Atık yapan sığırlarda Anti-Neospora caninum antikorlarının yaygınlığının araştırılması

Bu araştırma sığırların önemli protozoal atık etkenlerinden olan Neospora caninum’un atık yapan sığırlardaki yaygınlığının araştırılması amacıyla yapılmıştır. Bu amaçla atık geçmişi ile Veteriner Kontrol Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü’ne 25 ilden gönderilen 986 sığır kan serumu N. caninum antikorları yönünden compatative ELISA (c-ELISA) ile taranmıştır ve örneklerde %32,35 oranında N. caninum antikoru tespit edilmiştir. Sığır çiftliklerinde N. caninum kaynaklı enfeksiyonlarda atıklara ilave olarak süt verimlerinde azalmaya, döl tutma problemine bağlı olarak erken damızlıktan çıkarmaya ve persiste enfekte buzağıların doğmasına neden olarak ciddi ekonomik kayıplara yol açmaktadır. Bu çalışmada atık yapan sığırlarda %32,35 oranında N. caninum tespit edilmesi etkenin sığır atıklarında göz ardı edilmemesi gerektiğini ortaya koymaktadır. 

Distribution of Anti-Neospora caninum Antibodies in Cattle with abortion history

This study was carried out to investigate the distribution of Neospora caninum which is a crucial protozoal aborting agent in cattle breeding. For this purpose, 986 cattle blood samples, sent to Veterinary Control Central Research Institute from 25 different provinces in Turkey with abortion history, were tested with Competitive ELISA (c-ELISA) and Anti-N. caninum antibodies were detected from 32.35% of the samples. In addition to abortion in cattle, N. caninum causes economic losses in dairy and beef cattle farms   due to reduction in milk yield, early separation from breeding by reason of reproductive disorders and persistently infected calf births. In this research, Anti-N. caninum antibodies were detected in 32.35% of the serum samples from cattle with abortion history and the result shows that N. caninum has an important role in cattle abortion and should not be overlooked as an abortion agent.
Keywords:

c-ELISA, cattle,

Kaynakça

1. Abdoli A, Arbabi M, Pirestani M, Mirzaghavami M, Ghaffarifar F, Dalimi A, Sadraei J (2018). Molecular assessment of Neospora caninum and Toxoplasma gondii in hooded crows (Corvus cornix) in Tehran, Iran. Comparative Immunology, Microbiology and Infectious Diseases. 57, 69-73.

2. Akca A, Gokce HI, Guy CS., McGarry JW, Williams DJ (2005). Prevalence of antibodies to Neospora caninum in local and imported cattle breeds in the Kars province of Turkey. Research in veterinary science, 78(2), 123-126.

3. Aktaş M, Şaki CE, Altay K, Şimşek S, Ütük AE, Köroğlu E, Dumanlı N (2005). Doğu Anadolu bölgesinin bazı illerinde bulunan sığırlarda Neospora caninum’un araştırılması. Türkiye Parazitol Derg, 29(1), 22-25.

4. Akue JP, Tomo NE, Badiambile J, Moukana H, Mbou-Mountsimbi RA, Ngoubangoye B (2018). Seroprevalence of Toxoplasma gondii and Neospora caninum in non-human primates at a primate center at Franceville, Gabon. Journal of Parasitology and Vector Biology, 10(1), 1-7.

5. Alan M, Cetin Y, Sendag S, Akkan HA, Karaca M (2011). Seroprevalence of Antibodies Against Neospora caninum in Cows in Van Province. Kafkas üniversitesi veteriner fakültesi dergisi, 17(5), 767-771.

6. Anderson ML, Andrianarivo AG, Conrad PA (2000). Neosporosis in cattle. Animal reproduction science, 60, 417-431.

7. Asmare K, Regassa F, Robertson LJ, Skjerve E (2013). Seroprevalence of Neospora caninum and associated risk factors in intensive or semi-intensively managed dairy and breeding cattle of Ethiopia. Veterinary parasitology, 193(1-3), 85-94.

8. Bjerkas I, Mohn SF, Presthus J (1984). Unidentified cyst-forming sporozoon causing encephalomyelitis and myositis in dogs. Zeitschrift für Parasitenkunde, 70(2), 271-274.

