Türkiye’nin Muğla ili Datça ilçesinde sahipli köpeklerde pire enfestasyonları

Pireler, erişkin dönemlerinde insan ve hayvanlardan kan emerek beslenen, ılıman bölgelere iyi adapte olmuş ve tam metamorfoz geçiren geçici parazitlerdir. Pireler aynı zamanda birçok hastalık etkenine de vektörlük yapmaktadır. Köpeklerde pire enfestasyonlarının yaygın olduğu bildirilmektedir. Bu çalışma ile Muğla ilinde sahipli köpeklerde pire enfestasyon durumları, ilişkili risk faktörleri ve enfestasyona neden olan türlerin belirlenmesi amaçlanmıştır. Bu amaçla 2018 yılında 142 köpekte pire taraması yapılmış ve toplanan pirelerin kalıcı preparatları hazırlanarak mikroskop altında tür teşhisleri yapılmıştır. Ayrıca hayvanların cinsiyet, yaş ve ırklarına göre pire enfestasyon durumları istatistiksel olarak incelenmiştir. İncelenen 142 köpeğin 27 (%19)’sinde pire enfestasyonu belirlenmiş ve bu hayvanlardan toplam 57 adet pire örneği toplanmıştır. Toplanan pirelerin üç türden oluştuğu ve bunların Ctenocephalides felis (%73,7), Ctenocephalides canis (%22,8) ve Pulex irritans (%3,5) olduğu saptanmıştır. Pire enfestasyonu ile cinsiyet, yaş ve ırk arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki belirlenmemiştir (P>0,05). Sonuç olarak Muğla ilindeki köpeklerde pire enfestasyonlarının önemli bir problem olduğu ortaya konmuş ve dermatolojik rahatsızlıklarda bu durumun da göz önünde bulundurulması gerektiği ve bölgedeki hayvanlarda buna karşı mücadele edilmesi tavsiye edilmektedir. 

Flea infestations on owned dogs in Datça district Muğla province of Turkey

Fleas are temporary parasites that are well adapted to temperate regions by living on animals' blood. Fleas are also vectors for many disease agents and flea infestations are common in dogs. The aim of this study was to determine the incidence of flea infestations by considering the flea species involved and associated risk factors in owned dogs in Datça district of Mugla province. For this purpose, 142 dogs of various breeds were examined for the presence of flea infestation in 2018. Collected fleas were identified under the light microscope. In addition, flea infestation status of animals according to sex, age and breed were investigated statistically. Flea infestation was detected in 27 (19%) of the 142 dogs examined and a total of 57 flea samples were collected from these animals. It was determined that the collected fleas belonged to three different species including Ctenocephalides felis (73.7%), Ctenocephalides canis (22.8%) and Pulex irritans (3.5%). There was no statistically significant relationship between flea infestation and gender, age and race (P> 0.05). The results of the study indicated that flea infestation was an important problem in dogs in Datça district of Muğla province and this situation should be taken into consideration in dermatological disorders and it was recommended to fight against fleas in animals in the region.

Kaynakça

Abdullah S, Helps C, Tasker S, Newbury H, Wall R, (2019). Pathogens in fleas collected from cats and dogs: distribution and prevalence in the UK. Parasites & Vectors. 12:71, 1-10.

Akküçük Ş, Kaya ÖM, Karagöz M, Zerek A, Yaman M, (2019). The Louse and Flea Infestations in Cats and Dogs in Antakya Animal Shelter. Van Veterinary Journal. 30(1), 37-40.

Aksın N, Erdoğmuş Z, Aksın E, (2004). İki koyun çiftliğinde yaşayan insan ve hayvanlarda bulunan pire türleri ve bunların kontrolleri. Turkiye Parazitol Derg. 28(3), 146-149.

Atiş N, (2017). Kayseri Yöresindeki Hayvan Barınaklarından Toplanmış Pirelerin Morfolojik ve Moleküler Karakterizasyonları Yüksek Lisans Tezi, EÜ Sağlık Bilimleri Enstitisü, Kayseri.

Aydın MF, Balkaya İ, Aktaş M, Dumanlı N, (2011). Erzurum İlinde Üç Kırmızı Tilkide (Vulpes vulpes) Kene (Ixodoidea) ve Pire (Siphonaptera) Türleri. Türkiye Parazitol Derg. 35(2), 110-113.

Aydın MF, Dumanlı N, (2016) Köpek ve Kedilerde Görülen Parazit Hastalıkları-Pire Enfestasyonları. Özcel MA. ed. Veteriner Hekimliğinde Parazit Hastalıkları, Türkiye Parazitoloji Derneği, META Basım, İzmir. s.1290-1294.

Bond R, Riddle A, Mottram L, Beugnet F, Stevenson R, (2007). Survey of flea infestation in dogs and cats in the United Kingdom during. Veterinary Record. 160(5), 503-506.

Coşkun G, Çetin H, (2018). Kış aylarında evcil kedi ve köpeklerdeki pire (Siphonaptera: Pulicidae) enfestasyonları ile ilgili Antalya, Türkiye'den Bir Araştırma. Turkiye Parazitol Derg. 42(4), 277-280.

Dinçer Ş, (1971). Ankara ve Çevresinde Kedi (Felis domesticus), Köpek (Canis familiaris) ve Tilki (Vulpes vulpes)’lerde Bulunan Pire (Siphonaptera)’ler Üzerinde Sistematik Araştırmalar. Doktora Tezi, AÜ Veteriner Fakültesi, Protozooloji, Tıbbi Arthropodoloji ve Paraziter Hastalıklarla Savaş Kürsüsü, Ankara.

