Yeterli ve sağlıklı gıda temininde Veteriner Hekimliğin önemi ve Veteriner Kontrol Araştırma Enstitülerinin rolü

İklimden ekonomiye, hemen her alanda hızla küreselleşen dünyada, aynı zamanda büyük bir sosyo-kültürel ve sosyo-ekonomik değişim yaşanmaktadır. Artan nüfus ve kentleşme, gıda da israf ve tekelleşme, kaynakların ve kırsal nüfusun azalması, kirlilik, hastalık ve zararlıların artması; yeterli ve sağlıklı gıdaya erişimi, her geçen gün zorlaştırmaktadır. Bu tehdit, tüm toplumların öncelikli sorunlarının başında gelmektedir. İşte bu süreçte, büyük ferasetle kurulan kurumlara ve tarihsel rollerine ihtiyaç duyuyoruz. Veteriner Kontrol Araştırma Enstitüleri, bu Kurumlarımızdan bazısı olup; bu çalışmamızda Cumhuriyetimizin kuruluş sürecindekine benzer şekilde, en çok gereksinim duyduğumuz gıda güvencesi ve arzındaki rolü hakkında, tarihe yazılı bir not düşmek arzusundayız. Gündemdeki SARS-CoV-2 (Covid-19) küresel salgının bizlere dikte ettiği, “üretimde kendi kendimize yeterlilik” gerçeği; en büyük ev ödevi olarak karşımızda durmaktadır. Bu gerekçelerimiz ve kurumsal rolümüzü, hakkıyla yerine getirme gaye ve gayretini bir kez daha ifade etme adına bu derlemeyi hazırlamış bulunmaktayız.

The role of Veterinary Medicine and Veterinary Control Research Institutes in the food security and supply chains

World is globalizing rapidly in many areas from climate to economy, nevertheless there is also a great socio-cultural and socio-economic changes. Access to adequate and healthy food makes it difficult every day due to increasing population and urbanization, food waste and monopolization, reduction of resources and rural population, increase of pollution and diseases. This threat is the primary problem of all societies. In this time, we are seeking institutions and their historical roles which were established with great discernment. Veterinary Control and Research Institutes are some of these institutions. In this study, we want to explain these institute’s role in the food security and supply chains when we need them the most. The fact that the global epidemic dictated us by the SARS-CoV-2 (Covid-19) on the agenda is the “self-sufficiency in production” fact; stands before us as the biggest homework. We have prepared this review in order to once again express our motives and efforts to fulfill our justifications and institutional role.

Kaynakça

Bekman M. (1940) Bakteriyoloji enstitülerinin taazzuvu (İçinde: Veteriner Tarihi), Ankara Basım ve Cildevi, Ankara, 188-198.

Beşe M. (1981) Atatürk'ün 100. Doğum yıldönümünde Türk veteriner Hekimliğinin gelişmesine kısa bir bakış, İstanbul , Evrim Ofset, 120.

FAO (1996). Rome Declaration on food Security and World Food Summit Plan of Action, FAO, Rome.

FAO and IFAD. (2019) United Nations Decade of Family Farming 2019-2028. Global Action Plan. FAO and IFAD, Rome.

Tarım ve Orman Bakanlığı (TOB) (2020) https://vetkontrol.tarimorman.gov.tr/ Erişim Tarihi: 29.05.2020.

Unat E.K. (1976) 18 Şubat 1976 Milliyet Gazetesi, Prof. Dr. Ekrem Kadri http://gazetearsivi.milliyet.com.tr/Arsiv/1976/02/18 Erişim Tarihi: 29.05.2020.

UNEP (2016). UNEP Frontiers 2016 Report: Emerging Issues of Environmental Concern. United Nations Environment Programme, Nairobi.

Çizmen F. (1960) Dergimiz ve Enstitümüz Hakkında birkaç söz, Etlik Veteriner Bakteriyoloji Dergisi, Cilt:1 Sayı: 1, 3-9.

