Entegre zararlı yönetimi ve gelişmekte olan ülkelerdeki durumu

Tarımsal zararlılar her yıl dünya genelinde milyarlarca dolar zarara neden olmaktadır. Bu zararlılar ile mücadelede, uzun yıllardan beri yoğun olarak pestisitler kullanılmaktadır. Ancak pestisitlerin yoğun ve bilinçsiz kullanımının çevre ve insan sağlığına olan olumsuz etkilerinin farkedilmesi ile pestisit kullanımını azaltacak yeni mücadele stratejileri geliştirilmeye başlanmıştır. Entegre zararlı yönetimi (EZY), bu stratejiler arasında en çok benimseneni olmuştur. EZY stratejileri, ülkelerin gelişmişlik düzeyine göre farklılık göstermektedir. Gelişmiş ülkelerin neredeyse tamamı tarafından uygulanan bu sistem, maalesef en çok ihtiyaç duyulan gelişmekte olan ülkelerde ise istenen düzeyde benimsenmemiştir. Bu derlemenin amacı; EZY sistemlerinin yıllar içerisindeki gelişimi, ülkemizde ve diğer gelişmekte olan ülkelerde yapılan EZY çalışmaları ve bu stratejilerin yaygınlaşmasının önündeki engeller hakkında bilgiler vermektedir.

Integrated pest management and its status in developing countries

Agricultural pests cause billions of dollars economic losses worldwide annually. Pesticides have been used intensively for many years in control of these pests. However, it has been noticed that intensive and unconscious use of pesticides has negative effects both on environment and human also human health. In order to reduce this intensive pesticide usage, novel control strategies have been begun to develop. Integrated pest management (IPM) has been the most adopted system among them. IPM strategies differ according to the development level of the countries. This system, which is applied by almost all of the developed countries commonly, but, unfortunately, it is not adopted at the desired level in developing countries where it is most needed. The purpose of this review is to provide information about the progress of the IPM systems over the years and IPM studies in our country and other developing countries and obstacles to its widespread adoption.

___

Akkaya, F., Yalçın, R., Özkan, B., 2006. Good agricultural practices and its implementation in Turkey. Acta Horticulturae, 699: 47–52.

Alston, D.G., 2011. https://digitalcommons.usu.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=2754&context=extension_curall. Access date:15.01.2018

Anonim, 2017. http://dumanlarziraat.com/2017/08/10/entegre-mucadele/?lang=ua. Erişim tarihi: 10.01. 2018

Bajwa, W.I., Kogan, M., 2002. Compendium of IPM definitions (CID) - What is ipm and how is it defined in the worldwide literature? IPPC Publication No. 998, Integrated Plant Protection Center (IPPC), Oregon State University, Corvallis, OR 97331, USA.

Barfield, C.S., Swisher, M.E., 1994. Integrated pest management: ready for export? Historical context and internationalization of IPM. Food Reviews International, 10(2): 215-267.

Bayraktar, Ö.V., Saner, G., 2010. Ege bölgesinde entegre mücadele programı uygulanan örtüaltı domates yetiştiriciliğinin teknik ve ekonomik özelliklerinin incelenmesi: Muğla ili örnek olayı. Türkiye IX. Tarım Ekonomisi Kongresi, 22-24 Eylül, pp. 143-150, Şanlıurfa, Türkiye.

Birch, A.N.E., Begg, G.S., Squire, G.R., 2011. How agro-ecological research helps to address food security issues under new IPM and pesticide reduction policies for global crop production systems. Journal of Experimental Biology, 62(10): 3251–3261.

Carson, R., 1962. Silent spring. Riverside press, Boston, 368 pp.

Ceylan, C., Köksal, O., Kutlar, I., 2010. Determination of effectice factors on adoption of integrated pest management practices. Journal of Environmental Protection and Ecology, 11 (2): 709-717.

Culliney. T., 2014. Crop Losses to Arthropods “ Alınmıştır: Integrated Pest Management. (Ed) Pimentel, D., Peshin, R., Springer, Dordrecht, Holland, 201-225pp.Dasgupta, S., Meisner, C., Wheeler, D., 2007. Is environmentally friendly agriculture less profitable for farmers? Evidence on integrated pest management in Bangladesh. Review of Agricultural Economics, 29(1): 103-118.