Gülanber A, (2017). Siphonaptera (Pireler) (Insecta: Siphonapterida) Vektörlükleri ve Mücadelesi. Özbel Y. ed. Vektör Artropodlar ve Mücadelesi. Türkiye Parazitoloji Derneği Yayın No:25, İzmir. s.327-360.

Gülanber A, Tüzer E, Keleş V, (2002). Flea infestation of dogs in Istanbul, Turkey. J Fac Vet Med Univ Istanbul. 28(1),: 219-225.

Kandemir Ç, Taşkın T, Koşum N, Cemal,Ü N. (2019). Keçi ve Koyun Yetiştiriciliğinde Pirenin Önemi ve Mücadele Şekilleri. Hayvansal Üretim, 60(1), 75-88.

Kramer F, Mencke N, (2011). Flea biology and control. Berlin: Springer-Verlag GmbH., Berlin Heidelberg New York, USA.

Marrugal A, Callejon R, de Rojas M, Halajian B, Cutillas C, (2013). Morphological, biometrical, and molecular characterization of Ctenocephalides felis and Ctenocephalides canis isolated from dogs from different geographical regions. Parasitol Res. 112(6), 2289-2298.

Mirzaei M, Khovand H, Akhtardanesh B, (2016). Prevalence of ectoparasites in owned dogs in Kerman city, southeast of Iran. J Parasit Dis., 40(2), 454-458.

Özdamar K, (2002). Paket Programlar ile İstatistiksel Veri Analizi. Dördüncü baskı. Eskişehir: Kaan Yayınları.

Rust MK, Dryden MW, (1997). The Biology, ecology, and management of the cat flea. Annu Rev Entomol. 42(1), 451-473.

Tavassoli M, Ahmadi A, Imani A, Ahmadiara E, Javadi S, Hadian M, (2010). Survey of Flea Infestation in Dogs in Different Geographical Regions of Iran. Korean J Parasitol. 48(2), 145-149.

Tüzer E, Toparlak M, Göksu K, (1997). Veteriner Entomoloji. İstanbul: İstanbul Üniversitesi Veteriner Fakültesi Parazitoloji Anabilim Dalı, İstanbul.

Vuruşaner C, Gülenber A, (2015). Siphonaptera: (Pireler). Karaer Z, Dumanlı N. eds.(edit.) Arthropodoloji. Medisan yayın sSerisi, Ankara.:81. Birinci Baskı, p. 265-279. Ankara.

Kaynak Göster

APA Acıöz, M , Aydın, M . (2020). Türkiye’nin Muğla ili Datça ilçesinde sahipli köpeklerde pire enfestasyonları . Etlik Veteriner Mikrobiyoloji Dergisi , 31 (1) , 70-74 . DOI: 10.35864/evmd.645400

2485 3028

Arşiv
Sayıdaki Diğer Makaleler

Contagious Ektima (CE) aşısının bağışıklık ve zararsızlık çalışmalarında tavşanların kullanılması

Veli GÜLYAZ, Fahriye SARAÇ, Mustafa HASÖKSÜZ, Serdar UZAR

Taze tavuk etlerinde aktif ambalajlama uygulamaları

Özlem KIZILIRMAK ESMER, Özge ÖZER, Farnaz NASERİFAR

Gıda ve yem mikrobiyoloji laboratuvarlarında seçilmiş riskler ile risk kaynaklarına ilişkin kontrol mekanizmaları

Nuray Gamze YÖRÜK, Erdem DANYER

Contagious Ektima Aşı suşunun MDBK hücre kültürüne adaptasyonu ve kuzularda bağışıklık-stabilite çalışmaları

Veli GÜLYAZ, Fahriye SARAÇ, Esra SATIR, Serdar UZAR, Eray ATIL

Bingöl’de yetiştirilen sığır sürülerinde Bovine Viral Diyare Virüs enfeksiyonunun varlığının ve yaygınlığının belirlenmesi

Metin GÜRÇAY, Hakan KECECİ, Merve ÖZTÜRK

Yeterli ve sağlıklı gıda temininde Veteriner Hekimliğin önemi ve Veteriner Kontrol Araştırma Enstitülerinin rolü

Özcan YILDIRIM, Cevdet YARALI, Erdem DANYER

Sığırlarda farklı pnömoni tiplerinde Tümör Nekroz Faktör Alfa (TNFα), Malondialdehit (MDA), Prokalsitonin ve Neopterin düzeylerinin karşılaştırılması

Nevin TUZCU, Mehmet TUZCU, Gökhan AKÇAKAVAK

Investigation of Nasal Staphylococcus aureus carriage in hospital employees and rapid detection of PVL and mecA genes by RT-PCR

Dilek DÜLGER, Seda EKİCİ, Özgür ALBUZ, Ahu PAKDEMİRLİ

Enrofloxacin, Linco-Spectin ve Florfenicol antibiyotiklerinin BHK-21 hücre kültürü ve FMD 146S virus partikülü-infektif titreleri üzerine etkilerinin belirlenmesi

Banu BAYRİ ÖZBİLĞE, Veli GÜLYAZ, Neslihan TAŞÇENE, Şükran YILMAZ, Yasemin GÜLTEKİN, Ayşenur ULUSOY, Mustafa HASÖKSÜZ, Gonca ÖZTAP

Türkiye’nin Muğla ili Datça ilçesinde sahipli köpeklerde pire enfestasyonları

Mehmet ACIÖZ, Mehmet Fatih AYDIN