9. Darwich L, Cabezón O, Echeverria I, Pabón M, Marco I, Molina-López R, Alarcia-Alejos O, López-Gatius F, Lavín S, Almería S. (2012). Presence of Toxoplasma gondii and Neospora caninum DNA in the brain of wild birds. Veterinary Parasitology, 183(3-4), 377-381.

10. De Barros LD, Miura AC, Minutti AF, Vidotto O, Garcia JL (2018). Neospora caninum in birds: A review. Parasitology international. 67(4), 397-402.

11. Dubey JP (2003). Review of Neospora caninum and neosporosis in animals. The Korean journal of parasitology, 41(1), 1.

12. Dubey JP, Carpenter JL, Speer CA, Topper MJ, ANDA U (1988). Newly recognized fatal protozoan disease of dogs. Journal of the American Veterinary Medical Association, 192(9), 1269-1285.

13. Dubey JP, Schares G (2011). Neosporosis in animals the last five years. Veterinary parasitology, 180(1-2), 90-108.

14. Dubey JP, Schares G, Ortega-Mora LM (2007). Epidemiology and control of neosporosis and Neospora caninum. Clinical microbiology reviews, 20(2), 323-367.

15. Dumanlı N, Aktaş M (2015). Toxoplasmatidae (Toxoplasma, Neospora). Dumanlı N, Karaer KZ. Eds. Veteriner Protozooloji. Medisan Yayınevi, Ankara. p.133-150.

16. Eşki F, Ütük AE (2018). Detection of anti-Neospora caninum antibodies in cattle in Adana province of Turkey. Van Veterinary Journal, 29(2), 93-99.

17. İça A, Yıldırım A, Düzlü Ö, İnci A (2006). Kayseri yöresinde sığırlarda Neospora caninum’un seroprevalansı. Türkiye Parazitol Derg, 30(2), 92-94.

18. Kamga-Waladjo AR, Gbati OB, Kone P, Lapo RA, Chatagnon G, Bakou SN, Pangui LJ, Diop PEH, Akakpo JA, Tainturier D (2010). Seroprevalence of Neospora caninum antibodies and its consequences for reproductive parameters in dairy cows from Dakar–Senegal, West Africa. Tropical animal health and production, 42(5), 953-959.

19. Mayberry C, Maloney SK, Mitchell J, Mawson PR, Bencini R (2014). Reproductive implications of exposure to Toxoplasma gondii and Neospora caninum in western grey kangaroos (Macropus fuliginosus ocydromus). Journal of wildlife diseases, 50(2), 364-368.

20. Meerburg BG, De Craeye S, Dierick K, Kijlstra A (2012). Neospora caninum and Toxoplasma gondii in brain tissue of feral rodents and insectivores caught on farms in the Netherlands. Veterinary Parasitology, 184(2-4), 317-320.

21. Mor N, Akça A (2012). Kars Yöresinde sığır ve köpeklerde Neospora caninum üzerine epidemiyolojik araştırmalar: gruplar arası çalışma. Kafkas üniversitesi veteriner fakültesi dergisi, 18, 193-199.

22. Njiro SM, Kidanemariam AG, Tsotetsi AM, Katsande TC, Mnisi M, Lubisi BA, Potts AD, Baloyi F, Moyo G, Mpofu J, Kalake A, Williams R (2011). A study of some infectious causes of reproductive disorders in cattle owned by resource-poor farmers in Gauteng Province, South Africa. Journal of the south african veterinary association, 82(4), 213-218.

23. Öcal N, Atmaca HT, Albay MK, Deniz A, Kalender H, Yildiz K, Kul O (2014). A new approach to Neospora caninum infection epidemiology: neosporosis in integrated and rural dairy farms in Turkey. Turkish journal of veterinary and animal sciences, 38(2), 161-168.

24. Öncel T, Bıyıkoğlu G (2003). Sakarya yöresi süt sığırlarında Neosporosis caninum. Uludag Univ J Fac Vet Med, 22, 1-2.

25. Pişkin FÇ, Ütük AE (2009). Ölü doğum ve abort yapan ineklerde Neospora caninum prevalansı. Etlik Vet Mikrobiyol Derg, 20, 23-26.