Delen, N., Kınay, P., Yıldız, F., Yıldız, M., Altınok, H.H., Uçkun, Z., 2010. Türkiye tarımında kimyasal savaşımın durumu ve entegre savaşım olanakları. VII. Türkiye Ziraat Mühendisliği Teknik Kongresi, 11-15 Ocak, s. 609-625, Ankara, Türkiye.

Demirci, F., Erdoğan, C., Tatlıdil, F.F., 2005. Ankara ili ayaş ve nallıhan ilçelerinde domates üretim alanlarında zirai mücadele uygulamaları. Tarım Bilimleri Dergisi, 11(4): 422-427.

Ehler, L.E., 2006. Integrated Pest Management (IPM): Definition, historical development and implementation, and the other IPM. Pest Management Science, 62(9): 787–789.

FAO, 2017. http://www.fao.org/state-of-food-security-nutrition/en/. Access Date: 24.01.2018

Fenemore, P.G., Norton, G.A., 1985. Problems of implementing improvements in pest control: a case study of apples in the UK. Crop protection, 4(1):51-70.

GTHB, 2018. http://www.tarim.gov.tr. Erişim tarihi: 05.02.2018.

Gül, M., Akpınar, M.G., Demircan, V., Yilmaz, H., Bal, T., Arıcı, Ş.E., Polat, M., Örmeci Kart, M.Ç., Acar, M., 2016. Economic analysis of integrated pest management in cherry cultivation. Scientific Papers Series Management, Economic Engineering in Agriculture and Rural Development, 16(2): 165-178.

Gül, M., Akpınar, M.G., Demircan, V., Yilmaz, H., Bal, T., Arıcı, Ş.E., Polat, M., Şan, B., Eraslan, F., Örmeci Kart, M.Ç., Gürbüz, D., Yılmaz, G.Ş. 2017a. Technical staff’s knowledge level about integrated pest management and their features. Scientific Papers Series-Management, Economic Engineering in Agriculture and Rural Development, 17(2): 157-163.

Gül, M., Akpınar, M.G., Demircan, V., Yilmaz, H., Bal, T., Arıcı, Ş.E., Polat, M., Şan, B., Eraslan, F., Örmeci Kart, M.Ç., Gürbüz, D., Yılmaz, G.Ş., 2017. Economic analysis of integrated pest management adoption in apple cultivation: a Turkish Case Study. Erwerbs-Obstbau, 59(2): 147-154.

Hoskins, W.M., Borden, A.D., Michelbacher, A.E., 1939. Recommendations for a more discriminating use of insecticides. Proceeding. 6th Pac. Sci. Congr. 5:119–23

Karaturhan, B., Boyacı, M., Yaşarakıncı, N., 2005. Ege bölgesinde entegre mücadelenin yayımında karşılaşılan sorunlar: örtü altı sebze yetiştiriciliği örneği. Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 42(2): 155-166.

Kibira, M., Affognon, H., Njehia, B., Muriithi, B., Mohamed, S., Ekesi, S., 2015. Economic evaluation of integrated management of fruit fly in mango production in Embu County, Kenya. African Journal of Agricultural and Resource Economics, 10(4): 343-353.

Kogan, M., 1998. Integrated pest management: historical perspectives and contemporary developments. Annual Review of Entomology, 43(1): 243-270.

Kpadé, C.P., Mensah, E.R., Fok, M., Ndjeunga, J., 2017. Cotton farmers’ willingness to pay for pest management services in northern Benin. Agricultural Economics, 48(1): 105-114.

Kutlar, İ., 2008. Antalya ili merkez ilçesinde entegre mücadele yönteminin yayılması ve benimsenmesi. Doktora Tezi, Ankara Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Tarım Ekonomisi Anabilim Dalı, Ankara, 133s.

Kutlar, İ., Ceylan, İ.C., 2008. Antalya ili merkez ilçesinde entegre mücadele yönteminin yayılması ve benimsenmesi. Bahçe, 37(1): 25-33.

