Küresel ekonomik kriz sürecinde istanbul'un diğer aday finans merkezleri ile karşılaştırmalı analizi

Finans merkezi olmak için çeşitli kriterler bulunmakta ve bunların finans merkezi olmayı hedefleyen ülke veya şehir tarafından karşılanması gerekmektedir. Bu kriterlere ilave olarak, ülkelerin ticari, endüstriyel ve teknolojik alanda sağladıkları gelişmelerin ekonomilerine yansıması ve krizler gibi çeşitli nedenlerle finans merkezleri arasında yer değişmeler yaşanmaktadır. Türkiye de, küresel ekonomik kriz sürecinde yaşanan değişimleri dikkate alarak İstanbul’un öncelikle bölgesel sonrasında ise uluslararası bir finans merkezi olması için çalışmalara başlamıştır. Bu çerçevede, küresel finansal kriz sürecinde İstanbul’un diğer finans merkezleri arasındaki konumu çeşitli kuruluşlar tarafından uluslararası alanda hazırlanan finansal rekabet endeksleri ve diğer çalışmalar kapsamında ele alı narak analiz edilmiştir. Yapılan analizler kapsamında, küresel ekonomik kriz sü recinde İstanbul’un rakiplerine göre finans merkezleri arasındaki konumunda önemli seviyede ilerleme kaydedildiği sonucuna ulaşılmıştır.

Comparative analysis of ıstanbul with other candidate financial centres during global economic crisis

There are various criteria to become a financial center and these must be per formed by country or city aiming to become financial centers. In addition to the se criteria, shifts among position of financial centers have been lived due to various reasons such as crisis and reflection of improvements provided by countriesin the commercial, industrial and technological fields to their economies. Turkey has also started to work for becoming Istanbul first into regional later an international financial center by taking into considerations the changes which are expe rienced during global economic crisis. In this context, current position of Istanbul among other financial centers was studied as taking on the basis of international financial indexes and in the light of some indicators. At the end of the analysis work, it has been reached to the conclusion that significant progress has been recorded for position of Istanbul among other financial centers compared to its competitors during global economic crisis.

Kaynakça

APAK, Sudi ve Görkem Elverici (2008), “İstanbul’un Finans Merkezi Olması Projesinin Değerlendirilmesi”, Muhasebe ve Finansman Dergisi, Sayı:38, Nisan

BAŞÇI Erdem (2011), İstanbul Finans Zirvesi’nde Yapılan Konuşma, İstanbul, http://www.tcmb.gov.tr, 08.08.2012

BDDK (Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu) (2011), Finansal Piyasalar Raporu, Sayı:23, Eylül, Ankara

CARLOS, Ann M. ve Larry Neal (2011), “Amsterdam and Lon don as Financial Centers in The Eighteenth Century”, Financial History Review, Vol:18 (1), European Association for Banking and Financial History, pp.21-46

DELOITTE (2008), Finansal Merkezlerin Değişen Görünümü, Uluslararası Finansal Etki Bölgeleri İçin Rekabet Stratejisi, Mart, Ankara

DELOITTE (2009), İstanbul’un Uluslararası Finans Merkezi Olma Potansiyelinin Değerlendirilmesi, Mayıs, Türkiye Banka lar Birliği tarafından Deloitte Danışmanlık A.Ş’ye Hazırlatılan Rapor, www.tbb.org.tr, 02.03.2011

DİZKIRICI, Ahmet Selçuk (2012), “Considering Istanbul As A Financial Center: Targets, Following Steps”, International Jour nal of Business and Social Science, Vol:3, No:29, Special Issue, September

DURMUŞ, Aydoğan (2009), “Türkiye’nin Görünümü Pozitif”, Çerçeve Dergisi, Yıl:17, Sayı:50, Mart, MÜSİAD, İstanbul

ELLIOTT, Douglas J. (2011), “Building A Global Financial Center in Shangai, Observations From Other Centers”, John L. Thornton China Center at Brookings, June, Brookings, Wash ington D.C.

FINANCIAL TIMES LEXICON (2011), “Financial Centre”, (http://lexicon.ft.com/Term?term=financial-centre, 02.06.2011

FINANCIAL TIMES (2012), “Turkey: Three lists to dampen the mood”, March 21, http://blogs.ft.com/beyond-brics/2012/03/21/ turkey-three-lists-to-dampen-the-mood/axzz1pqnReGy2, 22.03.2012

FURSTENBERG, George M. Von (2007). “Aspects, Models And Measures For Assessing The Competitiveness Of Interna tional Financial Services In A Particular Location”, Hong Kong Institute For Monetary Research, Working Paper No:18/2007, September, Hong Kong

GAWC (Globalization and World Cities Study Group and Net work) (2004), “The World According to GaWC 2004”, http:// www.lboro.ac.uk/gawc/world2004t.html, 17.01.2012

IMF (International Monetary Fund) (2000), “Offshore Financial Centers”, IMF Backround Paper, Monetary and Exchange Af fairs Department, June 23, http://www.imf.org/external/np/mae/ oshore/2000/eng/back.htm, 07.08.2011

İFM Vergi Çalışma Grubu (2009), İstanbul Uluslararası Finans Merkezi Strateji Belgesi Hazırlık Çalışmaları, Vergi Çalışma Grubu Raporu, 15 Mayıs, DPT, Ankara

JARVIS, Darryl S.L. (2009), “Race for The Money: International Financial Centres in Asia”, Lee Kuan Yew School of Public Pol cy, Research Paper Series: LKYSPP09-012-CAG005, June, Singapore

KAUFMAN, George G. (2001), “Emerging Economies and In ternational Financial Centers”, Review of Asia Pacific Basin & Financial Markets and Policies, Volume:4, İssue:4, December, pp.365-377

KAYRAL, İhsan Erdem ve Mehmet Baha Karan (2012), “The Research On The Distinguishing Features Of The International Financial Centers”, Journal of Applied Finance&Banking, Vol:2, No:5, Scienpress Ltd.