Özsoy A. (1962) Etlik Veteriner Bakteriyoloji ve Soroloji Enstitüsünün 1962 yılı Çalışmaları Hakk'ında, Etlik Veteriner Bakteriyoloji Dergisi, Cilt:1 Sayı: 6,427-441.

Özsoy A. (1964) Etlik Veteriner Bakteriyoloji ve Soroloji Enstitüsünün 1964 yılı Çalışmaları Hakk'ında, Etlik Veteriner Bakteriyoloji Dergisi, Cilt:2 Sayı: 3-4,137-156.

Özsoy A. (1967) Etlik Veteriner Bakteriyoloji ve Soroloji Enstitüsünün 1967 yılı Çalışmaları Hakk'ında, Etlik Veteriner Bakteriyoloji Dergisi, Cilt:3 Sayı: 3-4,137-156.

Hacioglu S, Dincer E, Isler CT, Karapinar Z, Ataseven VS, Ozkul A, Ergunay K. (2017) A snapshot avian surveillance reveals West Nile virus and evidence of wild birds participating in Toscana virus circulation. Vector-Borne and Zoonotic Diseases, 17(10), 698-708.DOI: 10.1089/vbz.2017.2138

Kaynak Göster

APA Yıldırım, Ö , Yaralı, C , Danyer, E . (2020). Yeterli ve sağlıklı gıda temininde Veteriner Hekimliğin önemi ve Veteriner Kontrol Araştırma Enstitülerinin rolü . Etlik Veteriner Mikrobiyoloji Dergisi , 31 (1) , 101-105 . DOI: 10.35864/evmd.746011

2301 2796

Arşiv
Sayıdaki Diğer Makaleler

Kanatlı Hayvanlarda Mukozal Bağışıklık

Zeynep ŞIK

Van yöresinde koyun klinik mastitis olgularından izole edilen bakteri türlerinin prevalansı ve antimikrobiyel duyarlılıkları

Mehmet GÖKHAN, Özgül GÜLAYDIN

Yeterli ve sağlıklı gıda temininde Veteriner Hekimliğin önemi ve Veteriner Kontrol Araştırma Enstitülerinin rolü

Özcan YILDIRIM, Cevdet YARALI, Erdem DANYER

Bir organize sütçü işletmede Bovine Partainfluenza 3 Virus enfeksiyonunun prekolostral olarak serolojik değerlendirmesi.

Sibel GÜR, Ayşe GENCAY GÖKSU, Fatih Mehmet BİRDANE

Gıda ve yem mikrobiyoloji laboratuvarlarında seçilmiş riskler ile risk kaynaklarına ilişkin kontrol mekanizmaları

Nuray Gamze YÖRÜK, Erdem DANYER

Investigation of Nasal Staphylococcus aureus carriage in hospital employees and rapid detection of PVL and mecA genes by RT-PCR

Dilek DÜLGER, Seda EKİCİ, Özgür ALBUZ, Ahu PAKDEMİRLİ

Sığırlarda farklı pnömoni tiplerinde Tümör Nekroz Faktör Alfa (TNFα), Malondialdehit (MDA), Prokalsitonin ve Neopterin düzeylerinin karşılaştırılması

Nevin TUZCU, Mehmet TUZCU, Gökhan AKÇAKAVAK

Türkiye’nin Muğla ili Datça ilçesinde sahipli köpeklerde pire enfestasyonları

Mehmet ACIÖZ, Mehmet Fatih AYDIN

Bingöl’de yetiştirilen sığır sürülerinde Bovine Viral Diyare Virüs enfeksiyonunun varlığının ve yaygınlığının belirlenmesi

Metin GÜRÇAY, Hakan KECECİ, Merve ÖZTÜRK

Contagious Ektima Aşı suşunun MDBK hücre kültürüne adaptasyonu ve kuzularda bağışıklık-stabilite çalışmaları

Veli GÜLYAZ, Fahriye SARAÇ, Esra SATIR, Serdar UZAR, Eray ATIL