İslim KOŞAR, Abdulhabip ÖZEL