Sektörel bakış: Üniversite-Sanayi işbirliği üzerine bir değerlendirme

Gelişmiş ülkelerde, üniversitelerin teorik sanayinin ise pratik bilgi ve deneyimlerini bir araya getirerek daha fazla verimlilik ve üretkenlik elde etmek amacıyla üniversite-sanayi işbirliklerine oldukça fazla önem verilmektedir. Bu noktada devletler, üniversite-sanayi işbirliğinin sağlanması amacıyla çeşitli teşviklerin ve düzenleyici yasaların yanı sıra birçok alanlarda etkinlikler düzenlemektedirler. Dolayısıyla bu araştırmada, üniversite-sanayi işbirliğinin önemine dair kapsamlı bir değerlendirme yapılması amaçlanmıştır. Bu amaç doğrultusunda, ilgili literatürün yanı sıra kurum ve kuruluşların sayısal verilerinden yararlanılarak çeşitli çıkarımlarda bulunulmuştur.

Sectoral Overview: An evaluation on university - industry cooperation

In developed countries, a great deal of importance is given to university-industry cooperation in order to achieve greater efficiency and productivity by bringing together the theoretical knowledge of universities and the practical knowledge and experience of the industry. At this point, states organize activities in many fields as well as various incentives and regulatory laws in order to ensure university-industry cooperation. Therefore, in this study, it is aimed to make a comprehensive evaluation of the importance of university-industry cooperation. For this purpose, various inferences were made by using the numerical data of institutions and organizations as well as there levant literature.

Kaynakça

Alkan, R . (2014). Üniversite-Sanayi İşbirliği İçin Bazı Öneriler . Yükseköğretim Dergisi , 4 (2) , 68 .

Bıçak, A. (2016). Türkiye’de Üniversite. Ed. Tozlu, N., Taşdelen. V., Önal. M.,Dünya’da ve Türkiye’de Üniversite içinde (171-232 ss.). Bayburt Üniversitesi Yayınları.

Coşkun, E. (2016). Endüstriyel Matematik ve Somut Örneklerle Üniversite-Sanayi İşbirliği. Ed. Tozlu, N., Taşdelen. V., Önal. M.,Dünya’da ve Türkiye’de Üniversite içinde (453-480 ss.). Bayburt Üniversitesi Yayınları.

Çiçek, H. (2016). Üniversite: Hakikat Arayışının Mekânı. Ed. Tozlu, N., Taşdelen. V., Önal. M.,Dünya’da ve Türkiye’de Üniversite içinde (35-46 ss.). Bayburt Üniversitesi Yayınları.

Çelik, M. S. (2014). Bilgi sanayi ile buluşuyor. İTÜ Vakfı Dergisi, (63), 38–41.

Dura, C. (1994). Üniversite-Sanayi İşbirliği Üzerine Bir Deneme. Ankara Üniversitesi SBF Dergisi, 49(03), 101-117.

Eğilmez, A. M. (2018). Değişim sürecinde Türkiye: Osmanlı'dan Cumhuriyet'e sosyo-ekonomik bir değerlendirme. Remzi Kitabevi.

Göker, A. (2000). Ulusal İnovasyon Sistemi ve Üniversite-Sanayi İşbirliği. Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Geleneksel Bahar Paneli IV. Ankara. 8.

Leydesdorff, L.- Etzkowitz,H.- The Triple Helix as a Model for Innovation Studies,Science and Public Policy, Vol.25(3) (1998) 195-2003.

Kenan, S. (2016). Üniversitenin kısa hikayesi. Ed. Tozlu, N., Taşdelen. V., Önal. M.,Dünya’da ve Türkiye’de Üniversite içinde (5-34 ss.). Bayburt Üniversitesi Yayınları.

Kiper, M. (2004). Teknoloji Transfer Mekanizmaları ve Bu Kapsamda Üniversite-Sanayi İşbirliği. Türk Mühendis ve Mimarlar Odası Birliği. Ankara. 86.

Kılıçbay, A. (1984). Türk ekonomisi: modeller, politikalar, stratejiler (Vol. 19). Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları.

Şimşek, H. (2016). Osmanlıdan Cumhuriyete Türk üniversitelerinin tarihsel gelişimi. Ed. Tozlu, N., Taşdelen. V., Önal. M.,Dünya’da ve Türkiye’de Üniversite içinde (129-170 ss.). Bayburt Üniversitesi Yayınları.

Tanış, F. (2008). Üniversite-Sanayi İşbirliği, Dicle üniversitesi, www.emo.org.tr/genel/bizden_detay.php?kod=46183&tipi=21&sube=0&od=3-48k-

Ünal, K., & Yavuz, M. (2013). Üniversite-Sanayi İşbirliği: Dünü, Bugünü, Geleceği. Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 17(1), 50-57.

Kaynak Göster

APA Bayrak, A . (2021). Sektörel bakış: Üniversite-Sanayi işbirliği üzerine bir değerlendirme . Erciyes Akademi , 35 (2) , 386-396 .