06.02.2023 Kahramanmaraş ve Çevre İlleri Depremi: Deprem Bölgesinde Hemşirelik Deneyimleri

Editöre mektup türünde bir yazı olduğu için özet eklenmemiştir.

02.06.2023 Kahramanmaraş and Surrounding Provinces Earthquake: Nursing Experiences in the Earthquake Zone

Since it is a letter to the editor, no abstract has been added.

___

APA Çınar, Y. (2023). 06.02.2023 Kahramanmaraş ve Çevre İlleri Depremi: Deprem Bölgesinde Hemşirelik Deneyimleri . Halk Sağlığı Hemşireliği Dergisi , 5 (2) , 103-105 . DOI: 10.54061/jphn.1308180
Halk Sağlığı Hemşireliği Dergisi
  • Yayın Aralığı: Yılda Yılda 3 Sayı
  • Yayıncı: Halk Sağlığı Hemşireliği Derneği

7.5b94

Sayıdaki Diğer Makaleler

Precede-Proceed Modeline Temellendirilmiş “Sigarayı Bırakıyorum Geleceğimi ve Sağlığımı Koruyorum” Programının Hemşirelik Öğrencilerinin Sigara İçme Davranışına Etkisi: Tek Merkezli Yarı Deneysel Çalışma Protokolü

Erdal AKDENİZ, Selma ÖNCEL

Halk Sağlığı Hemşireliğinde Yapay Zeka Tabanlı GPT-3’ün Kullanılmasına Yönelik Fizibilite Çalışması

Gözde ÖZSEZER, Gülengül MERMER

Epilepsi Tanılı Çocuğu Olan Ebeveynlerin Bakım Yükü ve Umutsuzluk Düzeylerinin İncelenmesi

Yakup SARPDAĞI, Cantürk ÇAPIK

Hemşirelik Öğrencilerinde e-Sağlık Okuryazarlığı ile Sağlığı Geliştirici ve Koruyucu Davranışları Arasındaki İlişkinin Belirlenmesi

Ebru ÖZTÜRK, Seda Sibel IŞIK, Zehra CAN

06.02.2023 Kahramanmaraş ve Çevre İlleri Depremi: Deprem Bölgesinde Hemşirelik Deneyimleri

Yelda ÇINAR

Yaşlılarda Sağlık Okuryazarlığı ve Yaşam Kalitesi İlişkisi

Dilek KILIÇ, Nihan TÜRKOĞLU, Gülnaz ATA

Antalya’da Yaşayan 18-74 Yaş Grubundaki Bireylerin COVID-19'a İlişkin Bilgi Düzeyleri ve Hastalığı Önleyici Davranışları: Topluma Dayalı Bir Örneklem

Ali AKÇA, Ayşe MEYDANLIOĞLU

5-11 Yaş Çocuğu olan Ebeveynlerin Ağrı Kesici İlaç Kullanımına İlişkin Tutumları

Aysun ÜNAL, Adem SÜMEN, Gamze YAVAŞ

COVID-19 Pandemisinde Kronik Hastalık Yönetiminde Hemşirenin Rolü

Seda CANGÖL SÖGÜT, Aysel ÇAĞLAR DALYAN

Ergenlerde Öfke ve Madde Kullanımı İlişkisi: Sistematik Derleme

Filiz ADANA, Duygu YEŞİLFİDAN, Eda MERT, Şerife ÖZTABAN, Zeynep TÜRKAL GÜN, Fatma DEMİRKIRAN