İki Leylek (Ciconia ciconia) ve Bir Şahin (Buteo buteo)’de Lucilia sericata’nın Neden Olduğu Yara Miyazı

Öz Bu çalışmada, Orman ve Su İşleri Bakanlığı, Doğa Koruma ve Milli Parklar Osmaniye Şube Müdürlüğü’ne bağlı Rehabilitasyon Merkezine tedavi amacıyla getirilen yaralı iki Beyaz Leylek (Ciconia ciconia) ve bir Şahin (Buteo buteo)’de yara miyazı tespit edildi. Lezyonlu bölgeden toplanan canlı larvalar üzerine %70’lik sıcak etanol ilave edildikten sonra %30’luk Potasyum Hidroksit (KOH) ile şeffaflandırıldı. Tür tanısı için gerekli olan kısımları diseke edilerek CM medium ile lam üzerine monte edildi ve incelendi. Çalışma sonucunda larvaların Lucilia sericata’ya ait olduğu tespit edildi.

Kaynakça

1. Araghi MP, Eskandari F, Gilasian E, (2015). Avian Wound Myiasis Caused by Calliphora vicina Robineau-Desvoidy (Diptera: Calliphoridae) in an Immature Migrating Eastern Imperial Eagle (Aquila Heliaca Savigny) (Aves: Accipitridae) in Southwestern Iran. J Veterinar Sci Technolo. 6, 1-3.

2. Clark EW, Morishita F, (1950). C-M Medium: A Mounting Medium Smal Insects, Mites and Other Whole Months. Science, 112, 789.

3. Cooper JE, Cooper ME, Krone O, Newton I, Peakal DB, Zucca P, (2002). Birds of Prey: Health and Diseases. 3rd ed, Blackwell Science.

4. Dik B, Uslu U, Işık N, (2012). Myiasis in Animals and Humanbeings in Turkey. Kafkas Univ Vet Fak Derg. 18, 37-42.

5. Dinçer Ş, (1997). İnsan ve Hayvanlarda Myiasis. Özcel MA, Daldal N. eds. Parazitolojide Artropod Hastalıkları ve Vektörler. İzmir. Turkiye Parazitol Dern, Yay No: 13, Ege Ünivesitesi Basımevi, Türkiye.

6. Little SE, (2008). Myiasis in Wild Birds. Atkinson CT, Thomas NJ, Hunter DB .eds. Parasitic Diseases of Wild Birds. 1st ed, Wiley-Blackwell.

7. Ütük AE, (2006). Bir köpekte travmatik miyazis olgusu. Fırat Üniv Sağlık Bil Dergisi, 20, 97-99.

8. Ütük AE, Şaki CE, (2016). Bir Baykuşta Travmatik Miyaz Olgusu. İMSEC2016, Ekim, 16-28, Adana, Türkiye.

9. Wall R, Shearer D, (2001). Veterinary Ectoparasites: Biology, Pathology, and Control. 2nd ed, Blackwell Science, Oxford.

10. Zumpt, F, (1965). Myiasis in Man and Animals in the Old World. Butterwoths & Co. ltd., London.

Kaynak Göster

APA Ütük, A , Şaki, C . (2017). İki Leylek (Ciconia ciconia) ve Bir Şahin (Buteo buteo)’de Lucilia sericata’nın Neden Olduğu Yara Miyazı . Etlik Veteriner Mikrobiyoloji Dergisi , 28 (2) , 73-75 . DOI: 10.35864/evmd.516689