ŞANLIURFA'DAKİ ÇİFTÇİLERİN TRAKTÖR SATIN ALMA DAVRANIŞLARINA ETKİLİ FAKTÖRLERİN BELİRLENMESİ

Bu çalışmada, Şanlıurfa ili ve ilçelerindeki çiftçilerin tarım makinaları seçimi ve satın almadaki davranışlarını etkileyen faktörlerin belirlenmesi amaçlanmıştır. Çalışmada, il ve ilçelerde bulunan örnek işletmeler üzerinde anket çalışması gerçekleştirilmiştir. Araştırma alanındaki işletmelerin arazi büyüklükleri, tarım makinaları parkı, traktör sayısı ve gücü belirlenmiştir. Traktör sahibi olan çiftçilerin, traktör satın alırken seçimini etkileyen önemli faktörlerin hangileri olduğu saptanmaya çalışılmıştır.Sonuç olarak, traktör satın alırken çiftçilerin davranışına en fazla etki eden faktörün traktörün gücü olduğu belirlenmiştir. Bunun yanında, yedek parça bulma kolaylığı ve traktörün fiyatının da traktör seçimi ve satın almada önemli faktörler olduğu saptanmıştır.
Anahtar Kelimeler:

-

___

ANONİM, 2010. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK)

AYBEK, A. 2002. Kahramanmaraş Yöresi Tarım İşletmelerinin Traktör Satın Alırken Dikkate Aldıkları Faktörler. KSÜ Fen Ve Mühendislik Dergisi, 5(2)

DARTAR, İ. 2007. Türkiye’nin Tarımsal Mekanizasyon Düzeyinin Değerlendirilmesi Ve Coğrafi Bilgi Sistemi İle Haritalanması. Çukurova Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi.

DEMİRCİ, K., 1986. Büyük Güçlü Traktör ve Büyük İş Kapasiteli Makinaların Kullanılma Olanakları. Tarımsal Mekanizasyon 10. Ulusal Kongresi Bildiri Kitabı, S.23-33, 5-7 Mayıs, 1986. Adana.

ERKMEN, Y. , YILDIZ C. 2001. Erzurum İli Pasinler İlçesinde Traktör Kullanım Durumu ve İlçe Çiftçisinin Traktör Satın Alırken Traktör Seçimini Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesi Üzerine Bir Araştırma. Tarımsal Mekanizasyon Kongresi, 66-72, Şanlıurfa.

IŞIK, A., 1988. Sulu Tarımda Kullanılan Mekanizasyon Araçlarının Optimum Makina ve Güç Seçimine Yönelik İşletme Değerlerinin Belirlenmesi ve Uygun Seçim Modellerinin Oluşturulması Üzerinde Bir Araştırma (Doktora Tezi), ÇÜ Fen Bilimleri Enstitüsü Tarımsal Mekanizasyon Anabilim Dal., 210 S., Adana.

IŞIK, A. , ATUN, İ. 1998. Şanlıurfa- Harran Ovasında Tarımsal Yapı Ve Mekanizasyon Özellikleri. Tübitak 151-160, Ankara.

SAĞLAM, R., GAP Bölgesinde Tarımsal Mekanizasyon Durumu. Tarımsal Mekanizasyon 16. Ulusal Kongresi Bildiri Kitabı: 55-65. 5-7 Eylül, Bursa, 1995.

SÜMER, S.K. ,SAY, S.M. ,ÖZPINAR, S., 2008. Çanakkale İlinde Kullanılmış Traktör Fiyatlarının Değerlendirilmesi. Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi, 5(3).

___

APA Sağlam, C. & Çevik, M. (2014). ŞANLIURFA'DAKİ ÇİFTÇİLERİN TRAKTÖR SATIN ALMA DAVRANIŞLARINA ETKİLİ FAKTÖRLERİN BELİRLENMESİ . Harran Tarım ve Gıda Bilimleri Dergisi , 16 (1) , 1-8 .