BAZI EKMEKLİK VE MAKARNALIK BUĞDAY ÇEŞİTLERİNDE FARKLI AZOT VE FOSFOR DOZLARININ VERİM VE BAZI VERİM UNSURLARINA ETKİLERİNİN SAPTANMASI ÜZERİNE ARAŞTIRMALAR

Araştırmada bölgede ekimi yapılan Seri 82 ve İzmir 85 ekmeklik buğday çeşitleri ile Diyarbakır 81 ve Ege 88 makarnalık buğday çeşitleri kullanılmıştır. Azot saf olarak 0-5-10-15 ve 20 kg da-1, fosfor ise saf olarak 0-4-8 ve 12 kg da-1 olarak uygulanmıştır. Yapılan istatistiksel analizler sonucunda gübre uygulamalarının verim ve verim unsurlarına etkisinin her üç yılda da önemli olduğu görülmüştür.
Anahtar Kelimeler:

Buğday, azot, fosfor, verim unsurları

___

APA Ünsal, N. (2014). BAZI EKMEKLİK VE MAKARNALIK BUĞDAY ÇEŞİTLERİNDE FARKLI AZOT VE FOSFOR DOZLARININ VERİM VE BAZI VERİM UNSURLARINA ETKİLERİNİN SAPTANMASI ÜZERİNE ARAŞTIRMALAR . Harran Tarım ve Gıda Bilimleri Dergisi , 16 (1) , 37-47 .