26. Sevgili M, Altaş MG, Keskin O (2005). Seroprevalence of Neospora caninum in cattle in the province of Şanlıurfa. Turkish journal of veterinary and animal sciences, 29(1), 127-130.

27. Simsek S, Utuk AE, Koroglu E, Dumanli N, Risvanli A (2008). Seroprevalence of Neospora caninum in repeat breeder dairy cows in Turkey. Archives animal breeding, 51(2), 143-148.

28. Vural G, Aksoy E, Bozkir M, Kuçukayan U, Erturk, A (2006). Seroprevalence of Neospora caninum in dairy cattle herds in Central Anatolia, Turkey. Veterinarski arhiv, 76(4), 343-349.

29. Yıldız K, Gökpınar S, Sürsal N, Değirmenci R (2017). Seroprevalence of Neospora caninum in Dairy Cattle Raised in Çiçekdaği District of Kırşehir Province. Türkiye parazitoloji dergisi, 41(3), 135.

30. Yildiz K, Kul O, Babur C, Kilic S, Gazyagci AN, Celebi B, Gurcan IS (2009). Seroprevalence of Neospora caninum in dairy cattle ranches with high abortion rate: Special emphasis to serologic co-existence with Toxoplasma gondii, Brucella abortus and Listeria monocytogenes. Veterinary parasitology, 164(2-4), 306-310.

Kaynak Göster

APA Erol, U , Danyer, E , Tuncer, S , Korkmaz, Ç , Deniz, A . (2019). Atık yapan sığırlarda Anti-Neospora caninum antikorlarının yaygınlığının araştırılması . Etlik Veteriner Mikrobiyoloji Dergisi , 30 (1) , 78-81 . DOI: 10.35864/evmd.549209

1585 916

Arşiv
Sayıdaki Diğer Makaleler

Probiyotik Olarak Tanımlanan Yeni Mikroorganizmalar

Şeyma DELİCE ÜRKMEZ, Ali GÜCÜKOĞLU

Aydın İlinde Tüketime Sunulan Çöp Şişlerin Mikrobiyolojik Kalitesinin İncelenmesi

Hilal DEMİRPENÇE, Devrim BEYAZ, Sadık SAVAŞAN

Şanlıurfa’da Yerleşik Damızlık Atlarda Batı Nil Virüsü (BNV) Enfeksiyonu’nun Serolojik ve Virolojik Olarak Araştırılması

Rahime Adalet DUYUM, Taner KARAOĞLU

Zencefil’in Antibakteriyal Etkisi (Antibacterial effect of Zingiber officinale (Ginger))

Çiğdem GÜCEYÜ, Gülşen GONCAGÜL, Elçin GÜNAYDIN, Pınar AKPINAR

Küçük alt ünite ribozomal RNA gen analizine dayanarak Türkiye’nin Karadeniz kıyılarından Merlangius merlangus euxinus’u (Linnaeus, 1758) enfekte eden Hysterothylacium aduncum (Nematoda: Raphidascarididae) larvasının moleküler karakterizasyonu

Gökmen Zafer PEKMEZCİ

Antiviral İlaçlar

Ali KÜÇÜK, Yakup YILDIRIM

Erken Olgunlaşma Dönemindeki Geleneksel Peynir Mikrobiyomunun Metagenomik Analizi

Sadık SAVAŞAN, Devrim BEYAZ

Borrelia burgdorferi ile doğal enfekte köpeklerin nötrofil-lenfosit, monosit-lenfosit ve platelet-lenfosit oranlarının belirlenmesi

Kübra ÇAKIR, Didem PEKMEZCİ

Atık yapan sığırlarda Anti-Neospora caninum antikorlarının yaygınlığının araştırılması

Ufuk EROL, Erdem DANYER, Selim TUNCER, Çağla KORKMAZ, Ahmet DENİZ

İki Altın Çakal’da (Canis aureus Linnaeus, 1758) Bulunan Helmint Enfeksiyonları ve Zoonotik Önemi

Ufuk EROL, Gökben ÖZBAKIŞ-BECERİKLİSOY, Erdem DANYER, Dilek TEKYİĞİT, Hıfsı Oğuz SARIMEHMETOĞLU