KERN, Steffen (2010), “Global Financial Centres After The Cri sis”, Deutsche Bank Research, August 2, Frankfurt

MONTES, Manuel F. (1999), Tokyo, Hong Kong and Singa pore as Competing Financial Centres, Asia Pacific Financial Deregulation, Edited by Gordon De Brouwer with Wisarn Pup phavesa, London, Routledge

LAURENCESON, James, Kam Ki Tang, Hui Mei Wong (2003). “Shangai as an International Financial Centre”, Proceeding of the 15th Annual Conference of the Association for Chi nese Economic Studies Australia, http://mams.rmit.edu.au/ o85vk02ilmij.pdf, 27.04.2012

LOECHEL, H. ve Quelch J. A. (2011), The Transformation of Shangai into an International Financial Centre- Challenges and Strategy, 1-5, http://www.frankfurt-school.de/.../Transfor mation, 02.05.2012

MCKINSEY&COMPANY (2012a), Global Cities of The World: An Interactive Map, http://www.mckinseyquarterly.com/Cities_ the_next_frontier_for_global_growth_2758, 07.09.2012

MCKİNSEY&COMPANY (2012b), Urban World: Cities and The Rise of Consuming Class, McKinsey Global İnstitute, http:// www.mckinsey.com, 07.09.2012

MERSCH, Yves (2011), “International financial centers after the crisis”, Speech by Mr Yves Mersch, Governor of the Central Bank of Luxembourg, at a Lunch-Conference of the BLC (Busi ness Club Belgo-Luxembourgeois en Suisse), 23 May, Zurich

TAYLOR, P.J. ve G. Csomos (2011), “Cities as Control and Command Centres: Analysis and Interpretation”, GaWC (Globalization and World Cities Study Group and Network) Research Bulletin, No: 381, http://www.lboro.ac.uk/gawc/rb/ rb381.html, 02.04.2011

TAYLOR, P.J., N. Gane ve R. Aranya (2004), “World City Net work Formation: Global Connections Audit (2001-04) and Anal ysis (2000-04)”, GaWC Project: 319, http://www.lboro.ac.uk/ gawc/projects/projec19.html, 02.04.2011

TEKER, Suat ve D. Teker (2011), “Uluslararası Finans Merkezi İstanbul”, Finans Politik & Ekonomik Yorumlar, Cilt:48, Sayı:561,İstanbul

TBB (Türkiye Bankalar Birliği) (2011). Bankalarımız 2010, Yayın No:276, Mayıs, İstanbul

TBB (Türkiye Bankalar Birliği) (2013). Türkiye’de Bankacılık Sistemi 1958-2012, İstanbul, http://www.tbb.org.tr/tr/banka- ve-sektor-bilgileri/istatistiki-raporlar/--2012---turkiye%60de- bankacilik-sistemi-(1958’den-itibaren)-/1271, 15.07.2013

TSPAKB (Türkiye Sermaye Piyasası Aracı Kuruluşları Birliği) (2007), Global Finans Merkezleri ve İstanbul, Printcenter, Şubat, İstanbul

YILMAZ, Hüseyin (2011), “İstanbul’un Uluslararası Finans Merkezleri ile Rekabet Düzeyinin Saptanmasına Yönelik Bir Çalışma”, İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Mecmuası, Cilt:61, Sayı:2, 75.Yıl Özel Sayısı, İstanbul

Z-Yen Group (2007), The Global Financial Centres Index 1, March, City of London, London, http://www.zyen.com/activi ties/gfci.html, 01.03.2012

Z-Yen Group (2009a), The Global Financial Centres Index 5, March, City of London, London, http://www.zyen.com/activities/ gfci.html, 17.02.2012

Z-Yen Group (2009b), The Global Financial Centres Index 6, September, City of London, London, http://www.zyen.com/ac tivities/gfci.html, 21.02.2012

Z-Yen Group (2010a), Global Financial Centres 7, March, City of London, London, http://www.zyen.com/activities/gfci.html, 01. 03.2012

Z-Yen Group (2010b), The Global Financial Centres Index 8, September, Long Finance, London, http://www.zyen.com/ac tivities/gfci.html, 07.03.2012

Z-Yen Group (2011a), The Global Financial Centres Index 9, March, Long Finance, London, http://www.zyen.com/activities/ gfci.html, 07.03.2012

Z-Yen Group (2011b), The Global Financial Centres Index 10, September, Long Finance, London, http://www.zyen.com/ac tivities/gfci.html, 09.03.2012

Z-Yen Group (2012a), The Global Financial Centres Index 11, March, Long Finance, London, http://www.zyen.com/activities/ gfci.html, 15.04.2012

Z-Yen Group (2012b), The Global Financial Centres Index 12, September, Long Finance, London, http://www.zyen.com/ac tivities/gfci.html, 05.11.2012

Kaynak Göster