Morse, S., Buhler, W., 1997. Integrated pest management: ideals and realities in developing countries. Lynne Reinner, Boulder, London, 171 pp.

Oerke, E.C., 2006. Crop losses to pests. Journal of Agricultural Science, 144(1) :31-43.

Öğüt, S., Küçüköner, E., 2007. Isparta da Kullanılan Tarım İlaçlarına Karşı Üreticilerin Tutum ve Davranışları. Tarım İlaçları Kongre ve Sergisi. 25-26 Ekim, Ankara, 378-385.

Özkan, C., Atay, İ., Tatlı, Ş., Mert, M.A., Kaya, İ., Kayhan, M., Aksu, K., Kılıç, A., Karabat, S., Savaş, N.G., Albaz, E., Aşık, M., Boz, S., Aslan, M.A., Altun, A., Cinbaz, T., Ok, Y., Bağda Akıllı Böcek, Akıllı Çiftçi. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi 1. Proje Pazarı.

Parsa, S., Morse, S., Bonifacio, A., Chancellor, T.C.B., Condori, B., Crespo-Perez, V., Hobbs, S.L.A., Kroschel, J., Ba, M.N., Rebaudo, F., Sherwood, S.G., Vanek, S.J., Faye, E., Herrera, M.A., Dangles, O., 2014. Obstacles to integrated pest management adoption in developing countries. PNAS,111 (10) : 3889–3894.

Pedigo, L.P., Hutchins, S.H., Higley, L.G., 1986. Economic injury levels in theory and practice. Annual Review of Entomology, 31(1): 341-368.

Pretty, J., Bharucha, Z.P., 2015. Integrated pest management for sustainable intensification of agriculture in Asia and Africa. Insects, 6(1), 152-182.

Sanyal, D., Bhowmik, P.C., Anderson, R.L., Shrestha, A., 2008. Revisiting the perspective and progress of integrated weed management. Weed Science, 56(1): 161-167.

Schreinemachers, P., Afari-Sefa, V., Heng, C.H., Dung, P.T.M., Praneetvatakul, S., Srinivasan, R., 2015. Safe and sustainable crop protection in Southeast Asia: status, challenges and policy options. Environmental Science & Policy, 54: 357-366.

Stern, V.M., Smith, R.F., Van den Bosch, R.R., Hagen, K., 1959. The integration of chemical and biological control of the spotted alfalfa aphid: the integrated control concept. Hilgardia, 29(2): 81-101.

Thacker, J., 2002. An Introduction to Arthropod Pest Control. Cambridge Univ Press, Cambridge, 380pp.

Turgut, C., Ornek, H., Cutright, T.J., 2011. Determination of pesticide residues in Turkey’s table grapes: the effect of integrated pest management, organic farming, and conventional farming. Environmental Monitoring and Assessment, 173(1-4), 315-323.

Young, S.L., 2017. A systematic review of the literature reveals trends and gaps in integrated pest management studies conducted in the United States. Pest Management Science, 73(8): 1553-1558.

Zalucki, M.P., Adamson, D., Furlong, M.J., 2009. The future of IPM: whither or wither? Austral Entomology, 48(2): 85-96.

Zalucki, M.P., Furlong, M.J., Schellhorn, N.A., Macfadyen, S., Davies, A.P., 2015. Assessing the impact of natural enemies in agroecosystems: toward “real” IPM or in quest of the Holy Grail? Insect Science, 22(1): 1-5.

Zhao, Z.H., Reddy, G.V., Hui, C., Li, B.L., 2016. Approaches and mechanisms for ecologically based pest management across multiple scales. Agriculture, Ecosystems & Environment, 230, 199-209.

___

APA İnak, E. , Özdemir, E. , Alpkent, Y. N. , İnak, A. & Özkan, C. (2019). Entegre zararlı yönetimi ve gelişmekte olan ülkelerdeki durumu . Harran Tarım ve Gıda Bilimleri Dergisi , 23 (1) , 120-130 . DOI: 10.29050/harranziraat.426391