BUZAĞILARIN BESLENMELERİNDE ETKİNLİĞİN BELİRLENMESİ: STOKASTİK SINIR ANALİZİ UYGULAMASI

Bu çalışmada buzağıların yemden yararlanma etkinlikleri, belirlenmeye çalışılmıştır. Araştırmanın verileri, sütten kesilinceye kadar kesif yem ve süt ile besletilen esmer ve siyah alaca ırklardan oluşan 45 adet buzağıya aittir.. Buzağılar doğduktan itibaren yedirilen kesif yem ve içirilen süt miktarları stokastik sınır analizi üretim modelinde girdi değişkenleri olarak kullanılmıştır. Canlı ağırlık artışı ise çıktı olarak yer almaktadır. SSA’nde Cobb-Douglas üretim fonksiyonu kullanılmıştır. Etkinsizlik modelinde yer alan değişkenler buzağının cinsiyeti, doğum ağırlığı, sütten kesim ağırlığı, süt içirme süresi ve içirilen süt miktarıdır. Yapılan etkinlik analizi sonucunda sütten kesim ağırlığı ve süt içirme süresi parametreleri önemli bulunmuştur. Parametre tahminleri sütten kesim ağırlığının etkinlik üzerinde pozitif etkiye sahip olduğunu ve süt içirme süresinin ise negatif bir etkiye sahip olduğunu göstermiştir.

DETERMINATION OF FEEDING EFFICIENCY OF CALVES: A STOCHASTIC FRONTIER ANALYSIS APPLICATION

In this study was aimed to determine the feed efficiencyof calves. The data used in the research owned by 45 calves including Brown Swiss and Holstein Friesian races were feed with milk and commercial concentrate during weaning period. Stochastic Frontier Analysis (SFA) was used to measure the efficiency In SFA, Cobb-Douglas Production function was used. Live weight gain of calves was the output of model. . Two inputs (commercial concentrated feed and milk intaking to them during weaning period)and six inefficiency variables ((race of calve, gender of calve, borning weight, weaning weight, intaking period of milk and milk quantity intaking) were used in SFA. It was founded that the parameters of weaning weight and intaking period of milk were statistically significant. However, The estimated parameters of efficiency showed that weaning weight positively affected to the efficiency, while intaking period of milk negatively affected.

___

Akbulut, Ö. ve Bayram, B. 2000. Esmer ve Siyah Alaca Irk Buzağılarda Yaş-Ağırlık Artışı ve Yaş–Yem Tüketimi İlişkisinin Fonksiyonel Analizi. Turk J Vet Anim Sci, 24, 345-352.

Maciejowski, J. and Ziebe, J. 1982 Genetics and animal breeding. part a. biological and genetic foundations of animal bereeding, elsevier scientific publishing Company, Agriculture College of Lublin, Faculty of Animal Husbandry, Warszawa, 1982.

Farrell, M.J. 1957. The measurement of production efficiency. Journal of Royal Statistical Society 120: 253-290.

Tzouvelekas, V. Pantzios, C.J. and Fotopoulos, C. 2001. Technical efficiency of alternative farming systems: the case of Greek organic and conventional olive-growing farms. Food Policy 26: 549-569 .

Wadud, A. and White, B. 2000. Farm household efficiency in Bangladesh; a comparison stochastic frontier and DEA methods. Applied Economics 32: 1665-1673.

Sharma, K.R. Leung, P. and Zalleski, H.M. 1999. Technical, allocative and economic efficiencies in swine production in Hawaii: a comparison of parametric and non-parametric approaches. Agricultural Economics 20: 23-35.

Battese, G. and Coelli, T. 1995. A model for technical inefficiency effects in a stochastic frontier production function for panel data. Empirical Economics 20: 325-332.

Aigner, D.J. Lovell, C.A. and Schmidt, P. 1977. Formulation and estimation of stochastic frontier production function models. Journal of Econometrics 6: 21-37.

Meeusen, W. and Van den Broeck, J. 1977. Efficiency estimation from cobb-douglass production function with compared error. International Enonomics Review 18: 435-450.

Nkamleu, G.B. 2004. Productivity growth, technical progress and efficiency change in African agriculture. African Development Review 16 (1), 203–222.

Nyemeck, B.J. Sylla, K. Diarra, I. and Nyambi, G.2003. Factors affecting technical efficiency among coffee farmers in Cộte d’Ivoire: an evidence of Centre West region. African Development Review 15 (1), 66–76 .

Bravo-Ureta, B.E. and Pinheiro, A.E. 1997. Technical, economic and allocative efficiency in peasant farming: evidence from the dominican republic. The Developing Economics (1), 48–67.

Coelli, T. 1996. A guide to frontier, version 4.1. A computer program for frontier production function. CEPA Working Paper 96/07. Department of Econometrics, University of New England, Armidale.

Rahman, S. 2003. Profit efficiency among Bangladesh rice farmers. Food Policy 28: 487–503.

Battese, G. and Coelli, T. 1992. Frontier production functions, technical inefficiency and panel data: with application to paddy farmers in India. Journal of Productivity Analysis 3: 153-169.

Battese, G. and Coelli, T. 1993. A stochastic frontier production function incorporating a model for technical inefficiency affects, Working Papers in Econometrics and Applied Statistics, 69. Department of Econometrics, University of

___

APA Kulekçi, M. & Bayram, B. (2014). BUZAĞILARIN BESLENMELERİNDE ETKİNLİĞİN BELİRLENMESİ: STOKASTİK SINIR ANALİZİ UYGULAMASI . Harran Tarım ve Gıda Bilimleri Dergisi , 16 (1) , 55-61 .